Archeologie: Antiek gewicht van 2 shekel gevonden

In de directe omgeving van de Westelijke Muur is bij opgravingen een oud kalkstenen gewicht ontdekt uit de ijzertijd, de eerste tempelperiode. Het gewicht ervan komt overeen met twee shekels volgens de toenmalige maat.

Door Redactie Israel Today |

De opgraving valt onder de verant­woor­delijk­heid van de Israel Antiquities Authority in samen­werking met de Western Wall Heritage Foundation. De weegsteen lag onder de Wilsonboog en werd uit het puin gehaald in het kader van het zeefproject van de Stad van David.

‘Het is echt bijzonder dat we in deze maand Tishri, die als symbool de Weegschaal van Gerechtigheid heeft, een dergelijk overblijfsel vinden uit de tijd van de Eerste Tempel. Vooral nu de toegang tot de Westelijke Muur beperkt is door de pandemie, versterkt deze vondst de eeuwige band tussen de Joodse natie, Jeruzalem en de Westelijke Muur en bemoedigt ons’, aldus Mordechai (Suli) Eliav, directeur van de Western Wall Heritage Foundation.

De leiders van de opgravingen, Barak Mon­nicken­dam-Givon en Tehillah Lieberman, beschrijven de vondst als ‘bolvormig met een vlakke basis’. Op de bovenzijde van het gewicht staat een ingesneden Egyptisch symbool, dat lijkt op de Griekse letter gamma (γ) en dat een afkorting van de gewichts­eenheid shekel voorstelt. Twee ingesneden lijnen duiden op een verdubbeling: twee shekels. Het gewichtsysteem van de shekel was in gebruik ten tijde van de Eerste Tempel. Een jaarlijkse belasting van een halve shekel was bestemd voor de offer­dienst en het onderhoud van de tempel’.

Het Nieuwe Testament maakt ook melding van de tempelbelasting van een halve sikkel per hoofd. Volgens Matteüs 17 gaf Jezus Petrus de opdracht een vis te vangen, die in zijn bek een munt had.

Eerdere vondsten hebben aangetoond, dat het gewicht van een shekel 11,5 gram is, dus de dubbele shekel is 23 gram, wat precies overeenkomt met de huidige vondst. In het oude Israël werd blijkbaar uiterst precies gehandeld.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.