Wie gaf opdracht tot beschieten van Noord-Israël?

• Tientallen raketten afgeschoten vanuit Libanon,
• Toenadering van Jordanië en Egypte tot Irak/Iran,
• Iran bedreigt scheepvaartverkeer in de Perzische Golf,
• Toenemende spanning over Iraaks kernwapen.

Door Yochanan Visser |

Afbeelding: Palestijnse terreurgroepen hebben op dit moment weinig reden om de situatie uit eigen bewe­ging te laten escaleren, wat suggereert dat de raket­beschie­tingen vanuit Libanon meer te maken hebben met Iran. (Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90)

De inwoners van de stad Kiryat Shmona in het noorden van Israël werden woensdagochtend opgeschrikt door luide explosies en vervolgens door twee grote branden.
Die werden veroorzaakt door twee raketten, waar­schijnlijk afgevuurd vanuit Libanon, die ontploften in de buurt van een woonwijk.

Niemand raakte gewond door de raketten, maar honderden Israëli’s moesten worden behandeld voor een shock. Een derde raket bereikte Israël niet en ontplofte in Zuid-Libanon.

De Israel Defense Forces (IDF) reageerden met drie artilleriebeschietingen gericht op de plaatsen in Zuid-Libanon van waaruit de raketten waren gelanceerd.
Donderdagochtend vroeg kwam de Israëlische lucht­macht (IAF) in actie en bombar­deerde locaties in Zuid-Libanon, voor het eerst sinds de Tweede Libanon­oorlog in 2006.

De Libanese president Michael Aoun (een lakei van het regime in Iran) had zelfs het chutzpah om Israël te beschuldigen van ‘agressie’ na de Israëlische reactie.

Afgeschoten door Palestijnse terreurgroepen?

Israëlische media meldden dat Palestijnse terreur­groepen in Libanon waarschijnlijk verantwoordelijk waren voor de raket­aanval, aangezien deze groepen in de afgelopen maanden al twee keer eenzelfde soort aanval hebben uitgevoerd.

Dat zou kunnen, maar er lijkt geen directe aanleiding te zijn voor deze Palestijnse groepen om een riskante raketaanval op Israël uit te voeren.
De andere raketaanvallen op Noord-Israël door Palestijnse groepen hielden verband met Israëls conflict met Hamas en de span­ningen rond de Tempelberg in Jeruzalem.

Het is daar nu relatief rustig en hetzelfde geldt voor de situatie in het zuiden van Israël, waar Hamas regelmatig dreigt zijn raketaanvallen op de Joodse Staat te hervatten, maar dit dreigement tot nu toe niet heeft uitgevoerd.

Verband met de situatie met Iran?

Iran voert een uitputtingsslag tegen Israël via een groot aantal milities en terreur­groepen in Gaza, Libanon en Syrië en door zijn invloeds­sfeer uit te breiden in de buurlanden van Israël.

In Jordanië bijvoorbeeld voert Iran een charme-offensief om koning Abdullah II ertoe te bewegen zijn beleid ten aanzien van de Islamitische Republiek te wijzigen. De koning heeft de Iraniërs altijd op een afstand gehouden, maar heeft de laatste tijd laten zien dat hij nu openstaat voor betere betrekkingen met het regime in Teheran.

Vorige maand bezocht Abdullah Bagdad, de hoofdstad van Irak, voor het eerst sinds hij koning is. Daar voerde hij gesprekken met de Iraakse premier Mustafa Kadhimi over het verbeteren van de econo­mische betrekkingen met zowel Irak als Egypte, waarvan president Abdel Fattah el-Sisi ook aan de gesprekken deelnam.

De drie leiders bereikten een akkoord over de aanleg van een oliepijpleiding van Irak via Jordanië naar Egypte. Aangezien Iran Irak als een proxy­staat beschouwt en een stevige greep heeft op alles wat in het land gebeurt, werd de over­een­komst door Israëlische deskundigen gezien als een bewijs dat Jordanië zich nu heeft verbonden met de Islamitische Republiek.

Een dag nadat koning Abdullah naar Jordanië was terug­gekeerd, begonnen de door de Staat gecontro­leerde media volledige financiële samen­werking met Iran te promoten.

