Webinar: de San Remo Resolutie en Israëls landrechten

Het controversiële onderwerp van Israël, met zijn politieke en geestelijke betekenis voor de naties en voor de christenen in het bijzonder, werd op een zeer nuttige manier uitgezonden via een online webinar op zondagavond.

Door Charles Gardner |

Afbeelding: de Jaffastraat, Jeruzalem, waar normaal gesproken de Arabier en de Jood zich vrolijk met elkaar vermengen.

Honderden mensen uit heel Groot-Brittannië namen deel aan een prachtige interactieve discussie, die op gang kwam naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de San Remo Conferentie van 1920. Tijdens deze conferentie werd internationale rechtsgeldigheid toegekend aan een Joods thuisland in wat toen bekend stond als Palestina.

Groot-Brittannië, dat had beloofd alles te doen wat in zijn macht lag om dit te realiseren door middel van de Balfour-verklaring van 1917, kreeg vervolgens het mandaat van de Volkenbond om de Joden voor te bereiden op zelfbestuur. Tragisch genoeg werd de kennis van de San Remo-resolutie verborgen in de Britse oorlogsarchieven en in de notulen van de vredesonderhandelingen van de Eerste Wereldoorlog. Pas kort geleden werd deze kennis aan het licht gebracht, waardoor er veel te veel tijd was om de legitimiteit van Israël in twijfel te trekken.

Maar nu het breder bekend wordt, worden er pogingen ondernomen om politici en anderen op de hoogte te brengen van de ware positie van Israël – dat er geen discussie mag zijn over het land dat zij hebben geërfd. Er wordt ook gewezen op de manier waarop Groot-Brittannië hen tijdens de mandaatperiode en daarna hebben verraden, om de Arabieren te sussen en onze oliebelangen te beschermen. Groot-Brittannië kregen het heilige vertrouwen om de Joden in staat te stellen om het land te herbouwen, maar in feite deden we er alles aan om hen te dwarsbomen en zelfs schepen vol met Holocaust-overlevenden af te wenden.

Er wordt een petitie georganiseerd om een formele verontschuldiging van de Britse regering te vragen, hoewel Jeremy Hunt de Britse negatieve rol heeft erkend. In januari 2019 verwees hij als minister van Buitenlandse Zaken namelijk naar het Witboek van 1939 als een ‘zwart moment’ in de geschiedenis. In dit Witboek werd de Joodse immigratie naar het Heilige Land ernstig beperkt. Het webinar, onder de vlag van Pathway for Peace en georganiseerd door Love Never Fails, een overkoepelende groep van aan Israël gerelateerde christelijke organisaties, wordt gezien als het ‘begin van een gesprek’ over Israël. Dit met name onder de jongere generatie, die zich over het algemeen – zelfs onder christenen – niet bewust is van de achtergrond van deze gebeurtenissen.

Een levendige vraag- en antwoordsessie volgde op een reeks korte gesprekken van deskundigen, waaronder de internationale advocaat Andrew Tucker, Bijbelgeleerde Dr. James Patrick en eerwaarde Clive Urquhart, hoofd-predikant van de Kingdom Faith Church. De Nederlandse advocaat en historicus dr. Emilie Noteboom, ongetwijfeld indachtig het huidige berouw over het koloniale verleden, beschreef de terugkeer van de Joden naar het Beloofde Land als ‘de ultieme omkering van het kolonialisme’, in die zin dat de oorspronkelijke kolonisten hun land terugkregen. De Joodse geschiedenis in de regio is meer dan 3000 jaar terug te voeren.

Pro-Israël houding 19e-eeuwse evangelischen

Een van de meest uitdagende opmerkingen kwam van Dr. Patrick, toen hij zei dat ‘de generaties die het meest bekend staan om het koesteren van de Bijbel ook de meest liefdevolle waren voor de Joden’. Hij verwees natuurlijk naar de essentiële rol die 19e-eeuwse evangelischen (zoals Charles Spurgeon, William Wilberforce en bisschop J.C. Ryle) speelden bij het overtuigen van de Britse regering om te helpen bij het herstel van de Joden in hun oude vaderland, ter vervulling van vele Bijbelse profetieën. Ryle, die de eerste bisschop van Liverpool werd, zei: ‘Het is hoog tijd voor christenen om onvervulde profetieën te interpreteren in het licht van reeds vervulde profetieën. De vervloekingen van de Joden zijn letterlijk tot stand gebracht; dat zal ook gebeuren met de zegeningen. De verstrooiing was letterlijk; dat zal de verzameling ook zijn. Het neerhalen van Sion was letterlijk; dat zal de opbouw ook zijn. De verwerping van Israël was letterlijk; dat zal het herstel ook zijn.

Spurgeon, de grote baptistenprediker, zei in 1864: ‘Israël is nu van de kaart der volken uitgewist; haar zonen zijn ver en wijd verspreid; haar dochters rouwen aan alle rivieren van de aarde. Haar heilig lied is verstild; geen koning regeert in Jeruzalem; zij brengt geen regeerders onder haar stammen voort. Maar ze moet hersteld worden; ze moet hersteld worden ‘als uit de dood’. ‘Als haar eigen zonen alle hoop op haar hebben opgegeven, dan zal God voor haar opstaan. ‘Ik zal u in uw land plaatsen’ is Gods belofte aan hen. Zij zullen weer op haar bergen lopen, zullen weer onder haar wijnstokken zitten en zich onder haar vijgenbomen verheugen. ‘En zij zullen ook worden herenigd. Er zullen geen twee, noch tien, noch twaalf zijn, maar één – één Israël dat één God prijst en één Koning dient, en die ene Koning de Zoon van David, de neergedaalde Messias.

Verzoening met Arabische broeders

Niet alleen dat, maar Joden die Jezus als hun Messias erkennen, zullen ook verzoend worden met hun Arabische broeders, zoals Rania Sayegh (een Arabische christen uit Nazareth) getuigde aan webinar-deelnemers. Jezus is het enige antwoord op het conflict in hun midden, verklaarde zij, terwijl zij pleitte: ‘Bid dat het evangelie zowel het Arabische als het Joodse volk zal bereiken. (…) De enige hoop op echte vrede is door onze Heer en Verlosser Jezus Christus.’ Dr. Patrick was het daarmee eens en toen hem gevraagd werd of het streven naar vrede praktisch was, zei hij dat er verzoening tot stand kwam wanneer harten veranderd worden door de ontmoeting met de Joodse Messias, zoals duidelijk is in gemeenten in heel Israël.

Ik heb dit zelf gezien – in Jeruzalem en elders – waar Arabier en Jood elkaar omhelzen, omdat de ‘tussenmuur, die scheiding maakte’ door het offer van Jezus is afgebroken. Jezus’ doel was dat ‘Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.’ (Efeze 2:14-16)

Dus, grote dank aan Pathway for Peace voor het wekken van echte hoop voor de toekomst van Israël en de wereld – maar alleen via de Vredesvorst (Jesaja 9:5). Het webinar werd opgenomen en zal binnenkort beschikbaar worden gesteld op de website van Pathway for Peace, waar mensen zich kunnen aanmelden om meer te horen over de voorgestelde petitie.

Charles Gardner is auteur van Israel the Chosen, Peace in Jerusalem, A Nation Reborn en King of the Jews.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.