Waarom Juda en niet Jozef?

Welke eigenschappen zijn belangrijk voor God om op Zijn manier geschiedenis te kunnen schrijven?

Door Anat Schneider | | Onderwerpen: Bijbel
Foto: Foto: Shutterstock

In de Bijbel lezen we dat de Messias zal komen uit de stam van Juda. Jezus is van het huis van David. En koning David komt uit de stam van Juda, één van de twaalf zonen van Jakob, één van de drie aartsvaders. Juda is de vierde zoon van Jakob en zijn moeder was Leah. Maar…

Maar iedereen die de dramatische familiegeschiedenis van Jakob kent, weet dat zijn lievelingsvrouw Rachel was en zijn lievelingszoon Jozef. Logisch en theoretisch zou Jozef, Jakobs uitverkoren zoon, de stam moeten zijn waaruit de Verlosser zou verschijnen. Wat gebeurde er dat Jakob in zijn zegeningen aan zijn zonen verlossing en de Verlosser beloofde door zijn zoon Juda en niet door Jozef? Dit is een cruciale vraag die van invloed is op het verleden, het heden en de toekomst.

Jacob’s profetische zegen aan Judah:

“Jij, Juda, je broers zullen je prijzen! Uw hand zal op de hals van uw vijanden zijn; voor u zullen uw vaders kinderen zich buigen. Juda is een jonge leeuw; beladen met buit ben jij, mijn zoon, opgetrokken! Hij is nedergebogen, als een leeuw, en als een leeuwin; wie zal hem opwekken? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de staf van zijn voeten, totdat Shiloh komt, en de volken aan hem onderworpen worden. Hij zal zijn vulling aan de wijnstok binden, en het jong van de ezelin aan de edele wijnstok; hij zal zijn kleed in wijn wassen, en zijn mantel in het bloed van de druif; zijn ogen zullen donker van wijn zijn, en zijn tanden wit van melk.”

Om dichter bij de antwoorden te komen, moet men de afzonderlijke personages in het bijbelse verhaal en de gebeurtenissen in hun respectieve levens beter begrijpen. Wie is gekwalificeerd om een leider te zijn, hetzij in de familie, stam of natie? Welke eigenschappen heeft een uitverkorene en een leider nodig voor zijn volk? Moet hij een eerstgeborene zijn, een lievelingszoon of zijn Gods kwalificaties voldoende voor deze positie? Wat heeft Jozef verkeerd gedaan, of met andere woorden, wat heeft Juda beter gedaan, dat door zijn nakomelingen de Verlosser zou komen? Zou het kunnen dat Jozef ook een messiaanse taak had?

Welke eigenschappen zijn voor God belangrijk om de geschiedenis te kunnen schrijven volgens Gods wil? De bijbelse verhalen zijn spannender dan u denkt.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox