Wereldwijde periode van gebed tijdens Loofhuttenfeest

In de week voor het Loofhuttenfeest wordt er wereldwijd tien dagen gebeden en gevast. Dit begint op de avond van 18 september – het begin van het Bijbelse Bazuinen­feest, nu Rosh Hashanah, Nieuwjaar, en eindigt op de avond van 28 september, Grote Verzoendag.

Door De Terugkeer |

De periode voor het Bazuinenfeest wordt gekenmerkt door inkeer en zelfonderzoek. Strekt ons hart zich al uit naar God? David zegt zo mooi in Psalm 27: ‘Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.’

In deze periode staan we stil bij wie Hij is, en bij Zijn bedoelingen. Dagelijks Psalm 27 lezen kan daarbij helpen. Het is ook goed om God te vragen gebeden op ons hart te leggen voor de komende periode.

Tijdens het bazuinenfeest klinkt al vele eeuwen de ramshoorn, de sjofar, waarvan het indringende geluid ons mag wakker schudden: voor de nood in de wereld en in ons land, én om voor te bereiden op de wederkomst van onze Messias!

In deze bijzondere tijd gaat het toch voor een groot deel over beperkingen (corona!), waarvoor we tot God willen naderen, en juist wereldwijd, Hij hoort als wij de wereldwijde noden bij Hem brengen.
Wereldwijd is er verdeeldheid, juist in regeringen, en chaos in de landen. Zeker ook in Israël, de regering heeft Zijn inzicht nodig, en een gelovig hart.
Ook al zijn dat tekenen van de eindtijd, juist dan wil God gebed horen, een oproep door alle gelovigen wereldwijd, zo.n kans mag niet verloren gaan.

Intussen hebben bijna 100 gebedsinitiatieven zich via de website opgegeven. Tijdens de 10-daagse periode zullen een aantal gebedshuizen een livestream organiseren. Ook een aantal christelijke leiders en sprekers heeft aangegeven achter het gebedsinitiatief te staan. Ruben Flach (Stichting Opwekking), Hans Maat (Evangelisch Werkverband/ PKN), Gerhard Hobelman (De Betteld) en anderen willen dan ook hun bijdrage geven tijdens de gebedsmomenten en vooraf.

Programma 26 september en tijdens de 10 dagen

Zaterdag 26 september is internationaal de centrale dag van gebed, verootmoediging, vasten en bekering. Wij zullen op die dag minimaal twee grotere bijeenkomsten organiseren: om 11 uur in Den Haag (Pillar of Fire) en om 20 uur in Zelhem (De Betteld). Op deze laatste locatie is ruimte voor 400 personen. Van beide bijeenkomsten zullen livestreams beschikbaar gesteld worden.

Via de website De-terugkeer.nl kunt u geïnformeerd worden over mogelijkheden om u aan te melden voor een fysieke bijeenkomst!

De Terugkeer is de Nederlandse versie van ‘The Return’, een initiatief uit Amerika om te bidden voor het land en de wereld, zie bovenstaande video. De Terugkeer is een beweging, een specifieke periode én een specifieke dag die we apart zetten voor één doel: de terugkeer naar God.

Gebedspunten voor Israël
De stichting Koresh-Sela reikte een aantal gebedspunten aan voor Israël:
✡ De Covid-19-crisis is uit de hand gelopen in Israël – meer dan 1.100 Israëli’s zijn gestorven aan het virus.
✡ Bid alstublieft voor premier Netanyahu en alle Israëlische leiders om wijsheid en vooral voor zegen om het coronavirus te overwinnen.

✡ Een politieke rebellie tegen Netanyahu bouwt zich op. Deze week is heel belangrijk voor Benjamin Netanyahu. Hij is bezig met het afronden van de grootste prestatie van zijn politieke leven (de ‘deal” met de Verenigde Arabische Emiraten en ook Bahrain). Maar hij bevindt zich ook midden in de grootste binnenlandse crisis van zijn politieke leven.
✡ Bid ook dat de politieke leiders kunnen werken aan het welzijn van de natie.

✡ Bid vooral om troost voor alle families en vrienden die de afgelopen maanden dierbaren hebben verloren.
✡ Bid dat het Israëlische volk stopt met ongeboren baby’s te aborteren. Het laatst gepubliceerde cijfer in Israël is over 2018: toen vonden er in Israël: 18.200 abortussen plaats. Dat is een hoog getal, maar bedenk wel, dat het er ettelijke duizenden meer zijn geweest in het verleden. Gebeden hebben geholpen, de Heer heeft verhoord!