Zo komt Iran langzaam maar zeker dichter bij Israël

Er zijn bepaalde ontwik­ke­lingen gaande, met name op het Syrische deel van de Golan­hoogten en in de Middel­landse Zee, die groten­deels aan het oog van het publiek zijn ont­trokken, maar die duidelijk maken dat een mili­taire con­fron­tatie tussen Israël en Iran onver­mijde­lijk lijkt.

Door Yochanan Visser |

Afbeelding: De nieuwe Iraanse president Ebrahim Raisi leidt een heropleving van de Iraanse agressie in het Midden-Oosten. (Foto: Abedin Taherkenareh/EPA-EFE)

Intussen zijn de Verenigde Staten zich meer bewust van het feit, dat Iran onder geen beding een kern­wapen mag verwerven, en lijken zij Israëls vast­bera­den­heid te steunen om het plan van Iran om het Midden-Oosten over te nemen, in te perken.

De huidige Amerikaanse regering lijkt er nu meer voor open te staan om aandacht te besteden aan de oorlogs­zuchtige activiteiten van Iran in het Midden-Oosten. Tot voor kort leek het Witte Huis van president Joe Biden zich uitsluitend te richten op het nucleaire programma van Iran en op het nieuw leven inblazen van het nucleaire akkoord uit 2015 van de Islamitische Republiek en zes wereldmachten. Te oordelen naar de verklaring van premier Naftali Bennett van Israël na zijn ontmoeting met Biden, lijkt daar nu echter veran­dering in te zijn gekomen.

In aanwezigheid van Biden zei Bennett dat Iran ‘de grootste exporteur van terreur ter wereld’ is en dat hij met de Amerikaanse president zijn plan van aanpak tegen de Iraanse agressie in de regio had besproken.

Die agressie moet worden gestopt, zei Bennett, erop wijzend dat Israël nu vrijwel omringd is door bond­genoten van Iran: de Palestijnse terreur­groepen in Gaza, Hezbollah in Libanon, en sjiitische milities op de Golan­hoogten die zijn bewapend en op allerlei manieren worden gesteund door Iran.

Voorafgaand aan het bezoek van Bennett aan de VS hebben Israëlische militaire en veiligheids­deskundigen in Washington uitvoerig gesproken over de agressieve activiteiten van Iran in het Midden-Oosten. Deze deskun­digen bespraken ook de toene­mende dreiging die Iran vormt voor het voort­bestaan van Israël.

Irans militaire opmars op de Syrische Golanhoogten

Deze week onthulde Ehud Ya’ari, een van de meest ervaren Israëlische tv-commentatoren over het Midden-Oosten, dat Iran er samen met Hezbollah – ondanks herhaalde Israëlische militaire acties – in is geslaagd de controle te krijgen over de Syrische Golanhoogten nadat het de leiding op zich had genomen van het Syrische leger.

Sinds twee maanden is een door Iran geleid offensief aan de gang tegen soennitische rebellen in het Dara’a-district, dat grenst aan de Syrische Golanhoogten. De stad Dara’a wordt belegerd door eenheden van het Syrische leger die onder controle staan van de Iraanse Islamitische Revo­lu­tionaire Garde (IRGC).

De opstand tegen het regime van de Syrische dictator Bashar al-Assad begon in 2011 in de stad Dara’a, en de rebellen daar hebben hun verzet tegen het Assad-regime en zijn IRGC-bondgenoten nooit opgegeven. Het verzet tegen Assad en Iran ging ook door toen het Syrische leger in de zomer van 2018 terug­keerde naar het zuiden van Syrië. Zie Syrische vluchtelingen massaal naar grens met Israël.

In principe had de Russische militaire aanwezigheid in Syrië de opmars van Iran moeten stoppen, maar de akkoorden tussen het Assad-regime, Moskou en de rebellen bleken het papier niet waard waarop ze geschreven waren.

Koning Abdullah II is ernstig bezorgd over Iran

Abdullah II, de koning van Jordanië, maakt zich nu, net als de regering van Israël, grote zorgen over de activi­teiten van de Iraanse coalitie op de Golan­hoogten. Abdullah reisde vorige week naar Rusland voor een spoed­vergadering met de Russische president Vladimir Poetin.

Abdullah zou de betrekkingen met het Assad-regime willen herstellen om meer invloed te krijgen op wat er gebeurt langs de grens van Syrië met Jordanië. De Jordaanse koning wil onder geen beding dat de IRGC en Hezbollah vaste voet krijgen aan de grens van het koninkrijk.

De koning weet dat de vierde divisie en de zevende divisie van het Syrische leger onder bevel staan van de Quds-strijd­krachten van de IRGC, en dat hetzelfde geldt voor het centrale commando van dat leger.

Tot dusver hebben de Iraniërs zich onthouden van een massale militaire opbouw op de Golan­hoogten en hebben zij zich beperkt tot het invliegen van onbe­mande vliegtuigen (UAV’s) en het opzetten van uitkijk­posten en inlich­tingen­faciliteiten langs de grens met Israël.

