‘Zwijgen tegenover het kwaad is zelf het kwaad’

Ik denk dat veel mensen opgelucht ademhalen nu het Witte Huis zijn deuren heeft gesloten achter Trump. Ze denken dat het allemaal voorbij is. Maar mijn boodschap aan hen is: ‘Dit was nog maar niets!’ Dus, maak uw riemen vast, want vanaf nu staat u een nog hobbeliger rit te wachten.

Door Charles Gardner |

Zowel christenen als Joden, aan beide zijden van de Atlantische Oceaan en daarbuiten, zullen onder toenemende druk komen te staan. Ik zal dat zo meteen uitleggen. Maar intussen hebben we de jaarlijkse Holocaust Herdenkingsdag gehouden – een gelegenheid voor vooral christenen om hun liefde en waardering te tonen voor hen die ons het glorieuze evangelie en onze dierbaarste Jezus hebben gegeven. En het is bijzonder relevant, gezien het feit dat antisemitisme vandaag de dag nog even wijdverbreid is als in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Morgen (30 januari) is het precies 88 jaar geleden dat Adolf Hitler aan de macht kwam. Hoewel de Joodse bevolking van Duitsland in die tijd – 600.000 personen – minder dan één procent van het totaal uitmaakte, waren zij het centrale thema van de verkiezingen. Ze werden verantwoordelijk gesteld voor de economische en andere problemen van het land. Het gerommel van het antisemitisme was zelfs voelbaar in Engeland, waar mijn Joodse grootmoeder door vijandigheid van haar Yorkshire schoonfamilie gedwongen werd tot een geheim huwelijk.

Binnen een paar jaar werden zes miljoen Joden als beesten afgeslacht in de vernietigingskampen van de nazi’s, terwijl de kerk, voor het grootste deel, zweeg.

Antisemitisme en christenen

Zoals dr. Susanna Kokkonen opmerkte in een YouTube evenement van Christian Friends of Israel (CFI), dat afgelopen zondag (24 januari) werd uitgezonden, ging eigenlijk ‘theologisch’ antisemitisme aan alle andere vormen vooraf, op basis van het feit dat de Joden Jezus hadden vermoord, en de Kerk dus Israël had vervangen als het uitverkoren volk van God. Maar de Bijbel is duidelijk, dat de kruisiging van Christus geen vergissing was – Jesaja schrijft dat het de wil van de Heer was om Hem te laten lijden (Jesaja 53:10) – en de Joden blijven ‘Zijn oogappel’ (Zacharia 2:8) die Hij nooit zal verlaten (Jes. 31:3).

Een deel van onze rol als christenen is het troosten van Gods volk (Jesaja 40:1). CFI heeft een team in Israël dat regelmatig overlevenden van de Holocaust bezoekt, bemoedigt en ondersteunt, en zo de liefde van Christus op een heel praktische manier laat zien.

Een jaar geleden, op de 75e herdenkingsdag van de bevrijding van Auschwitz door het Rode Leger, waren maar weinig kerken praktisch bezig om hun liefde voor het Joodse volk te tonen, door op zijn minst bij deze gelegenheid stil te staan. Maar er was een belangrijke uitzondering in High Wycombe, Bucks. Daar kwamen honderden bijeen om berouw te tonen voor de vervolging van Joden door de eeuwen heen, en in het bijzonder voor hun deportatie uit de stad, 800 jaar eerder.

Laat u niet verleiden te denken dat u, door aan de zijlijn te blijven staan en niets te zeggen, onschuldig bent aan wandaden. Dietrich Bonhoeffer, die de marteldood stierf toen hij de confrontatie met de nazi’s aanging, zei: ‘Zwijgen in het aangezicht van het kwaad is zelf het kwaad: God zal ons niet onschuldig verklaren. Niet spreken is spreken. Niet handelen is handelen.

