Aliyahdag herdenkt centrale pijler van het zionisme

In 2016 heeft Israël de herdenking van Aliyahdag in de wet opgenomen. Deze wet erkent het belang van de immigratie van Joden naar hun Bijbelse thuis en betuigt respect aan hen die alles achterlieten om opnieuw te beginnen in het Land van hun voorvaderen.

Door Arthur Schwartzman e.a. |

Afbeelding: Joodse families maken Aliyah (gaan op) naar het Land Israël. (Foto: Flash90)

Wij vieren Aliyah (dit betekent in het Hebreeuws ‘opgaan’) jaarlijks op de 7e Cheshvan, dit jaar op 13 oktober, maar nieuwe olim vinden hun weg naar Israël het hele jaar door. De dag waarop de Israëlieten voor het eerst voet zetten in het Land is traditioneel de 10e van Nisan (wanneer in de synagogen het oversteken van de Jordaan wordt gelezen), maar vanwege de nabijheid van Pesach, stelde de wet voor om deze feestdag te herdenken op de zevende dag van Cheshvan, in de buurt van het wekelijkse Torah gedeelte Lech Lecha, waarin ons wordt verteld dat God aan Abraham opdracht gaf om naar Kanaän te gaan.

De Staat Israël is ontstaan dankzij en door olim, mensen die aliyah maakten, opgingen naar het land. Israël wordt een immi­granten­land genoemd, evenals de VS of Canada, maar een dergelijk staats­burger­schap kan niet worden gekocht; niet iedereen kan zomaar deel uitmaken van deze unieke onder­neming. Het land zelf is jong, maar het volk is eeuwen­oud en heeft recht op een zelfge­kozen thuis. Het wordt goed verwoord in een lied van Amir Gilboa: ‘Plotseling staat een mens ‘s morgens op en voelt dat hij een volk is en begint te lopen.‘ Op dezelfde manier verrees dit opmerkelijke volk uit de as van de Tweede Wereldoorlog en bouwde het een welvarende natie op temidden van vijandige omringende landen. En wat is Israël zonder zijn olim?!

Op de dag zelf worden ceremonies gehouden in onderwijs­instellingen, ministeries, de IDF en Israëls Knesset. Duizenden persoonlijke verhalen over het over­winnen van vervolging, moeilijke reizen, taal­barrières en de ontbe­ringen van integratie worden verweven tot een verenigd verhaal van een moedige daad die de natie blijft vormen en haar helpt sterker te worden.

In sommige landen kunnen immigranten als een last worden beschouwd, maar Israël beschouwt zijn olim als een strategische aanwinst en werkt eraan hen in de samen­leving te integreren, en doet dat met wisselend succes. De uitbraak van het coronavirus is daarvan een duidelijk bewijs; toen alle landen hun grenzen sloten, opende Israël de hunne om de nieuwkomers te ontvangen. Tienduizenden nieuwe immigranten zijn van over de hele wereld naar Israël gekomen, ondanks de geannuleerde vluchten en de afsluitingen. Zie: Achttien nieuwe immigranten ondanks/dank zij Corona.

Toch zijn er nog heel wat uitdagingen waarmee nieuwe olim worden geconfronteerd. Alex Reef, CEO van The Million Lobby Association, zei in een panel van Yedioth Achronoth, gewijd aan het bespreken van kwesties rond Aliyah: ‘Er zijn nog steeds veel jonge mensen die niet in staat zijn om hoge posities te bereiken in belangrijke sectoren, in overeenstemming met hun percentage van de bevolking, en misschien is het moeilijkste gebied religie en Staat. Volgens de Halachah (de Joodse religieuze wetten) worden ongeveer 400.000 Russisch-talige Israëli’s niet als Joden erkend, kunnen zij in Israël niet trouwen en hebben zij geen gelijke rechten.’ Zij vervolgde: ‘De echte schande is echter wanneer iemand die als Jood is erkend, als Jood leeft en in Israël wil trouwen, en dan bij het Rabbinaat komt en het verne­de­rende en moeilijke proces moet ondergaan om zijn Joden­dom te bewijzen. Dit is iets wat bijna uitsluitend Russisch­taligen overkomt.’

Het voorrecht om door de Staat als mede-Jood te worden erkend, lijkt een rode draad te zijn in veel van de daaruit voort­vloeiende problemen van nieuwe immi­granten in Israël. Ziva Mekonen Dego, sociaal activiste en voormalig directeur van de Ethiopische Joodse Vereniging, verklaarde in dezelfde panel­discussie: ‘De moeilijk­heid bij het opnemen van Ethiopiërs begint met het feit dat de Staat Israël ons Jodendom niet wilde erkennen of de Wet van Terugkeer niet wilde toepassen.’ Ze voegde er vervolgens aan toe: ‘Als we kijken naar alle protesten sinds de jaren tachtig – het recht op Aliyah, de annulering van strikte (volledige) giyoer (bekering tot het Jodendom, de protesten over het weg­gooien van bloed­donaties en politie­geweld – al onze strijd gaat niet over verschillen of econo­mische problemen, maar over basis­rechten van burgers in Israël. Trouwens, de Ethiopische gemeen­schap heeft een van de hoogste aanmeldings­percentages voor het leger.’

Ondanks schijnbare verschillen in vertegen­woordiging en religieuze erkenning, doen de immi­granten het goed en zijn ze verenigd door een bijbelse hoop op een oeroud verlangen naar Zion. Het is gecodificeerd in de Bijbel, en het is gecodificeerd in het DNA van Abrahams nakomelingen. De uniciteit van deze grote samen­bindende kracht is ongeëve­naard waar ook ter wereld, en het is Gods belofte en voorzienigheid die de nieuw­komers zal sterken en meer Joden zal blijven terug­brengen naar huis.

In deze video ‘First Home in the Homeland’ ontmoeten we drie families die vanuit Oekraïne zijn geëmigreerd naar hun nieuwe vaderland Israël.

Lees ook:
Ondanks de Corona pandemie, gaat de Aliyah door,
Groeten uit Israël – Mijn aliyah naar Israël,
Groeten uit Israël – Mijn aliyah naar Israël (2),
Corona, Gaza, rellen en Aliyah naar Israël in 2021.

Het aantal olim is de eerste negen maanden van dit jaar 31 procent hoger dan in dezelfde periode van het vorige jaar, volgens cijfers van het ministerie van Immigratie en Absorbtie en het Joods Agentschap. Zij berichtten, dat tot nu toe in 2021 20.360 olim zijn aaangekomen in Israël, tegen 15.598 in dezelfde periode vorig jaar. Dit cijfer is echter lager dan de immigratie in 2019, voor de Corona-pandemie.
De immigratie uit Ethiopië vervijfvoudigde dit jaar tot 1589 nieuwe immigranten, als gevolg van Operatie Tzur Irael, geleid door Tamano-Shata, die zelf een immigrant uit Ethiopië is.
Met 5.075 olim blijven de Russen de grootste groep immigranten.
Het aantal immigranten uit de VS steeg met 41% tot 3.104, en uit Frankrijk met 55% tot 2.891.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.