Ya’ari verwacht echter, dat zodra de hoofdweg naar de stad Dara’a volledig in handen zal zijn van de IRGC en het Syrische leger, de volgende fase zal beginnen. Dat betekent dat de Iraanse as het grens­gebied met Israël en Jordanië volledig zal over­nemen.

Een dilemma voor Israël

Ondanks herhaalde waar­schuwingen en een akkoord met Syrië over een gede­milita­ri­seerde zone, dat eind 2018 weer van kracht werd toen de VN haar vredes­macht (UNDOF) terug­bracht naar de Golan­hoogten, zal het Israëlische leger binnen­kort preventief militair moeten optreden tegen de Iraanse as op de strate­gische hoogvlakte.

Als dat gebeurt zullen de Amerikanen zeker niet ingrijpen en de Russen evenmin, hoewel het Russische leger een dergelijke aanval kan verhinderen.

Bennett maakte in Washington duidelijk, dat Israël de volledige steun wil van de regering-Biden, maar bena­drukte ook dat Israël geen militaire interventie van de VS verwacht wanneer het besluit militair op te treden tegen de Iraanse agressie.

Iraanse hulp aan Palestijnse terreurgroepen in Israël

Iran bewapent al jaren Palestijnse terreur­groepen die Israël bedreigen, en traint hen tege­lijkertijd in de productie van lokaal geprodu­ceerde raketten en UAV’s.

Om de Palestijnse terreur­bewegingen te helpen in hun strijd tegen Israël, stuurde Iran 10 schepen met wapens en raketten. Dit werd onthuld door Talal Naji, de secretaris-generaal van het Centraal Commando van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PLFP).

In een interview met de Iraanse TV-zender Al-Alam op 11 augustus zei Naji, dat Qassem Soleimani, de comman­dant van de Quds Force van de IRGC, die in januari 2020 door de Verenigde Staten werd vermoord nabij de lucht­haven van Bagdad, degene was die 10 schepen met wapens naar de Palestijnse terreur­bewegingen stuurde.

De wapens aangetroffen aan boord van de Karina A uitgestald. (Foto: Wikipedia.

Slechts één schip, de Karine A, werd op 3 januari 2002 door de Israëlische marine onderschept in de Rode Zee, aan het begin van de zoge­naamde ‘Tweede Intifada’ van Yasser Arafat (in Israël ook wel de ‘Oslo-oorlog’ genoemd), die in september 2000 begon. De wapens die het schip vervoerde, waren bestemd voor Arafats Fatach-beweging.

Israël startte daarop een mediacampagne om de internationale gemeenschap ervan te overtuigen dat de PLO-leider nooit de intentie had gehad om vrede na te streven nadat hij de Oslo-akkoorden had ondertekend. De campagne maakte echter geen indruk op een groot deel van de wereld, met uitzondering van de regering-Bush in de VS.

De andere schepen met wapens bereikten Libanon, en van daaruit werden de wapens verscheept naar Hamas in Gaza, aldus Naji.

Soleimani was verantwoordelijk voor bewapening van Hamas

De Palestijnse raket- en wapenindustrie werd op bevel van Soleimani ontwikkeld in samenwerking met ‘de broeders in Syrië,’ en de militaire training die nodig was om de wapens te gebruiken werd gegeven in Iran, Syrië en Libanon.
Soleimani hield persoonlijk toezicht op de hele operatie en gaf de Palestijnse terreur­bewegingen opdracht zelfstandig wapens en raketten te ontwikkelen, aldus de PFLP-leider.

De wapens en raketten die Soleimani naar Gaza stuurde, waren verpakt in afgedichte containers die in zee werden gegooid en vervolgens werden opgepikt door duikers en kleine boten, die door Hamas werden gestuurd.

Soleimani werkte nauw samen met Hezbollah-leider Hassan Nasrallah, en hij voorzag Hamas ook van de Kornet anti-tank raket, die het gebruikte in de recentste oorlogen tegen Israël, zei Naji.

Iraanse oorlogsschepen in de Middellandse Zee

Iran heeft ook handels­schepen omge­bouwd tot oorlogs­schepen, en deze schepen worden nu gebruikt om te patrouilleren in de Middellandse Zee.

De twee grote schepen zijn voorzien van helikopters, UAV’s en speed­boten, die de IRGC ook gebruikte om aanvallen en piraterij uit te voeren tegen schepen van westerse naties en Israël in de Perzische Golf en de Golf van Oman.

De twee schepen werden onlangs gezien in de Straat van Gibraltar, waar ze in dichte mist werden geëscor­teerd door Russische oorlogs­schepen, volgens Lenny Ben-David, een gepen­sio­neerd Israëlisch diplomaat en onder­zoeker voor de in de VS gevestigde pro-Israël lobby-organisatie AIPAC en het Jerusalem Center For Public Affairs.

Dit alles maakt duidelijk, dat Iran gestaag vooruitgang boekt met zijn plan om Israël van de kaart te vegen en een tweede Perzisch rijk te stichten.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.