De Campagne Tegen Antisemitisme heeft onlangs een zeer verontrustend onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt dat 23% van de Britse volwassenen het eens is met de stelling dat ‘Israël de Palestijnen behandelt zoals de nazi’s de Joden behandelden’. En nog maar een week geleden werd een aantal Joodse huizen in een Londense straat beklad met kruisen die met bloed geschilderd leken te zijn.
Deze opleving van het antisemitisme had aanzienlijk kunnen worden ingedamd als de Kerk als geheel haar stem had verheven, net zoals Hitler had kunnen worden tegengehouden door een uitgesproken en moedige Kerk die weigerde mee te werken.

Politiek correct

Zoals dr. Kokkonen zei, is het bijna politiek correct geworden om de Staat Israël aan te vallen. En naar mijn mening lijkt de nieuwe regering in Amerika te veran­deren in een totaal politiek-correcte Staat die geen afwijkende mening duldt. Zij is in functie, mede dankzij het politieke geweld dat vorig jaar in Amerikaanse steden losbarstte rond de door de Democraten gesteunde revolutionaire krachten van Black Lives Matter (BLM) en Antifa, waarvan het schijnt dat die meer te maken hebben gehad met de bestorming van Capitol Hill dan de zogenaamde Trump-aanhangers. Maar de mainstream media zullen je dat niet vertellen.

Volgens LifeSiteNews was Trump nog bezig met zijn toespraak in een ander deel van Washington toen de chaos begon. En volgens Caroline Glick, van Israel Hayom, ‘waren de senatoren en leden van het Congres die bezwaar aantekenden tegen de kiesmannen van verschillende staten op basis van wijdverspreide beschuldigingen van kiezersfraude, bezig hun beweringen te presenteren toen de demonstranten probeerden zich een weg te banen naar de gezamenlijke zitting. Zij veroordeelden de demonstranten.

BLM is duidelijk gekant tegen de Westerse beschaving in het algemeen, en is bovendien antisemitisch. Hun handvest verwerpt het bestaansrecht van Israël en hun leden hebben zich specifiek gericht tegen synagogen en Joodse bedrijven. Ondertussen heeft het door de Democraten gecontroleerde Huis van Afgevaardigden een nieuwe regel goedgekeurd die het gebruik verbiedt van geslacht­specifieke termen zoals vader of moeder, waarmee het doel van de BLM (en dat van de homo­rechten­beweging in haar geheel) om het kerngezin te vernietigen, wordt bevorderd. En de nieuwe president, Joe Biden, heeft transgender Rachel Levine al gekozen als zijn assistent-secretaris van Volksgezondheid.

De Democraten zijn naar verluidt ook van plan een zogenaamde ‘Groene Nieuwe Deal’ goed te keuren, die de Amerikaanse belastingbetaler naar verwachting meer dan 10 biljoen dollar zal gaan kosten, omdat de fossiele brand­stoffen industrie van Amerika erdoor wordt vernietigd. Net als het antisemitisme is het klimaat­veranderings­dogma zo politiek correct geworden dat bijna niemand meer de moeite neemt het in twijfel te trekken.

De brand van de Reichstag (het Duitse parlement) kort nadat de nazi’s aan de macht waren gekomen, bleek een perfect excuus om tirannieke nieuwe machten in te voeren die de vrijheid beperkten, vooral voor de Joodse gemeenschap. Tragisch genoeg lijkt de bestorming van het Capitool een voorwendsel te zijn voor een hele reeks anti-gezins-, antisemitische en antichristelijke wetten.

Zoals ik al zei, maak uw veilig­heids­riemen vast, leg uw hoofd op uw knieën (zoals vliegtuig­passagiers wordt opgedragen bij een noodlanding), en begin te bidden. Bid dat God u moed geeft in deze onrustige tijden, en dat Israël getroost wordt door Zijn belofte, waarin Hij zegt: ‘Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de HEERE, uw Verlosser is de Heilige van Israël.’ (Jes. 41:14)

Charles Gardner is auteur van Israel the Chosen, Peace in Jerusalem, A Nation Reborn en King of the Jews.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.