Jordanië wil ook voor het eerst Iraanse toeristen toelaten tot het koninkrijk, iets wat tot nu toe onmo­gelijk was omdat de regering in Amman tegen elke Iraanse aanwezig­heid in het woestijnland was.
Het regime in Amman is zelfs begonnen met het promoten van het sjiitische geloof in Jordanië, een ontwikkeling die door Israël met argusogen wordt gevolgd.

De nieuwe tactiek van Iran

Dan is er nog de derde verandering in het gedrag van Iran, namelijk dat het regime in Teheran nu Israëlische schepen in de Perzische Golf en de Golf van Oman terroriseert en het vrije inter­nationale scheep­vaart­verkeer in deze water­wegen bedreigt door piraterij.
Deze aanvallen tonen aan dat Iran niet bang is en denkt dat het dit ongestraft kan doen.

Nog een explosie in Syrië en IAF-activiteiten

Dat de aanval op Kiryat Shmona meer te maken kan hebben met de ontwikkelingen rond Iran kan worden onderbouwd door waarnemingen van media in Syrië, enkele uren voordat de Israëlische stad werd bestookt.

Syrische media en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meldden dat in de vroege uren van woensdag een hoofd­kwartier van de Iraanse strijd­krachten in de buurt van Damascus was aangevallen. Bij de explosies zou een onbe­kend aantal mensen zijn omgekomen, aldus de lokale media.

In dit geval werd geen rechtstreeks verband gelegd met de Israëlische lucht­macht (IAF) en werd gespeculeerd over het gebruik van explosieven of mijnen.

Feit is echter, zoals deze verslag­gever zelf kon vast­stellen, dat de IAF woensdag­ochtend ongewoon actief was vóór de raket­aanval op Kiryat Shmona.
Zo vlogen rond 10:30 uur drie Israëlische F-35 Adir gevechts­vliegtuigen over het Meer van Galilea die vanuit Noord-Israël aankwamen en laag over het grootste meer van Israël vlogen. Later werden in hetzelfde gebied ook Apache gevechtshelikopters gezien. Al deze luchtactiviteiten waren nogal ongebruikelijk.

Nieuw spervuur van raketten op vrijdag

Vervolgens werd op vrijdagochtend een nieuw spervuur van raketten op Noord-Israël afgevuurd. Een militaire woord­voerder meldde, dat drie raketten landden op Libanees grondgebied, zes raakten open gebieden in Noord-Israël en tien werden onderschept door het Iron Dome anti-raketschild.

Iron Dome batterijen slaagden erin om de meeste van de Hezbollah raketten te onderscheppen. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

Op het moment van dit schrijven is de IDF nog steeds bezig de beschieting te beantwoorden met zwaar artillerievuur.

Deze keer werd het snel duidelijk dat Hezbollah verantwoordelijk was voor de nieuwe raket­aanval op Noord-Israël. De door Iran gesteunde terreur­organisatie gaf een verklaring uit, waarin het de verant­woor­de­lijk­heid op zich nam en zei dat het een vergel­ding was voor de Israëlische reactie op de eerste raketaanval op Kiryat Shmona.

Spanningen over Irans nucleaire programma lopen op

De conclusie moet dan ook zijn dat al deze ontwik­ke­lingen te maken hebben met de almaar oplopende spanningen tussen Israël en Iran, dat volgens Benny Gantz, de Israëlische minister van Defensie, nu nog maar tien weken verwijderd is van een vermogen om door te breken naar een kernwapen.

Gantz gaf donderdag bovendien een duidelijke hint dat Israël nu klaar is om Iran recht­streeks aan te vallen wegens zijn agressieve activiteiten, maar meer nog omdat de Islamitische Republiek met de dag dichter bij de productie van een kernwapen komt.

Tegelijkertijd sprak de Israëlische minister de hoop uit dat de internationale gemeen­schap gezamenlijk militair zal optreden tegen Iran.

Internationale militaire actie lijkt echter uiterst onwaar­schijnlijk, gezien de houding van de Europese Unie en de Amerikaanse regering van president Joe Biden, die nog steeds hoopt te onder­handelen over een over­een­komst die een veran­de­ring in het gedrag van Iran teweeg zal brengen en het kern­wapen­pro­gramma van het land een paar jaar zal uitstellen.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.