Weer 300 Ethiopische Joden naar huis gebracht

De laatste 300 van de 2000 toegelaten Ethiopische immigranten landden donderdag in de Joodse Staat, waarmee een einde kwam aan de drie maanden durende ‘Operatie Tzoer Israël’ (Rots van Israël). De nieuwe immigranten zijn allen leden van de Falash Mura, leden van de oude Ethiopische Joodse bevolking die zich in de afgelopen twee eeuwen bekeerden tot het christendom.

Door Redactie Israel Today |

Isaac Herzog, voorzitter van het Joods Agentschap, zei over de operatie: ‘De laatste vlucht van Operatie Tzoer Israël is aangekomen en heeft talloze families herenigd na veel te lang uit elkaar te zijn geweest. Dit is een moment dat de snaren in ons hart raakt en ons eraan herinnert dat onze missie om de resterende leden van de gemeenschap die wachten om Aliyah te maken (terug) te brengen, nog lang niet voorbij is.’

Zie ook: Honderden Ethiopische Joden in Israël aangekomen

Minister van Aliyah en Integratie Pnina Tamano-Shata, zelf geboren in Ethiopië, verwelkomt de nieuwkomers. (Foto: Tomer Neuberg/Flash90)

De nationale inspanning om de Joden van Ethiopië naar de Staat Israël te brengen heeft vele decennia geduurd, en is een zaak van rabbinaal debat geweest. Vandaag de dag wonen er meer dan 100.000 Joden van Ethiopische afkomst in Israël, waarvan de overgrote meerderheid lid is van de oude Beta Israël-gemeenschap.

De overlevering zegt dat de Beta Israël zo ver teruggaan als koning Salomo’s omgang met Sheba en haar beroemde – hoewel niet bij naam genoemde – koningin. Wat hun oorsprong ook mag zijn, de Beta Israël raakten een millennium lang geïsoleerd van het wereldwijde Jodendom. Niettemin accepteerden de Israëlische rabbinale autoriteiten hen vrij snel als Joden volgens de Halacha (Joodse religieuze wet) nadat zij weer bekend werden aan het eind van de 20e eeuw. De Staat Israël oordeelde in 1977 dat de Wet van Terugkeer van toepassing is op leden van Beta Israël. In een reeks van opeenvolgende luchtbruggen werd bijna de gehele gemeenschap naar de Joodse Staat gebracht. De Falash Mura waren echter achtergebleven.

Veel Falash Mura konden niet geloven dat deze dag eindelijk was aangebroken. (Foto: Tomer Neuberg/Flash90)

Hoewel hun band met Beta Israël niet wordt betwist, zijn de Falash Mura die leden van de gemeenschap die zich in de afgelopen eeuwen bekeerden tot het christendom, hetzij door dwang van christelijke autoriteiten, hetzij als gevolg van contact met westerse christelijke zendelingen. Wegens hun bekering had Israël de Falash Mura niet als Joden aanvaard, en daarom kregen zij geen recht op immigratie. Dit ondanks het feit dat de voormalige Israëlische opperrabbijn Ovadia Yosef verklaarde dat de Falash Mura zich uit angst en vervolging hadden bekeerd, en daarom als Joden moesten worden beschouwd.

Nog niet Joods genoeg? Na een quarantaineperiode van twee weken zullen de nieuwkomers een orthodox-Joodse bekering moeten ondergaan. (Foto: Tomer Neuberg/Flash90)

In 2003 besloot de regering Falash Mura die via de vrouwelijke lijn afstammen van Beta Israël, toe te staan te immigreren onder de Wet van Terugkeer, op voorwaarde dat zij bij aankomst in Israël een orthodox-Joodse bekering ondergaan. Gezien het feit dat Falash Mura een zijtak vormt van Beta Israël, kwamen duizenden plotseling in aanmerking voor Aliyah.

Maar het proces van goedkeuring en immigratie verliep traag, en ongeveer 7.000 Falash Mura met familie in Israël zijn nog steeds gestrand in Ethiopië in afwachting van hun beurt om te immigreren. Dit heeft veel te maken met orthodoxe elementen in de Israëlische regering die zich verzetten tegen de immigratie van de Falash Mura-gemeenschap vanwege hun traditionele geloof in Jezus. Het is te vergelijken met de obstakels voor Aliyah waarmee Messiasbelijdende Joden worden geconfronteerd.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.