‘VS trekt erkenning in van Golan als deel van Israël’

Israëlische media waren vrijdag in rep en roer nadat Amerikaanse media meldden, dat de regering-Biden de historische erkenning door de voormalige Amerikaanse president Donald Trump van de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten terugdraait.

Door Redactie Israel Today |

De Amerikaanse minister van Buitenl­andse Zaken Anthony Blinken liet al in februari door­schemeren, dat een dergelijke stap eraan zat te komen, toen hij weigerde te antwoorden op een vraag van een verslag­gever over of de regering-Biden de beleids­wijziging van Trump al dan niet zou honoreren.

De Golan Hoogvlakte ‘blijft van reëel belang voor de veiligheid van Israël,’ zei Blinken op dat moment, maar hij wilde de officiële juridische status van de strategische hoogvlakte in het Amerikaanse buiten­landse beleid niet bevestigen.

Biden’s ommezwaai inzake Golan werd gemeld door The Washington Free Beacon. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde de krant, dat de huidige regering de controle van Israël over de Golan nog steeds steunt. Maar hij suggereerde ook dat indien de situatie in Syrië zou veranderen, de Golan weer op de onderhandelingstafel zou kunnen komen.

Met andere woorden, Israël is niet de soeverein op de Golanhoogten.

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die een belangrijke rol speelde in Amerika’s vorige erkenning van de Israëlische soeverei­niteit over de Golan, zei dat de regering Biden kortzichtig was:
‘Suggereren dat als het [Assad-regime] valt en de Iraniërs Syrië verlaten, de Golan­hoogten aan Syrië moet worden gegeven, is een verkeerde inter­pretatie van de geschie­denis en een verkeerde inter­pretatie van de eeuwige veilig­heids­behoeften van de Staat Israël,’ vertelde hij aan de Free Beacon.

Israëli’s konden het bijna niet geloven toen Trump zijn erkenning van een verenigd Jeruzalem als Israëls hoofdstad vervolgde met de erkenning van hun soeve­reiniteit over de Golanhoogten. Het was bijna te mooi om waar te zijn. En er waren altijd zorgen dat een toekom­stige Amerikaanse regering de order zou herroepen.

Israël reageert
Het nieuws van Biden’s beleids­verandering betreffende de Golan­hoogten viel niet goed bij Israëlische functio­narissen uit het hele politieke spectrum.

Minister van Binnenlandse Veiligheid Omer Bar-Lev van de linkse Arbeidspartij wees erop dat ‘Trump’s erkenning de Golan niet meer Israëlisch heeft gemaakt dan die al was, en Biden’s beslissing zal dit niet minder maken.’

Minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling Oded Forer van de rechtse partij Yisrael Betenoe riep Israëls nieuwe eenheids­regering op om te reageren op het Witte Huis door ‘een uitgebreid regerings­besluit voor te stellen dat [Israëls aanspraak op] de Golan­hoogten ondersteunt en zich ertoe verbindt om de bevolking daar zo snel mogelijk te verdubbelen.’
‘De Golan is een onlosmakelijk deel van de Staat Israël,’ benadrukte Forer.

Democraten keren zich tegen nederzettingen
Een aantal leden van Biden’s Democratische Partij is niet tevreden met het enkel terug­draaien van de Amerikaanse erkenning van de Israëlische soevereiniteit over de Golan. Zij willen dat de president ook de Joodse neder­zettingen in Judea en Samaria (de zogenaamde ‘Westelijke Jordaanoever’) weer als illegaal betitelt.

Naast zijn beleidswijzigingen betreffende Jeruzalem en de Golan, heeft Trump decennia van Amerika’s buiten­lands beleid op zijn kop gezet door Judea en Samaria te beschouwen als betwist, maar niet bezet, en Joodse nederzettingen daarom als niet illegaal.

Drieënzeventig Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden, waaronder zeven Joodse congres­leden, onder­tekenden een brief waarin ze er bij Biden op aandrongen om de veran­deringen van Trump ongedaan te maken.

‘Maak duidelijk dat de Verenigde Staten van mening zijn dat neder­zettingen in strijd zijn met het inter­nationaal recht door de relevante richtlijnen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse douane in die zin opnieuw uit te geven’, zo luidt de brief.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.