Waardoor is de tweestatenoplossing mislukt? Applaus en geld voor terroristen

De regering-Biden en linkse groeperingen dringen erop aan dat Israël de weg vrijmaakt voor Palestijnse soevereiniteit. Maar de brede steun voor anti-Joods terrorisme maakt duidelijk waarom dit niet kan.

Door Jonathan S. Tobin | | Onderwerpen: Palestijnen, vredesonderhandelingen
De Arabisch-Israëlische terrorist Karim Younis, vrijgelaten na 40 jaar in een Israëlische gevangenis voor de ontvoering en moord op een IDF-soldaat in 1980 (zijn arrestatie was in 1983), wordt als een held verwelkomd in zijn geboorteplaats nabij Haifa. Foto: Jamal Awad / Flash90

In zijn eerste telefoongesprek met de nieuwe Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen , waarin hij hem en de rest van de regering van premier Benjamin Netanyahu feliciteerde met zijn aantreden, bracht de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken twee tegenstrijdige berichten over.

Net als zijn baas, president Joe Biden, de afgelopen twee jaar deed, verzekerde Blinken dat de regering zich inzet voor de veiligheid van Israël en de alliantie met Washington. Hij bewees ook lippendienst aan “het bevorderen van gemeenschappelijke belangen”, waaronder de verdere integratie van Israël in het Midden-Oosten en de noodzaak om de dreiging van een nucleair Iran aan te pakken – twee kwesties waarop het beleid van Biden de belangen van de Joodse staat feitelijk heeft ondermijnd.

Vervolgens ging hij verder met het echte doel van het gesprek: “om de voortdurende toewijding van de VS aan een tweestatenoplossing en verzet tegen elke actie die de levensvatbaarheid ervan bedreigt te benadrukken.”

Dit is meer dan verzet tegen de aanwezigheid van Joden in het hart van hun historische thuisland in Judea en Samaria, of tegen  Joodse rechten  in heel Jeruzalem, inclusief de heilige plaatsen zoals de Tempelberg. Het is een politieke mentaliteit die krachten zoals Hamas en de zogenaamd “gematigde” Palestijnse Autoriteit verder versterkt, groepen wiens uiteindelijke doel de vernietiging van Israël en niet co-existentie ermee, is.

Dit is dezelfde boodschap die Israëli’s hebben ontvangen van zowel linkse als reguliere Amerikaans-Joodse groepen en leiders die met tegenzin de nieuwe regering van Netanyahu verwelkomen. Ze houden nog steeds vast aan de illusie dat de “tweestatenoplossing” een magische formule is die moet worden ondersteund, ook al hebben de afgelopen drie decennia bewezen dat de Palestijnen er geen echte interesse in hebben.

Dit staat in schril contrast met de publieke opinie in Israël, waar zelfs de meeste van degenen die stemden voor de door Yair Lapid geleide coalitie die werd verslagen door het rechtse/religieuze blok van Netanyahu, niets te maken willen hebben met het soort politiek waar Biden en liberale Joden in het buitenland de voorkeur aan geven.

Lapid mag dan hebben ingestemd met een tweestatenoplossing als een theoretisch ideaal, maar hij en zijn politieke bondgenoten voerden geen campagne over de kwestie. In plaats daarvan concentreerden ze zich op een mislukte poging om een ​​meerderheid van de kiezers ervan te overtuigen dat Netanyahu een crimineel en dat zijn coalitie een stelletje onverantwoordelijke  extremisten is  Afgezien van extreem-linkse partijen als Meretz, die niet genoeg stemmen kregen om zetels in de Knesset te winnen, is het “vredesproces” met de Palestijnen geen onderwerp in de Israëlische politiek. Toch lijken maar weinig Amerikaans-Joodse liberalen, voor wie deze kwestie een geloofsartikel is, bereid te begrijpen dat hun Israëlische tegenhangers het geloof in de twee-statenmythe grotendeels hebben verworpen.

Moordenaars vrijlaten

De vrijlating uit de gevangenis op donderdag van Karim Younis , Israëls langstzittende veiligheidsgevangene, is een voorbeeld van een incident dat diepe indruk maakte op het Israëlische publiek, maar niet op de Amerikanen.

De 65-jarige Arabisch-Israëliër uit een dorp in de buurt van Haifa was een van de drie terroristen die de 20-jarige Israëlische soldaat Avraham Bromberg in 1980 ontvoerden en doodden toen hij op verlof was en naar huis liftte.

De drie leden van de familie Younis werden schuldig bevonden aan moord en ter dood veroordeeld, maar hun straf werd omgezet in levenslange gevangenisstraf. Een van hen, Karims neef Sami , die zijn twee jongere familieleden opdracht gaf de moord te plegen, werd in 2011 vrijgelaten als onderdeel van de deal om de ontvoerde Israëlische soldaat Gilad Shalit te bevrijden uit Hamas-gevangenschap in Gaza.

De straffen van Karim en Maher Younis werden in 2012 door de toenmalige Israëlische president Shimon Peres op instigatie van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry teruggebracht tot 40 jaar gevangenisstraf . De stap was bedoeld als een gebaar van goodwill aan de Palestijnse Autoriteit en maakte deel uit van de vele mislukte pogingen van de regering-Obama om tot een twee-statenovereenkomst te komen.

