Zijn jullie voor Trump of Biden? en wij zeggen ‘Nee’

De titel, een interpretatie van Jozua 5:13-14, is de reactie van Israel Today op enkele lezers, die ontstemd waren over artikelen en columns over de Israëlische houding ten opzichte van de Amerikaanse verkiezingen. Onze zorgen liggen bij Israël, en wat de Israëli’s te zeggen hebben.

Door Redactie Israel Today |

Sommige lezers waren boos genoeg om te suggereren dat we ons hadden beziggehouden met Goebbels-achtige propaganda, dat we ‘het verhaal van het kwaad naar voren brachten’.

George Orwell zei dat ‘de mensen zullen geloven wat de media hen vertellen dat ze geloven.’ In Israël is er een bepaalde publicatie waarvan de slogan ‘een krant voor denkende mensen’ is. Om te bewijzen dat Orwell gelijk heeft, verdedigen de enthousiaste denkende lezers van deze publicatie alles wat in deze linkse krant staat.

De media van vandaag zijn een volwaardige politieke speler geworden, en om die reden heeft het geloof in de media twee verschrikkelijke gevolgen:

  1. Het heeft bijgedragen aan het verdelen van de Ameri­kanen in twee bijna onverzoenlijke kampen;
  2. Het heeft miljoenen mensen ertoe gebracht, hun toevlucht te zoeken bij eenzijdige, agenda-gestuurde media.

Israel Today wil daar niets mee te maken hebben. We zullen niet deelnemen aan deze destructieve dynamiek waarin iedereen verliest.

Tegelijkertijd pretenderen we niet dat we vrij zijn van vooringenomenheid. Integendeel, we hebben nooit ons geloof verborgen dat de Staat Israël geen koloniaal project is, maar een door de Bijbel gesteund zionistisch project. En zoals te verwachten is, kleurt dit geloof onze berichtgeving. Dit geeft ons echter geen toestemming om onze lezers te manipuleren door middel van verkeerde informatie en leugens, wat in deze tijd ‘nepnieuws’ wordt genoemd.

Israel Today heeft keer op keer verklaard, dat onze missie is om over Israël te schrijven, niet over de wereld. Onze zorgen liggen bij Israël, en wat de Israëli’s te zeggen hebben over wat er hier gebeurt, en ook over dingen die in het buitenland gebeuren en die gevolgen hebben voor Israël, waaronder natuurlijk de Ameri­kaanse presidents­verkiezingen.

Om terug te komen op de titel, die betekent dat Israël Today als Israëlisch orgaan ‘Nee’ zegt tegen degenen die willen dat we de kant kiezen van een van de rivaliserende Ameri­kaanse politieke kampen. Zoals we hier in Israël zeggen, hoeven we de problemen van andere mensen niet te omarmen, we hebben genoeg van onze eigen problemen.

Het is gewoonweg niet onze taak om in te staan voor Trump, Biden of een andere kandidaat. We doen ook niet alsof we weten wie de door God uitverkoren kandidaat is. Het beste wat we kunnen zeggen is dat Trump door de Israëli’s is als de meest pro-Israëlische president ooit werd gezien, en dat we hopen dat Biden, als hij inderdaad de volgende president wordt, dat voorbeeld zal volgen.

Het komt erop neer, dat we hopen dat u erop zult blijven vertrouwen dat ons nieuws, onze meningen en achter­gronden eerlijke pogingen zijn om u te laten zien wat er echt aan de hand is in Israël.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.