Zionisme en de Arabieren: een oorlog met woorden

Als er in de Arabische wereld over zionisme wordt gesproken, heb je te maken met volksmennerij, onwetendheid en propaganda. Voor een Arabier is ‘zionisme’ een verzamel­naam voor verhalen over verschrik­kelijke leugens en samen­zweringen, fabels die door Arabische rege­ringen en staats­media al meer dan zeventig jaar worden verkondigd.

Door Edy Cohen |

De voortdurende hetze tegen Israël en de demonisering van Joden en vooral van het zionisme, heeft de meeste Arabieren ervan overtuigd dat ‘zionisme’ gelijk staat aan nationaal-socialisme of nog erger.

Machmoud Abbas, leider van de Palestijnse Autoriteit, schrijft in zijn boek (gebaseerd op zijn dissertatie): ‘De nazi-ideologie staat gelijk aan de ideologie van het zionisme – hetzelfde geloof en gedachte­goed.’ Hoe Abbas over de Joden en over Israël dacht, was natuurlijk al lang voor de uitgave van dit boek bekend. En dat zie je direct als je zijn boek in handen krijgt. Op de omslag staan twee foto’s van soldaten met helmen op, de ene met het nazi-symbool (zie foto) en de andere met een Davidsster, laten er geen twijfel over bestaan dat de schrijver van het boek je ervan probeert te overtuigen dat een Israëlische soldaat het equivalent is van een nazi en dat de ideologie van de nazi’s gelijk staat aan de zionistische geloofsbelijdenis.De oorspronkelijke voorkant van Machmoud Abbas’ boek over
het Zionisme. Tegenwoordig gaat hij door voor een ‘gematigde’
vredespartner.

‘Groot-Israël’

Voor een modale Arabier is zionisme het vlees­ge­worden kwaad, dat banden heeft met de vrijmet­selarij en dat van plan is de Arabische staten van de ‘Nijl tot aan de Eufraat’ te veroveren en een Groot-Israël te verwezenlijken, inclusief Irak. Ook de Sinaï is volgens de Arabieren heel belangrijk voor Israël omdat Israël daar de Torah heeft ontvangen. Zodra Israël deze gebieden heeft bezet (aldus de fabels), zal het in de volgende fase de bezittingen en bodemschatten van de Arabische staten veroveren. En daarna zullen ‘die zionistische varkens’ alles dan weer tegen woeker­prijzen aan de Arabieren terug verkopen.

In de complottheorieën wordt gesuggereerd dat de zionisten, mocht Israël niet in staat zijn om alle Arabische landen te veroveren, burger­oorlogen en gods­dienst­oorlogen, geweld en tweespalt zullen veroor­zaken, met de bedoeling de Arabieren te verzwak­ken zodat ze een gemakkelijke prooi zijn. De Arabieren geloven ook dat de zionisten eropuit zijn jonge mensen te verleiden tot het loslaten van de islam en tot onaccep­tabele zaken als prostitutie, drugs­gebruik, gokken, porno­grafie en een volledige accep­tatie van het internet en sociale media.

Kortom, het zionisme zou leiden tot vernietiging van islamitische naties door middel van intrige, verovering en moord. Volgens Arabische landen zouden de zionistische Joden daarbij als leidraad de Protocollen van de Wijzen van Sion gebruiken.

Na de bezetting van Arabische landen willen de zionisten etnische zuiveringen doorvoeren onder de Arabische volken. Het zionisme zal de Arabische staten veroveren en als dat niet lukt zal men een militaire dictator aanstellen of een oudste (zie foto) om de eisen van het zionisme aan de mensen op te leggen. Die persoon zal ‘de Arabische zionist’ worden genoemd en hij zal samen­werken met de Joodse zionisten.
De Arabieren die in dit soort complot­theorieën geloven, zijn ervan overtuigd dat al-Sisi, de huidige president van Egypte, een Israëlische geheim agent is, die Israëlische belangen dient. Als bewijs voeren ze daarvoor aan dat Israël ooit aardgas van Egypte kocht maar dat het nu omgekeerd is.


Politieke spotprent in de Arabische media naar aanleiding van de Abraham Akoorden, die het wijd verbreide geloof toont, dat de zionistische Joden zullen proberen een ‘marionet’-heerser over de Arabieren te installeren.

De hierboven genoemde ‘Arabische zionist’ moet een moslim zijn, die de Arabische naties, de islam en de Koran verraadt. De afgelopen jaren heeft het concept van ‘de Arabische zionist’ meer vorm gekregen. Het gaat in principe om iedereen die met Israël samen­werkt of het waagt vrede te sluiten met Israël.

De Arabieren geloven dat het uiteindelijke doel van het zionisme is om naar het land van hun voor­vaderen terug te keren. En dat betekent niet alleen naar Egypte maar ook naar de olierijke woestijnen van Saoedi-Arabië, en vooral naar de heilige plaatsen van de islam. In Khybar woonden in de tijd van de profeet Mohammed ooit drie Joodse stammen. Die waren toen gedwongen het land te verlaten nadat het leger van Mohammed hen had afgeslacht en hun bezittingen had buitgemaakt.

Het moge duidelijk zijn dat al het bovenstaande voortkomt uit de levendige Arabische fantasie­wereld. Het lijkt erop of het verzinnen van leugens, het spreken van halve waarheden en Arabische verzinsels met betrekking tot het zionisme en de zionisten, de enige manier is om de sterke Joodse staat te overwinnen, die maar niet voor hun dreige­menten wil buigen.

Misschien zijn ze bang voor de geschiedenis van Israël zoals die in de Bijbel beschreven staat, en weten ze diep van binnen wel dat het onmogelijk is om het volk van God te overwinnen. Daarom lijkt het enige wat ze kunnen doen, steeds de leugens herhalen, in de hoop dat ze ooit wereld­wijd als de waarheid worden aanvaard. Een beproefde methode die al heel wat voor­oordelen heeft opgeleverd.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.