Alleen in Israël: Joden, christenen en moslims in hetzelfde Hooggerechtshof

Apartheid? Nee. Israël heeft vier nieuwe rechters in het Hooggerechtshof benoemd en daarmee mogelijk een nieuw wereldwijd precedent geschapen.

Door Jason Silverman |
Israël heeft zojuist vier zetels ingevuld in zijn 7 zetels tellende Hooggerechtshof, waardoor het hoogste rechtscollege van het land diverser is dan ooit tevoren. Foto: Flash90

Jeruzalem heeft de personen gekozen die de volgende vier zetels in het Hooggerechtshof van Israël zullen bezetten. De groep is ideologisch goed samengesteld en schept, wat persoonlijke achtergrond betreft, een historisch precedent in het land.

Ten eerste, hoe worden de rechters voor het Hooggerechtshof in Israël gekozen?

Alle rechters in Israël, ook die voor het Hooggerechtshof, worden benoemd door een comité waarin vertegenwoordigers van de regering, de Knesset, de Israëlische Orde van Advocaten en het Hooggerechtshof zitting hebben. Dit zorgt voor een verscheidenheid aan inbreng bij het kiezen van de personen die de meest dringende juridische kwesties in het land zullen aanpakken, aangezien zowel professionele als populaire vertegenwoordiging in de commissie is opgenomen.

Namens de regering is de minister van Justitie altijd lid van het comité, en een andere minister naar keuze van de regering maakt ook deel uit van het comité. Deze keer waren Gideon Sa’ar (Nieuwe Hoop) en Ayelet Shaked (Yemina) de regeringsvertegenwoordigers in het comité.

De leden namens de Knesset worden door de wetgevende macht in een anonieme stemming gekozen. De huidige leden van de commissie zijn Simcha Rothman (Religieus Zionisme) en Efrat Raytan (Arbeid). Beiden zijn jurist van beroep.

Esther Hayut (president van het Hooggerechtshof), Uzi Fogelman en Yitzhak Amit zijn de vertegenwoordigers van het Hooggerechtshof in de commissie. Ilana Seker en Muhammad Na’amana zijn de vertegenwoordigers namens de Israëlische Orde van Advocaten.

Israëls eerste moslimrechter in het Hooggerechtshof, Khaled Kabub. Foto: Flash90

Wie zijn Israëls volgende rechters in het Hooggerechtshof?

Twee mannen en twee vrouwen zijn gekozen om te dienen als Israëls nieuwe rechters in het Hooggerechtshof.

Khaled Kabub (64) is de eerste moslim die in het Hooggerechtshof van Israël wordt benoemd en de derde Arabier die een permanente zetel krijgt in het hoogste gerechtshof van het land. Kabub is geboren en getogen in Jaffa en wordt beschouwd als een uitzonderlijk jurist, vooral op het gebied van economisch recht. Zijn laatste functie was rechter in de economische afdeling van de districtsrechtbank van Tel Aviv. Zijn politieke houding wordt als liberaal beschouwd.

Ruth Ronen (60) is eveneens rechter in de economische afdeling van de districtsrechtbank van Tel Aviv. Zij wordt beschouwd als liberaal in haar politieke opvattingen en werd aanbevolen door de huidige president van het Hooggerechtshof, Esther Hayut. Ayelet Shaked, een huidig lid van de commissie, verzette zich in het verleden tegen haar benoeming tot lid van het Hooggerechtshof vanwege de rol van haar echtgenoot in het New Israel Fund, een linkse organisatie in Israël.

Gila Kanfi-Steinitz begeeft zich net als Kabub in nieuwe wateren en schrijft geschiedenis in de Joodse Staat. Zij is de eerste vrouw van Mizrahi (Midden-Oosterse Joodse) afkomst die benoemd is in het Hooggerechtshof van Israël. Zij is momenteel rechter in de districtsrechtbank van Jeruzalem en de echtgenote van voormalig minister (Likud) Yuval Steinitz. Zij wordt beschouwd als een conservatieve politica en werd aanbevolen door minister van Justitie Gideon Sa’ar.

Yechiel Kasher (60) verschilt van de andere benoemden in die zin dat hij geen ervaring als rechter heeft. Kasher is een gerespecteerd advocaat die partner is bij Tadmor Levy & Co. Hij wordt erkend als een van Israëls meest prominente pleiters in civiele en commerciële geschillen.

Wat staat er op het spel?

Na de benoemingen kwam er zware kritiek op het besluit van de commissie van rechtse organisaties en politici. Betzalel Smotrich (Religieus Zionisme) noemde de resultaten “een verlies voor de conservatieven”. Ayelet Shaked, zelf lid van de commissie, uitte haar teleurstelling over het besluit door te stellen dat, hoewel twee van de rechters bevredigend zijn, dat als zij de voorzitter van de commissie was geweest, “het resultaat anders zou zijn geweest.”

Ondanks de harde reactie van rechts, heeft Israël veel meer te winnen bij de resultaten dan het te verliezen heeft.

Ten eerste was een van de doelen die de commissie voor dit proces had gesteld, te komen tot een resultaat dat evenwichtig en divers is. Twee van de kandidaten neigen duidelijk naar een liberale interpretatie van de wet, één is openlijk conservatief en de vierde komt uit de particuliere sector, waarvan de politieke opvattingen nog moeten worden bepaald. Hoewel misschien niet perfect, worden zowel conservatieve als liberale waarden door de kandidaten vertegenwoordigd.

Ten tweede mogen de Israëli’s trots zijn op het feit dat dit resultaat in meer dan één opzicht ongekend is. De commissie zorgde voor evenwicht tussen mannen en vrouwen door twee mannen en twee vrouwen te benoemen. Een van de vrouwen is de eerste van Mizrahi afkomst die een permanente zetel in het hoogste gerechtshof van Israël bekleedt. De basis werd verder gelegd nadat bekend was gemaakt dat Kabub was goedgekeurd en de eerste moslimrechter in het Hooggerechtshof werd.

Tenslotte vormt dit, hoewel niet opzettelijk, een passend antwoord op de onjuiste beweringen van “apartheid” door Amnesty International en anderen. Israël heeft misschien wel de meest diverse groep kandidaten voor het Hooggerechtshof gekozen, niet alleen in het Midden-Oosten, maar misschien wel in alle Westerse democratieën. Israëls hoogste rechtscollege is divers wat betreft geslacht, godsdienstige overtuiging en etnische achtergrond.

Israël heeft wellicht een van de weinige Hooggerechtshoven ter wereld waar joden, christenen en moslims, mannen en vrouwen en mensen met een etnische achtergrond uit Europa en het Midden-Oosten zitting hebben in dezelfde rechtbank.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox