24.223 Europeanen werken bij Israëlische startups

Volgens een eerste onderzoek van Israëlische technische bedrijven die momenteel in Europa actief zijn, zijn er 912 Israëlische startups actief in 28 landen in de EU en hebben zij 24.223 Europese inwoners in dienst. Ook in de VS zijn ze merkbaar populair.

Door Redactie Israel Today |

Het uitgebreide rapport onderzocht de activiteiten van de bedrijven in verschillende landen, en beoordeelde tevens hun bijdrage aan de werk­gelegen­heid en het onderzocht de verwachtingen van hun leiding­gevenden. Het rapport werd uitgevoerd door de EIT Hub Israël, ISERD (Israel-Europe Research & Innovation Directorate), en het Israëlische bedrijf CQ Global, een vertrouwd inter­nationaal wervings­bureau.

De gegevens werden gedurende een aantal maanden verzameld door een team van analisten van de redactie van het onderzoek. Ze werden ontleend aan gegevensbronnen zoals SNC, IVC, en andere online informatiebronnen. Het rapport werd gepresenteerd tijdens een evenement ter ere van de 25e verjaardag van de totstandkoming van zakelijke betrekkingen tussen de EU en Israël.

Uit een onderzoek van de activiteit van Israëlische bedrijven in Europa blijkt dat meer dan een derde daarvan afkomstig is uit de sector informatie- en softwaretechnologie, en de overige uit de sectoren internet, telecommunicatie, biomedische en cleantech.

In Duitsland bijvoorbeeld zijn er 240 start-ups die werk bieden aan 3.135 Duitsers, terwijl er in Frankrijk 183 bedrijven zijn die werk bieden aan 1.985 mensen. Deze landen (en Groot-Brittannië) bieden werk aan 55% van alle Israëlische startup-werk­nemers in Europa. Negenen­veertig procent van alle bedrijven voert verkoop- en marketing­activiteiten uit in Europa en 15% heeft activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

De auteurs van de studie hebben diepgaande gesprekken gevoerd met startups die in Europa actief zijn, waaruit blijkt dat 37% van hen groei verwacht in het komende jaar. Zestien procent van de bedrijven kreeg steun van de EU tijdens de oprichtings- en uitbreidingsfasen. Tot de belangrijkste factoren bij hun beslissing om in Europa te gaan werken, behoorden de aantrekkelijke markt voor hun producten, de nabijheid van klanten, wetgeving, steunprogramma’s en partners uit de EU.

Volgens Yotam Tzuker, Head of Business Develop­ment bij CQ Global, creëert de geografische nabijheid tussen Europa en Israël, in combinatie met de lange en uitgebreide geschie­denis van politieke, sociale en econo­mische banden, een groot potentieel voor onder­nemer­schap en technologie. De populariteit van Israëlische startups is vooral merkbaar in de Verenigde Staten, maar ook in Europese landen is er sprake van een aanzienlijke groei.

De aanleiding voor dit rapport is het ontbreken van een volledig beeld van de stand van zaken van Israëlische bedrijven in Europa en hun wederzijdse bijdrage aan de economische ontwikkeling, met name op het gebied van werkgelegenheid. Wij hopen dat deze gegevens zowel startups die in Europa actief willen zijn als investeerders zullen helpen.

Adi Barel, de directeur van EIT Hub Israel, wijst erop dat het rapport een strategische stap is in het in kaart brengen van het potentieel van de betrekkingen tussen Israël en Europa op het gebied van economie en innovatie, en dat het de weg vrijmaakt voor verdere ontwikke­lingen en samen­werkings­verbanden. Het economisch potentieel is verbonden met de zakelijke relatie tussen Israëlische technologie­bedrijven en de Europese markt. Dit rapport maakt deel uit van een strategie om de banden tussen Israël en Europa te verdiepen en het aantal zakelijke mogelijkheden op het gebied van innovatie te vergroten.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.