VS erkent Stad van David als Joods-Christelijk Erfgoed

De Amerikaanse ambassade in Jeruzalem heeft samen met de Amerikaanse commissie voor het behoud van het Amerikaanse erfgoed in het buitenland de Stad van David erkend als ‘een getuigenis van het Joods-Christelijke erfgoed en de fundamentele beginselen van Amerika’.

Door TPS |

‘De archeologische ontdekkingen in de Stad van David brengen het Bijbelse Jeruzalem weer tot leven en bevestigen de profetische boodschappen van vrijheid, gerechtigheid en vrede, die de stichters van Amerika inspireerden’, verklaarde de ambassade maandag.

De Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, en de voorzitter van de Commissie voor het Behoud van het Erfgoed van Amerika in het Buitenland, Paul Packer, woonde onlangs een speciale ceremonie bij, waarbij een gedenkplaat werd opgedragen als erkenning van ‘de fundamentele rol [van de Stad van David] bij het verbinden van zijn bezoekers met de oorsprong van de waarden die Amerika hebben helpen vormgeven’.

Friedman was de eerste zittende Amerikaanse ambassadeur, die de Stad van David bezocht, gelegen net buiten de Oude Stad van Jeruzalem, en hij heeft die plaats sindsdien met tal van hooggeplaatste ambtenaren van de VS bezocht.

Samen met andere Amerikaanse hoog­waardig­heids­bekleders was hij er trots op, om op 30 juni 2019 deel te nemen aan de inhuldiging van de ‘Pilgrimsweg‘, het pad dat de Joodse pelgrims meer dan 2000 jaar geleden van de vijver van Shiloah naar de Tweede Tempel omhoog liepen.


De Amerikaanse ambassadeur David Friedman (l) en de voorzitter van de Commissie voor het Behoud van het Erfgoed van Amerika in het Buitenland Paul Packer (tweede van rechts) bij de ceremonie in Stad van David op 18 januari. (Foto: Ambassade VS)

Bij de inwijding van de plaquette zei Friedman ‘in het moderne Amerika worden we geïnspireerd door veel monumenten, die ons herinneren aan de geschiedenis van onze Republiek. Ik heb me vaak afgevraagd, welke monumenten onze Founding Fathers inspireerden. Toen de opstellers van de Onaf­hanke­lijk­heids­verklaring verkondigden, dat onze Schepper elke Amerikaan bepaalde onver­vreemd­bare rechten had gegeven, welke monumenten inspireerden hen toen? Ik denk dat die monumenten zich hier bevinden, in de Oude Stad van Jeruzalem.’

‘We hebben deze plaquette aan de Stad van David Foundation gegeven in de hoop dat het iedereen die hem leest zal aanzetten om na te denken over de Joods-Christelijke waarden, waarop ons land is gegrondvest, en hoe die waarden werden geïnspireerd door het oude Jeruzalem en zijn inwoners,’ zei hij.

Voorzitter Packer voegde eraan toe, dat we ‘met de onthulling van deze plaquette en de erkenning van de Stad van David voor zijn bijdrage aan het Amerikaanse erfgoed, een ander, groter doel vervullen: het verenigen van Amerikanen rond onze basisprincipes en waarden’.

‘De Stad van David dient als een levend getuigenis van die blijvende waarden, en het is onze plicht om ervoor te zorgen dat het voor de komende generaties blijft,’ verklaarde hij.

De plaquette stelt dat de Stad van David ‘het Bijbelse Jeruzalem tot leven brengt op de plaats waar de koningen en profeten van de Bijbel liepen’, waarbij hij opmerkt dat het de plaats is waar ‘internationaal geprezen archeologische ontdekkingen’ zijn opge­gra­ven, waaronder de vijver van Shiloah, de Pelgrims­weg, de Gihon-bron en de tunnel van Hizkia.

‘Zoals de profeet Jesaja zei: ‘Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.’ (2:3). Het geestelijke fundament van onze waarden als natie komt uit Jeruzalem. Het is op deze idealen dat de Amerikaanse Republiek werd gebaseerd, en de onbreekbare band tussen de Verenigde Staten en Israël werd gevormd. De Stad van David dient als een trotse herinnering aan het glorieuze erfgoed van de Verenigde Staten van Amerika,’ staat op de plaquette.

Palestijnse Autoritiet woedend
De Palestijnse Autoriteit heeft de vertrekkende Amerikaanse ambassadeur in Israël met gerechtelijke stappen bedreigd vanwege zijn besluit om de Stad van David in Jeruzalem te erkennen als een ‘icoon van Amerika’s joods-christelijke waarden’. Dinsdag beschuldigde het ministerie van Buitenlandse Zaken van de PA de ambassadeur, David Friedman, van het erkennen van een ‘nederzettingenproject in de bezette stad Jeruzalem’, bericht Vlaamse Vrienden van Israël.
“De onverdraagzame verklaringen van Friedman zijn een flagrante schending van de internationale legitimiteit en haar resoluties, het internationaal recht en de diplomatieke tradities”, aldus de PA.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.