Een meedogenloze – en gevierde – terrorist

Hoewel Maher naar verwachting over een paar weken wordt vrijgelaten, is Karim de terrorist die het langst in een Israëlische gevangenis heeft gezeten. Iedereen die verwachtte dat Karim na 40 jaar in de gevangenis zou verschijnen als een veranderde man die spijt heeft van zijn gruwelijke misdaad, of verwachtte dat zijn vrijlating zou worden genegeerd door mede-Arabieren die zich schamen voor zijn gedrag, weet niets van de Palestijnse samenleving.

Bij zijn vrijlating toonde hij zelfs verzet, uitte hij trots op zijn slechte daad en zei hij dat hij graag nog eens 40 jaar zou hebben opgeofferd voor de Palestijnse zaak. Ondanks de inspanningen van de Israëlische autoriteiten om de vrijlating zo stil mogelijk te houden, werd Karim Younis in zijn dorp als een held onthaald en rondgedragen met een Palestijnse vlag op de schouders van zijn vele bewonderaars.

Opgemerkt moet worden dat zijn geboorteplaats niet in de betwiste gebieden ligt, maar in het gebied van vóór 1967 van Israël. Toch spraken hij en degenen die zijn terugkeer toejuichten alsof ook zij ‘bezet’ waren. Zoals Itamar Marcus , directeur van Palestinian Media Watch , deze week opmerkte , werd hij niet alleen geëerd en financieel beloond door het leiderschap in Ramallah, maar hij was ook het middelpunt van een recente campagne die werd georganiseerd op scholen van de Palestijnse Autoriteit, waarbij 40.000 studenten brieven schreven om hem welkom te heten en  hem prezen als een rolmodel.

Joden vermoorden loont

Dit is nauwelijks een op zichzelf staand geval zoals een schokkend bevooroordeeld artikel in de New York Times vorige week publiceerde. De Palestijnse samenleving is geobsedeerd door het eren van “martelaren” die stierven terwijl ze probeerden Israëli’s en Joden te doden of te verwonden. Het artikel concentreerde zich op beweringen dat Israëlische troepen steeds meer burgers doodden en dat 2022 het “dodelijkste jaar” was voor Palestijnen sinds 2005. Pogingen om de IDF te besmeuren worden echter ondermijnd door het feit dat de meeste Palestijnse slachtoffers bij dergelijke botsingen zijn geleid door Hamas, de Islamitische Jihad of terroristische groeperingen zoals de Al-Aqsa Martelarenbrigade die is aangesloten bij de Fatah-partij die de Palestijnse Autoriteit leidt.

Zoals Honest Reporting opmerkte , was 90% van de doden door de IDF betrokken bij gewelddadige incidenten, 60% betrokken bij gewapende aanvallen op Israëlische burgers en veiligheidstroepen, en de rest nam deel aan oproer. De bewering dat de IDF opzettelijk onschuldige Palestijnse burgers heeft gedood, is erger dan de slechte berichtgeving door een anti-Israëlische journalist, zoals CAMERA in een artikel over Times-correspondent Raja Abdulrahim  opmerkte; het smaakt naar bloed.

Afgezien van de leugens over Israëlische acties, is een cruciaal feit dat consequent wordt weggelaten in de meeste verslagen van het conflict, dat de facties die strijden om de gunst van de Palestijnen begrijpen dat, als ze politieke invloed willen genereren, een ​​rol moeten spelen in terrorisme en het vergieten van Joods bloed. Het probleem is niet alleen dat de Palestijnse Autoriteit (PA) Younis en zijn soort beloont met salarissen en pensioenen voor het doden van Joden . Het punt is dat een dergelijke beloning zo populair is dat noch PA-chef Mahmoud Abbas , noch een van zijn potentiële opvolgers het zou durven beëindigen.

De waardering voor terreur is een integraal onderdeel van de Palestijnse cultuur. Het maakt deel uit van de manier waarop hun nationale identiteit onlosmakelijk verbonden is met de eeuwenoude oorlog tegen het zionisme.

De protesten van de Palestijnen zijn inderdaad niet ingegeven door klachten over het Israëlische beleid of het verlangen naar een eigen staat. Het is eerder een ontkenning van de legitimiteit van een Joodse staat, ongeacht waar de grenzen ervan liggen. Om deze reden verwierpen Abbas en zijn voorganger, Yasser Arafat , talloze compromissen en vredesaanbiedingen die dateren uit de regering- Clinton en die zouden hebben geleid tot de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat.

Hierdoor bevindt Israël zich in de abnormale positie dat het niet in staat is de veiligheidscontrole over Judea en Samaria (de Westelijke Jordaanoever) op te geven, ondanks het feit dat de Palestijnse bevolking wordt geregeerd door Fatah in het grootste deel van het grondgebied en Hamas in Gaza.

Sinds de staatsgreep in 2007 regeert de radicaal -islamitische groepering Hamas over de Gazastrook, die in feite functioneert als een onafhankelijke Palestijnse staat, behalve in naam.

Dit alles verklaart waarom de Israëlische kiezers de partijen die een tweestatenoplossing steunen de rug hebben toegekeerd en een coalitie aan de macht hebben gebracht die vastbesloten is Palestijns terrorisme niet langer te tolereren.

Totdat Amerikanen de realiteit van het conflict en de aard van de Palestijnse politiek erkennen, zal de twee-statenvervreemding voortduren. Zowel de regering als de liberale Joden moeten eindelijk begrijpen dat de oplossing die ze zochten niet werd verpletterd door de zogenaamde Israëlische hardliners. Het werd teniet gedaan door Palestijns gejuich en geld voor terroristen.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox