Wie was de gijzelnemer in de Texaanse synagoge?

De gijzelnemer in een synagoge in Texas blijkt Malik Faisal Akram (foto) te zijn, afkomstig uit kringen van Pakis­taanse moslims in Londen en lid van Tablighi Jamaat, voor wie Israël een ‘kwade natie’ is en Joden en zionisten ‘apen, varkens en vijan­den van Allah’.

Door Salah Uddin Shoaib Choudhury | | Onderwerpen: antisemitisme, bedreiging, Verenigde Staten

Al jaren stel ik het gevaarlijke gezicht van de organisatie Tablighi Jamaat aan de kaak, dat over de hele wereld bekend staat als een opstapje naar terrorisme. Hoewel Saoedi-Arabië onlangs een verbod op de activiteiten van deze beruchte organi­satie heeft ingesteld, gaan de activiteiten van Tablighi Jamaat in de meeste moslim­landen gewoon door, evenals in India, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en andere Europese landen.

Tablighi Jamaat betekent in het Arabisch ‘genootschap van voorlichters/predikers’. De organisatie is met name actief in Aziatische landen zoals Nepal, Sri Lanka, Thailand, Singapore, de Filippijnen, Indonesië, Maleisië, Cambodja, Vietnam, Taiwan, Japan, Zuid-Korea en de voormalige Sovjet­republieken.

De Amerikaanse autoriteiten hebben zich terughoudend opgesteld bij het nemen van maat­regelen tegen de activiteiten van Tablighi Jamaat. De gijzel­nemer van de synagoge in Texas van vorige week, Malik Faisal Akram, bleek echter lid te zijn van Tablighi Jamaat. Akram is een in Pakistan geboren Brits staats­burger. Akrams familie is afkomstig uit het district Jhelum in de provincie Punjab in Pakistan. Zijn familie emigreerde bijna vijf decennia geleden naar het Verenigd Koninkrijk.

Malik Faisal Akram gijzelde vier mensen in een synagoge in Texas, in wat de Ameri­kaanse president Joe Biden een terreurdaad noemde. In het licht van dit incident heeft een deskundige op het gebied van terrorisme­bestrijding, verbonden aan het American Enterprise Institute (dat ten onrechte de naam ‘Muhammad Siddiqui’ noemt), gezegd dat Pakistan zich opnieuw heeft ontpopt als een land dat terreur sponsort, dat een ernstige bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van vele naties, waaronder de Verenigde Staten.

Volgens de Hindustan Times was Akram naar het buitenland gereisd voor activiteiten in verband met Tablighi Jamaat. Zijn vader is een bekend lid van de moslimgemeenschap in Londen, en zijn familie heeft politieke banden via Malik Irfan, een hoge ambtenaar die banden heeft met de Britse Labourpartij.

Volgens berichten in de media stond Akram voorheen aan het hoofd van het Rondell Street Islamic Centre in Londen, ook bekend onder de naam Reza Masjid [Reza Moskee]. De moskee trekt voornamelijk moslims van Pakistaanse afkomst aan. Hij heeft ook gebeden in de Eldorado Moskee, waar de gemeente grotendeels uit Gujarati moslims bestaat.

Akram, een uitgesproken aanhanger van de radicale islam, de sharia en de jihad, had ook deelgenomen aan demonstraties ter ondersteuning van de pro-Palestijnse agenda en aan bijeen­komsten voor gevangenen van Guantánamo Bay. Hij was een fervent aanhanger van de Palestijnse terroristische activiteiten en de gruwelijke activiteiten van Hamas.

Leden van zijn familie en van de Pakistaanse moslim­gemeenschap in Groot-Brittannië nemen actief deel aan antisemitische propaganda en Jodenhaat. Leden van de Pakistaanse moslim­gemeenschap en de Tablighi Jamaat schilderen Israël af als een ‘kwade natie’ en brand­merken Joden en zionisten als ‘apen, varkens en vijanden van Allah’.

Volgens berichten in de media streefde Akram naar de vrijlating van Aafia Siddiqui, een Pakistaanse neuro­wetenschapper die ook bekend staat als ‘Lady Al Qaeda’ en die een gevangenisstraf van 80 jaar uitzit in de Verenigde Staten. De veroordeling van Siddiqui in 2010 leidde tot veront­waardiging in Pakistan. De Pakistaanse Senaat nam in 2018 een resolutie aan waarin ze haar ‘Dochter van de Natie’ noemde en er bij de regering op aandrong om ‘concrete stappen’ te ondernemen voor haar repatriëring.

Terwijl het nieuws van Siddiqui’s arrestatie weinig aandacht kreeg in de VS, leidde haar veroor­deling tot wijdverspreide demon­straties in Pakistan en tot eisen aan de Pakistaanse autori­teiten om de levering van voorraden voor de oorlogs­inspanning in Afghanistan op te schorten.

‘Siddiqui is niet erg bekend in de VS, maar in Pakistan is ze een grote naam – velen zien haar als een onschuldig slachtoffer. Ook had Islamitische Staat (ISIS) op een gegeven moment geëist dat zij zou worden vrijgelaten in ruil voor gevangenen die door ISIS worden vastgehouden’, schreef Michael Kugelman, de adjunct-directeur van het Azië-programma van het Wilson Center in Washington, op Twitter.

Na de aanslag op de synagoge in Texas door Malik Faisal Akram en zijn connecties met Tablighi Jamaat, eisen contra­terrorisme-experts een onmiddellijk verbod op de activiteiten van deze gevaarlijke jihadistische organisatie. Ook roepen zij de Indiase autoriteiten op om onmiddellijk een verbod op te leggen op de activiteiten van Tablighi Jamaat en het hoofdkwartier van deze gevaarlijke groepering in New Delhi te sluiten.

Over de auteur: Salah Uddin Shoaib Choudhury is een bekroond onderzoek journalist met als specialisatie militante groeperingen, onderzoek-wetenschapper, specialist op het gebied van terrorismebestrijding en redacteur van de online anti-jihadistische krant WeeklyBlitz.net gevestigd in het islamitische Bangladesh.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox