Vrijwilligers zijn weer welkom in de kibboetsim

Een jaar nadat het programma voor vrijwilligers uit het buitenland, die in de kibboetsim willen werken, werd bevroren wegens de verspreiding van het Coronavirus over de hele wereld, heeft minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri ingestemd met de talrijke verzoeken van de kibboetsbeweging om het luchtruim opnieuw te openen voor degenen die als vrijwilligers willen komen werken.

Door Yossi Aloni |

Afbeelding: Vrijwilligers uit Denemarken, Brazilië en Canada in kibboets EinGev met vruchten van de boomgaard.

Wegens de verspreiding van het Coronavirus over de hele wereld, en in maart van het afgelopen jaar in Israël, werd de toegang voor internationale vrijwilligers door de kibboets­beweging gesloten. Ondanks allerlei moeilijk­heden en complicaties heeft de kibboets­beweging het programma op beperkte schaal voortgezet. Hierdoor konden de vrijwilligers die in het land bleven, uit de eerste hand de voordelen van een kibboets­gemeen­schap in tijd van crisis ervaren. Gedurende deze periode kwamen er honderden verzoeken van belang­stellenden en van buiten­landse partner­organisaties, die slechts wachtten tot het luchtruim open zou gaan voor vrijwilligers om het land binnen te mogen.

Het vrijwilligersprogramma van de kibboets­beweging bestaat al meer dan 50 jaar en het heeft al vrijwilligers uit 130 landen ontvangen. Het programma biedt een bijzondere combinatie van vrijwilligers­werk in de landbouw en in verschillende kibboets­industrieën, waarbij men kennis maakt met totaal verschillende werelden en de unieke kibboets­gemeen­schap. Dit is een exemplarisch programma, dat sinds zijn oprichting meer dan 400.000 jongeren uit de hele wereld heeft ontvangen, en in de loop der jaren het begrip ‘kibboets’ tot een merk heeft gevormd, dat wordt geassocieerd met Israël en met positieve waarden zoals democratie, samenwerking, solidariteit binnen de gemeenschap en pluralisme.

De kibboetsbeweging ziet het programma van de vrijwilligers uit het buitenland als een uniek platform voor de bevordering van diplomatie, betere buitenlandse betrekkingen en speciale bilaterale relaties met tientallen organisaties in vele landen over de hele wereld. Tijdens het programma worden nauwe sociale banden gesmeed tussen de vrijwilligers en de gemeen­schappen waarin zij leven. Aan het eind van hun tijd keren de vrijwilligers niet alleen naar hun land terug als goodwill-ambassadeurs en belangrijke bond­genoten voor Israël, maar sommigen geven ook uiting aan deze vormende ervaring in functies als opinieleiders en politici – zoals de Britse premier Boris Johnson.

Een vrijwilliger in Kibboets En Gev.

Om dit alles in stand te houden, heeft de kibboets­beweging de hele periode in samen­werking met het Ministerie van Landbouw en Plattelands­ontwikkeling en de Regionale Raad van Hevel Eilot gewerkt aan een kader dat de toelating van vrijwilligers uit het buitenland mogelijk zou maken op een manier die de volks­gezond­heid zou waarborgen. Vertegen­woordigers van de kibboetsim hielpen ook door te wijzen op het belang van de grote bijdrage van vrijwilligers, vooral in de landbouw. Gezien de gewijzigde situatie was de goedkeuring van het programma tot nu toe uitgesteld.

Minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling Alon Schuster (partij Blauw-Wit) zei: ‘Ik ben blij met de verwachte terugkeer van vrijwilligers uit het buitenland voor agrarisch werk in de kibboetsim. Gedurende vele maanden, ook in de tijd van een instabiele regering, hebben wij geëist dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken de poorten van het land zou openen voor buiten­landse vrijwilligers in de landbouw. De wens van vrijwilligers om ook in tijden van wereldwijde crisis naar Israël te komen, is een bewijs van de unieke ervaring in een Israëlische kibboets, die veel jonge mensen van over de hele wereld aantrekt’.

Nir Meir, Secretaris-generaal van de Kibboets Beweging: ‘Het vrijwilligers­programma van de Kibboets Beweging is een belangrijke zionistische onderneming die in de loop der decennia een belangrijke bijdrage heeft geleverd om het mooie gezicht van Israël te tonen. De band die ontstaat tussen de kibboetsim en de honderd­duizenden vrijwilligers die in de loop der jaren komen, blijft nog vele jaren na hun vertrek bestaan en laat op de meest authentieke wijze een warm en sympathiek deel van Israël achter.’

Ofri Raviv, directeur van de afdeling voor Jongeren en Betrokkenheid in de Kibboets Beweging, ‘Ik ben erg blij dat we een langjarig en belangrijk programma nieuw leven zullen inblazen en vernieuwen. Wij zijn zeer verheugd om onze activiteiten met onze partners in het buiten­land te hervatten en jonge mensen uit de hele wereld uit te nodigen om vrijwilligers­werk in een kibboets­gemeen­schap te erkennen en te ervaren. We hebben met veel partners gestreden om het land weer open te stellen voor vrijwilligers, en we danken alle betrokkenen voor hun hulp.’

Braydon Wooley

Braydon Wally, die momenteel als vrijwilliger in Kibboets Yotvata in de Arava werkt, vertelt over zijn ervaring: ‘Ik kwam als vrijwilliger naar Yotvata net voordat de grenzen van het land in maart 2020 werden gesloten, en ik bracht mijn eerste twee weken in Israël in isolatie door. Toch kon ik het hart van de kibboets voelen kloppen. Wat een tijdelijk thuis had moeten zijn, is uitgegroeid tot iets zo goeds dat ik er geen woorden voor heb. Het prachtige uitzicht op de omliggende tuinen, de heerlijke geuren die uit de eetzaal kwamen en de mensen die altijd gastvrij waren. Vandaag heb ik een nieuwe familie in de vorm van vrijwilligers en kibboetsniks. Ik waardeer deze tijd op de kibboets zo, die me een warm en gastvrij thuis gaf in zo’n complexe tijd’.

Zie ook: Kibboets, Kibboetsbeweging, Reisgraag.nl.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.