Woede in Israël over waargenomen politiegeweld

Op het doodschieten van de 32-jarige geestelijk gehandicapte Palestijn Iyad Hallak kwam zware kritiek in de Israëlische media. Israëlische agenten worden beschuldigd worden beschuldigd van racisme, maar het gaat om een groter probleem.

Door Aviel Schneider |

Afbeelding: Israëlische joden protesteren nadat de politie een verstandelijk gehandicapte Palestijnse man heeft doodgeschoten. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90).

Terwijl Hallak zaterdag naar zijn school voor gehandicapten in de Oude Stad van Jeruzalem liep, trok hij de aandacht van de Israëlische grenspolitie die bij de Leeuwenpoort was gestationeerd.

Volgens de autoriteiten leek Hallak een verdacht voorwerp vast te houden dat op een pistool leek. Agenten schreeuwden dat hij moest stoppen, maar Hallak raakte in paniek en begon te rennen. Dit maakte de officieren nog wantrouwender, en ze openden het vuur.

Een commandant van de grenspolitie zei later, dat hij schreeuwde dat zijn troepen moesten stoppen met schieten, maar in de commotie van de situatie hoorden ze hem blijkbaar niet.

In de media werd niet alleen geschreven over het incident, er klonk ook scherpe kritiek op het handelen van de politie in de media en het politieke spectrum.

De pas geïnstalleerde minister van Openbare Veiligheid Amir Ohana betuigde zijn medeleven aan de familie van het slachtoffer en beloofde een grondig onderzoek, dat zou leiden tot een rechtvaardige oplossing. Hij voegde eraan toe dat tragische incidenten als deze niet ongewoon zijn, gezien de gespannen situatie in Jeruzalem. ‘Politieagenten moeten vaak in een paar seconden noodlottige beslissingen nemen, juist omdat ze in Jeruzalem zo vaak door Palestijnen worden aangevallen’, benadrukte Ohana.

Joodse demonstranten in Jeruzalem eisten zondag dat de agenten, die betrokken waren bij het doden, naar de gevangenis worden gestuurd voor hun wreedheid.

Enkele Israëli’s beschuldigen dat dergelijk politiegedrag routine is. Dit geldt vooral voor de Arabische leden van de Knesset, die beweren dat de Israëlische veiligheidstroepen veel te snel naar hun wapen grijpen als het om de Palestijnen gaat.

Maar de politie wordt ook geconfronteerd met soortgelijke beschuldigingen betreffende andere gemeenschappen in het land. Vorig jaar werd Solomon Teka, een Israëlische jongere van Ethiopische afkomst, doodgeschoten tijdens een gewelddadige confrontatie met een politieagent buiten dienst. En hoe vaak horen we niet dat orthodoxe Joden Israëlische politieagenten voor ‘nazi’s’ uitmaken wegens hun agressieve aanpak?

De gespannen omgeving waarin we leven dwingt mensen vaak om overhaast te reageren, wat niet altijd terecht is. Ik heb veel politieagenten als vrienden en ik weet dat ze hun werk serieus nemen en proberen verantwoordelijk te handelen met het gezag dat hun is toevertrouwd. Mensen maken fouten, het zit in onze natuur. Waar het nu om gaat is hoe wij en ons leiderschap met die fouten omgaan.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.