Waar is de liefde?

Een prachtig oud bluesnummer speelt al een hele tijd in mijn auto.

Door Anat Schneider | | Onderwerpen: religie, liefde

Het lied “Where is Love” gaat over de zoektocht naar de betekenis van liefde. Ik heb onlangs naar de tekst geluisterd en was verbaasd over de diepte ervan.

Wat is liefde? Waar kun je het vinden?

  • Misschien is het begrip?
  • Misschien gemoedsrust?
  • Misschien is het het gevoel van spirituele tevredenheid?
  • Misschien vriendelijkheid?

De zanger beschrijft een kluizenaar die hem vertelde dat het antwoord op deze vraag alleen gevonden kan worden als ieder mens de wereld intrekt en voor zichzelf de essentie ontdekt van dat verlangende en sublieme gevoel dat liefde heet.

Deze zoektocht kan lang duren en op veel verschillende plaatsen plaatsvinden. Sommigen zeggen dat ze het hebben gevonden in hun relatie met hun echtgenoot of echtgenote. Anderen zeggen dat ze het in hun familie vinden. Sommigen vinden het in kerken of synagogen. Sommigen vinden het in overvloed. En weer anderen zullen zeggen dat hun werk hen vervult met dit heerlijke gevoel. Maar hoe meer we stilstaan bij het bovenstaande, hoe meer we ons realiseren dat het externe bronnen zijn, en als ze eenmaal weg zijn, is de kans groot dat we dat belangrijke gevoel verliezen dat ons met het leven verbindt. De conclusie van het lied is dat ware liefde het vinden van de waarheid is. Liefde is waarheid!

De zanger wijst er ook op dat er zoveel leugens en vervalsingen zijn in onze wereld, die het tegenovergestelde zijn van liefde. Want de leugen is leeg en betekenisloos. Liefde wordt gevonden in de waarheid, een innerlijke waarheid, en wanneer we de waarheid vinden, verbinden we ons met een gevoel van opperste sublimiteit. Deze conclusie leidt me meteen naar twee prachtige verzen in de Bijbel waardoor ik begrijp hoe ik liefde kan vinden en me ermee kan verbinden.

“Gij zult de HEERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.”

Dit vers maakt deel uit van de Sjema-lezing die dagelijks wordt gereciteerd in het Jodendom als onderdeel van het dagelijks gebed. Deze krachtige woorden brengen Mozes’ sterke boodschap over aan zijn toehoorders en aan toekomstige generaties.

Wees vervuld van een intense liefde voor God! Hoe kunnen we deze intense liefde bereiken?

Het antwoord is: “Hoor, Israël, de HEERE onze God, de HEERE is één!

Sjema betekent “horen”. Luisteren is een innerlijke handeling. Elke dag luisteren naar de liefde in onszelf. Zelfs als de zorgen van alledag ons verhinderen om het te voelen, zelfs als andere dingen ons verleiden, zullen we altijd in staat zijn om terug te keren en te luisteren. Als we dit luisteren eenmaal kunnen ervaren, zal het ons verbinding en harmonie brengen. We zullen in staat zijn ons met liefde te verbinden en het een passende uitdrukking te geven in ons leven, op alle gebieden die we kiezen: Relaties, familie, carrière, enz.

Wanneer we liefde voelen, kunnen we genieten van al haar geschenken: Genade, vreugde, troost, genezing, herstel en verlossing, geloof.

Maar bovenal genieten we van het belangrijkste geschenk van liefde: meer liefde. Want dat is de essentie van liefde. Ze vermenigvuldigt zich. Het heeft vele golven die de cirkels van liefde verbreden. En geloof me, een overdaad aan liefde heeft nog nooit iemand kwaad gedaan. Wanneer we ons verbinden met deze essentie, kunnen we God liefhebben met heel ons hart en onze ziel. Want liefde is de belichaming van God. En God is de waarheid.

Fijne Valentijnsdag!

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox