LedenZending in balans

Zending is een zeer beladen onderwerp in Israël. Joden doen niet aan bekering, en willen zelf ook niet bekeerd worden, dat is gedurende de hele kerkgeschiedenis al zo geweest. Dit geldt in de diaspora, maar misschien nog wel meer in het land Israël.

Door Aviel Schneider | | Onderwerpen: christenen, Jezus, zending
Christelijke evangelisten nemen deel aan het Loofhuttenfeest, georganiseerd door de Christelijke Ambassade in Jeruzalem. Foto: Miriam Alster / Flash90

Vanuit Joods oogpunt zijn zending en kerstening één en hetzelfde. Zending is natuurlijk een algemene christelijke taak. Het is onze opdracht om mensen in contact te brengen met het goede nieuws van Jezus Christus. Helaas gebeurt dit niet altijd met de liefde die Jezus liet zien en waarover Hij predikte in Jeruzalem en het hele Joodse land van zijn tijd.

Toen de eerste zendelingen naar Europa en de rest van de wereld kwamen, waren de mensen volledig onbekend met Jezus en de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Ze hoorden het evangelie voor het eerst en het klonk hen vreemd in de oren. Ze kenden de Bijbel niet, dus discussiëren over de inhoud van de Bijbel was niet mogelijk. Daarom joegen de mensen die zich bedreigd voelden, de
missionarissen weg of doodden hen. Helaas hadden veel zendelingen een dubbele agenda, en werd de blijde boodschap aan zowel heidenen als Joden onder dwang verkondigd.

Mensen die Jezus niet als hun Verlosser en Messias aanvaardden, werden soms geëxecuteerd. Op sommige plaatsen werd het christelijk geloof eeuwenlang met het mes...

Israël Vandaag Lidmaatschap

Word Lid

 • Lees alle content voor leden

                     

  Krijg exclusieve en verdiepende artikelen uit Israël.

 • Steun betrouwbare journalistiek, rechtstreeks vanuit Jeruzalem

                     

  Raak verbonden met Israël, vanuit huis.

 • Laat de stem van hoop en waarheid horen

  Word onderdeel van de internationale Israel Today-familie