Yom Kippoer, dag van verzoening voor onze daden

Maandag is het weer Yom Kippoer, Grote Verzoen­dag, de heiligste dag in het hele jaar voor het Joodse volk, de dag waarop we de gelegenheid krijgen om verzoening te ontvangen voor onze daden waarmee we schuldig staan tegenover God.

Door Anat Schneider |

Afbeelding: Model van de Tempel in Jeruzalem. (Foto: Mendy Hechtman/Flash90)


De HEERE sprak tot Mozes: Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan veroot­moedigen en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verzoening voor u te doen. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal Ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige veror­dening, al uw generaties door, in al uw woon­ge­bieden. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. ‘s Avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw shabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond.
(Leviticus 23: 26-32).

En wat betekent het om verzoening te doen voor onze daden?

  • Deze daden uitwissen?
  • Deze daden veranderen?
  • Deze daden vergeten?

We kunnen niet veranderen wat er al gebeurd is, maar één ding dat we wel kunnen doen is anderen vergeven die ons gekwetst hebben, door Gods genade. En we kunnen onszelf vergeven. En wat is vergeving? Het is het opgeven van de hoop op een beter verleden.

Het betekent in de eerste plaats het verleden accepteren zoals het is, en niet proberen om dit te veranderen door schuldgevoelens of door vast te houden aan woede en verdriet. En tegelijkertijd erkennen we het feit dat we onvolmaakt zijn, dat we het soms mis hebben. Het enige dat we echt kunnen veranderen in de wereld is onszelf, ook al lijkt dit soms bijna onmogelijk.

In het leven krijgen we veel mogelijkheden voor verzoening en vergeving. De Verzoendag, die één keer per jaar komt, herinnert ons eraan dat we tenslotte sterfelijke, kwetsbare mensen zijn.

In de Yom Kippoer-gebeden zeggen we:

  • We zijn schuldig geworden;
  • we zijn niet trouw geweest;
  • we hebben genomen wat niet van ons was;
  • we hebben kwaad gesproken over anderen;
  • we hebben onze nek verhard.

Dit is slechts een deel van een zeer lange lijst van individuele en collectieve zonden, die steeds opnieuw in het meervoud worden beleden, als onderdeel van de traditionele gebeden van deze heilige dag. Deze verkeerde daden en houdingen kunnen toevallig of opzettelijk zijn geweest, meer of minder talrijk. Het kan zijn dat ze ten opzichte van anderen zijn geweest, ten opzichte van God, of alleen ten opzichte van onszelf.

Tashliech-gebed bij stromend water. (Foto: Miriam Alster/Flash90)

We schieten allemaal, zonder uitzondering, nog steeds tekort. Het is een deel van onze menselijke natuur. Het is een deel van het leven, zelfs als we het niet leuk vinden. Soms doen we precies die dingen waarvan we wisten dat we ze niet moesten doen. (Zie Romeinen 7:15). In de Torah erkende God dit feit al, en voorzag hij al in een genadige verzoening.

Schuldgevoelens houden een fout vast en laten die niet los, maar het is goed om de fout te erkennen, ervan te leren, erdoor te groeien, het te begrijpen als onderdeel van mijn verleden, berouw te hebben en om vergeving te vragen, zodat ik het kan loslaten en verder kan gaan.

Op Yom Kippoer hebben we een gelegenheid om vrede te sluiten met ons verleden. Ik heb een gelegenheid om tot God te bidden om mij te helpen mezelf te vergeven, en mij te helpen om anderen te vergeven. Het is niet gemakkelijk, maar het is mogelijk. Yom Kippoer is een kans voor mij om God, die in hoogte gezeten is, op de genadetroon, te vragen om ook mij te leren wat genade is. Om me te leren wat vergeving en verzoening zijn. Om mijn hart vrede te geven.

Op die manier zal ik ‘opnieuw kunnen beginnen’, dicht bij de ware vrede van een gereinigd geweten komen, dicht bij God komen en dicht bij de liefde van God komen.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.