‘Amerikaans beleid Golanhoogten is niet gewijzigd’

Sinds Joe Biden in november 2020 Donald Trump versloeg, vrezen sommige Israëli’s dat de concessies van de voormalige president aan de Joodse Staat mogelijk worden teruggedraaid, zoals over de Golanhoogten. Die vrees is nu weggenomen.

Door Redactie Israel Today |

Afbeelding: Het politieke mijnenveld van de Golan­hoogten ligt letterlijk vol met onont­plofte mijnen­velden. (Foto: Basel Awidat/Flash90)

Toen een in Washington gevestigde persagentschap deze maand beweerde dat de regering-Biden de Amerikaanse erkenning van Israëls soevereiniteit over de Golanhoogten zou intrekken, sprongen de Israëli’s er dan ook bovenop.

Bijna alle Hebreeuws-talige media besteedden aandacht aan het verhaal, en ten minste twee ministers in de nieuwe regering van Israël gaven een reactie. Met andere woorden, het is een gevoelig onderwerp.

Vorige week probeerde het Amerikaanse ministerie van Buiten­landse Zaken de geruchten de kop in te drukken en de Israëlische bezorgdheid weg te nemen. In een tweet van het Near East Affairs Office van het ministerie van Buiten­landse Zaken werd benadrukt, dat het Ameri­kaanse beleid ten aanzien van de Golan­hoogten niet was gewijzigd, en dat berichten die het tegendeel beweerden onjuist waren.

Vrijdag herhaalde een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken tegenover Middle East Eye, dat ‘ons beleid inzake Golan niet is veranderd.’

De reden dat de kwestie nog steeds actueel is, is dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken in een interview met CNN in februari verklaarde: ‘Praktisch gezien is de Golan zeer belangrijk voor de veiligheid van Israël. Zolang Assad in Syrië aan de macht is, zolang Iran in Syrië aanwezig is, milities die door Iran worden gesteund, het Assad-regime zelf – al deze zaken vormen een belangrijke bedreiging voor de veiligheid van Israël. Juridische kwesties zijn iets anders. En als de situatie in Syrië in de loop van de tijd zou veranderen, dan is dat iets waar we naar zullen kijken.’

Dit werd door velen zo opgevat dat de regering Biden weliswaar de Israëlische controle over de Golan onder de huidige omstandigheden steunt, maar niet noodzakelijkerwijs de Israëlische soevereiniteit over het gebied erkent.

De recente weerlegging door het ministerie van Buiten­landse Zaken komt echter meer definitief over. Het huidige buiten­landse beleid van de VS, zoals bepaald door Trump’s executive order, is dat de Golanhoogten een soeverein grond­gebied van de Staat Israël vormen. En Biden’s ministerie van Buiten­landse Zaken bevestigt dat dit beleid ‘niet is veranderd.’

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.