Waterschaarste: de nieuwe plaag in het Midden-Oosten

De huidige watercrisis in het Midden-Oosten herinnert ons aan Bijbelse ver­halen. Water­schaarste, samen­hangend met de wereld­wijde klimaat­verandering, begint een ernstig pro­bleem te vormen in de Arabische landen. Maar nu zijn de rollen omge­draaid en kan Israël anderen zegenen.

Door Aviel Schneider | | Onderwerpen: Israel, Arabische wereld, ontzilting, klimaat
Israëlische kinderen spelen in een waterfontein in het centrum van Jeruzalem. Foto: Hadas Parush / Flash90

De stijgende prijzen voor groenten en fruit zijn nog maar het begin. Overal waar je kijkt is er onenigheid over water, of het nu in Iran, Syrië, Irak of Jordanië is. Onvoldoende opbrengsten in de landbouw resulteren in een tekort aan basisvoedsel, en ongebreidelde economische crises vormen een bedreiging voor de Arabische regeringen en dictaturen. In de regio zijn, vanwege droogte en water­tekorten, al gewapende conflicten uitgebroken.

Vanuit Israëlisch perspectief heeft de hele zaak een zorgwekkend vooruitzicht. Israëlische milieu- en veiligheids­experts bekijken de situatie met toene­mende bezorgd­heid. Dat betreft vooral de landbouw in het Midden-Oosten. De wereldwijde klimaatverandering is een plaag voor de volken van het Midden-Oosten.
Isfahan, de op twee na grootste stad van Iran, is het toneel van protesten tegen water­tekorten geworden. De Zayanderud, ooit de grootste rivier in die regio van Iran, is droog­gevallen. Teheran doet niets. Stenen gooiende Iraniërs protesteren al weken en de politie reageert met scherp.

Alle Israëlische onderzoeken en studies voor­spellen een gevaarlijke droogte in het Midden-Oosten. Het zal erger zijn dan alles wat we de afgelopen honderd jaar hebben gekend. De Israëlische experts spreken van een mega-droogte en dat zal de komende jaren steeds duidelijker worden. Water­bronnen, landbouw en natuur in de regio worden aangetast. Daarom heeft de Israëlische National Security Council klimaatverandering en dreigende waterschaarste op zijn strategische agenda gezet.
Volgens de Israëlische onderzoeker Shira Efron van het Instituut voor Nationale Veiligheid is de droogte al begonnen: ‘Watertekorten worden existentieel, vooral voor de Arabische landen in onze regio.’

Dat geldt ook voor de Joodse Staat, zij het in mindere mate, omdat Israël nieuwe technologieën ontwikkelt op het gebied van landbouw en water­productie, wat ook een zegen zal zijn voor de Arabische volkeren om ons heen. Volgens het Max Planck Instituut zouden er mogelijk meer klimaat­vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika komen.

Ten zuiden van Tel Aviv ligt de ontziltingsinstallatie van Sorek, de grootste omge­keerde-osmose ontziltings­installatie ter wereld.

Eigenlijk is dit niets nieuws, omdat het doet denken aan het Bijbelse verhaal. De broers van Jozef gingen naar Egypte vanwege de hongers­nood in Kanaän. Bepaalde gebieden in het Midden-Oosten zullen zo onher­berg­zaam zijn vanwege de hoge tempe­raturen en het gebrek aan water dat niemand daar kan leven. In het Midden- Oosten stijgen de temperaturen twee keer zo snel als in de rest van de wereld. De gemiddelde temperatuur kan hier in 2050 met 4 graden Celsius stijgen.
Daarnaast is het Midden-Oosten een regio met een instabiel leiderschap. Bijna geen enkel land heeft instellingen die zich bezighouden met de dreigende ontberingen.

In Israël proberen verschillende instellingen en hi-tech bedrijven deze hongers­nood te voorkomen met techno­lo­gische hulp. De voorzitter van de vakbond van Israëlische boeren, Avshalom Abu Vilan, blijft opti­mistisch. Hij onder­streepte dat Israël het meest geavan­ceerde land ter wereld is als het gaat om het recyclen van water voor de landbouw:
’80 procent van het afvalwater in Israël wordt hergebruikt in de landbouw. Daarna volgt Spanje met 26 procent. Tegenwoordig komt het drink­water uit de ontzil­tings­installaties in Israël. 30 jaar geleden gebruikten we 850 miljoen kubieke meter water per jaar, vandaag zijn dat er nog maar 420. De land­bouw van Israël zal in 2050 nog steeds bestaan, omdat de land­bouw zichzelf voort­durend opnieuw uitvindt.’

Misschien zal er een tijd komen dat de Arabische volken bij de grenzen van Israël zullen aankloppen en om hulp vragen, net zoals de broers van Jozef in Egypte deden. En zoals Jozef een zegen werd voor zijn broers, zo kan Israël een zegen voor naburige volkeren worden.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox