Zijn christenen in Iran tevens zionisten?

In de Islamitische Republiek Iran worden moslims, die zich bekeren tot het christendom gediscrimineerd, vervolgd en zelfs gemarteld. Dat is geen verrassing. Maar we hebben vernomen dat ze ook worden beschuldigd van ‘zionisme’.

Door Redactie Israel Today |

Blijkbaar verbinden de Islamitische autoriteiten in Teheran het geloof in Jezus als de Messias nauw met de Joodse hoop op nationaal herstel. Misschien schilderen ze bekeerlingen af als ‘buitenlandse agenten’, om op een handige manier te voorkomen dat zij worden beschuldigd van religieuze onderdrukking.

Het klinkt ironisch, maar door deze praktijk steunen de ayatollahs veel sterker een goede letterlijke lezing van de Bijbel met betrekking tot Israël dan een groot deel van het christendom.

Met andere woorden, de Islamisten verzetten zich onbewust tegen het idee van ‘Vervangingstheologie’, door christenen automatisch als aanhangers te beschouwen van de geprofeteerde Joodse nationale beweging, alleen op grond van hun geloof in Jezus.

Het oppakken van christelijke ‘zionisten’
Begin juli lanceerden de Iraanse Revolutionaire Garde een campagne om islamitische bekeerlingen tot het christendom aan te pakken. Ten minste 17 christenen werden gearresteerd tijdens invallen in Teheran en andere steden in het land, meldde Article 18, een in Londen gevestigde non-profit organisatie die zich inzet voor de veiligheid van christenen in Iran.

De aanklachten tegen de gearresteerden omvatte volgens het bericht ‘het lidmaatschap van de kerk van het zionistische christendom’, wat Iran beschouwt als een bedreiging voor de nationale veiligheid.

Onder de gearresteerden was huiskerkleider Joseph Shahbazian, die ten tijde van de inval een aantal islamitische bekeerlingen tot het christendom ontving. Zijn borgtocht werd vastgesteld op het astronomische bedrag van $100.000.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.