Wandel mee en zie de geschiedenis van Megiddo

Vorige maand was er voor onze Engelstalige lezers via Zoom een fasci­nerende rond­leiding door Meggido, waar volgens velen op een dag de veld­slag zal plaats­vinden die alle veld­slagen zal beëin­digen. We werden er rond­geleid door onze Israëlische gids Sharona Liman.

Door Redactie Israel Today |

Afbeelding: De indrukwekkende tunnel die naar beneden leidt naar de bron die de stad Meggido van leven-gevend water voorzag. (Foto: Chen Leopold/Flash90)

De laatste en grootste veldslag van allemaal moet nog plaatsvinden, en volgens de christelijke traditie gebeurt dat op de berg Megiddo – Har Megiddo in het Hebreeuws – of, verbasterd in het Grieks, Armageddon. Op deze rondleiding met Sharona Liman bezochten we de plaats waar de laatste, apocalyptische strijd tussen de kosmische krachten van Goed en Kwaad op het Einde der Dagen zal plaatsvinden.

Megiddo – een geschiedenis van conflicten

De allereerste Slag bij Megiddo vond plaats in de 15e eeuw v.Chr. tussen de oude Egyp­tenaren onder leiding van farao Thoetmosis III en een grote Kanaänitische coalitie. Het is in feite de allereerste veldslag in de wereldgeschiedenis die is opgetekend.

De overwinning van Debora op het leger van Sisra vond plaats rond het gebied van Megiddo, en Farao Shoshenq I noemt Megiddo ook op zijn lijst van veroveringen.

Een derde farao, die in 609 v. Chr. in de vallei van Megiddo streed, was Necho II, die op weg was naar Karkemish voor een gevecht tegen de Babyloniërs. De Judese koning Josia probeerde hem tegen te houden en werd bij die poging gedood.

Vele eeuwen later, in 1918, vond nog een Slag bij Megiddo plaats, tussen troepen van het Britse Rijk en het Otto­maanse Rijk. De Britse over­winning bezorgde de bevel­hebber, generaal Edmund Allenby, de titel Burg­graaf Allenby van Megiddo.

Laag na laag werd blootgelegd. Meggido heeft veel te bieden. (Foto: Chen Leopold/Flash90)

En nog steeds is er een andere, voortdurende aca­de­mische strijd rond Megiddo. Deze heeft te maken met de chronologie van de site: Wanneer werden de poorten gebouwd? Van wie waren de stallen die bij de grote wagen­gevechten werden gebruikt? Heeft Salomo de paleizen gebouwd, of koning Achab, de slechte echt­genoot van koningin Izebel?

Tussen al deze veldslagen door leefden duizenden jaren lang mensen op het terrein van Megiddo. Van het neo­lithicum tot de Perzische periode zijn er 26 lagen van neder­zet­tingen en steden. Mensen die tot goden baden en tempels bouwden, het land omploegden en graan opsloegen, in het paleis of de stal werkten en water uit de bron haalden.

Tijdens onze virtuele rondleiding door Megiddo verkenden wij al deze fascinerende aspecten van deze plaats die zo centraal staat in de geschie­denis van de regio. En daarbij kregen we een dieper inzicht in Armageddon en de Grote Apocalyps en Dag van de Afrekening. Ga met ons mee als je durft. Neem een gemakkelijke stoel, de video duurt anderhalf uur.

Ontmoet onze gids Sharona Liman

Mijn ouders maakten Aliyah, immigreerden van Phila­delphia naar Israël in 1963. Ik werd geboren in 1970 en groeide hier op als een ‘sabra’. Zo noemen in Israël geboren Israëli’s zichzelf. Ik hoorde thuis zowel Engels als Hebreeuws.

Sharona Liman, onze buitengewone toeristengids.

Mijn familie – ouders, 3 broers en zussen en ikzelf – hield altijd van reizen en de natuur. Kamperen en wandelen zijn een groot deel van mijn beste jeugd­herinneringen. Als tiener werd ik lid van een jeugd­wandel­club in de woestijn van Judea. De club behoorde tot de Vereniging voor de Bescherming van de Natuur in Israël (SPNI). Tijdens onze wandelingen leerden we over de geologie, biologie en geschiedenis van de plaatsen die we bezochten.

Ik wist toen al dat dit was wat ik wilde doen met mijn leven – wandelen in de natuur en fascinerende plaatsen in Israël bezoeken.

Na de middelbare school heb ik mijn verplichte dienst­plicht vervuld bij het Israëlische Defensie Leger. Ik was een tuinier, en bestreed heftig al het onkruid in de leger­bases waar ik diende.

Na mijn legerdienst voltooide ik ‘Land of Israel Studies’ aan het Bet-Berl Teaching College, en behaalde een B.Ed in geografie en mijn officiële tourgids certificering in 1995. Sindsdien werk ik als reisleider.

Ik houd van mijn werk, en ik houd van mijn land, zo veel zelfs dat ik mijn beide zonen naar bergen in Israël heb genoemd – Tavor (17), en Bental (14).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.