Vrije bijen: Geeft bijenzwermen een eigen terrein

In Israël is men bezig met het inrichten van wat zij ‘vrije boerderijen’ voor bijen noemen. Waarom zouden bijen in de wereld, vraag je, vrij moeten zijn? Vliegen ze niet al waar en wanneer ze maar willen, heen en weer van de bijenkorf naar de nectarvelden? We hebben nieuws voor je – zo is het eigenlijk niet.

Door Yossi Aud |

De massale ontwikkeling van de intensieve landbouw over de hele wereld, waaronder de voortplanting en de teelt van de honingbij als tak van de landbouwindustrie, heeft geleid tot de door de mens veroorzaakte manipulatie van de bijenteelt. Deze invloeden hebben de genetica en de natuurlijke kenmerken van de bijen veranderd.

In Israël is de afgelopen jaren een beweging van bijenliefhebbers ontstaan, die de bijenteelt op een natuurlijke manier bevordert op basis van een biologisch-dynamische benadering, die holistisch, ecologisch verantwoord en ethisch verantwoord is voor de landbouw, de tuinbouw, voedsel en voeding. De groep bijentelers, die al in de duizenden loopt, heeft een non-profit organisatie opgericht met de naam ‘Red Bee Shield’, afgeleid van de naam van de Israëlische noodhulpdienst Magen David Adom (MDA) of het ‘Red Shield of David’. Ze redden bijen van insecticiden en uitroeiing en brengen hen over naar ‘vrijheidsboerderijen’ die in heel Israël gevestigd zijn en waar ze op een natuurlijke manier kunnen leven en gedijen.

Raten van ‘vrije bijen’. (Foto: Yossi Aud/Red Bee Shield)

Deze ‘vrijheidsboerderijen voor bijen’ staan op stukken grond, die de overheid voor het project heeft aangewezen. De leden brengen bijenzwermen naar deze gebieden, waar ze zich vestigen en zich op natuurlijke wijze voortplanten, zonder tussenkomst van de mens. Natuurlijk nemen de leden de honing of andere producten van de bijen niet mee. Ze laten alle processen in de bijenkast op een natuurlijke manier verlopen, wat precies het bijzondere is aan het project en wat nodig is om het voortbestaan van de bijen in de wereld te verzekeren.

De groep is acht jaar geleden opgericht door Yossi Aud en Ronen Kfir, en al snel daarna zijn er nog meer leden bijgekomen. Er zijn nu 250 vrijwilligers in het hele land. Alleen al in het afgelopen jaar heeft de vereniging meer dan 2.400 bijenzwermen gered, wat neerkomt op meer dan 70 miljoen bijen.

Waarom hebben bijen dan vrijheid nodig? Het antwoord is dat bijen een fundamenteel element vormen in een goed uitgebalanceerd ecologisch systeem – en voor hun bijdrage aan de voedsel­zekerheid voor ons mensen.

Bijen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 75% van het stuifmeel in de wereld. Daarom is de bescherming van bijen en hun bijdrage aan de voedselketen zo cruciaal. Bijen zijn essentieel voor de ontwikkeling en diversiteit van het plantenrijk, voor de luchtkwaliteit, voor de gezondheid van de bodem en voor 40% van het voedsel dat we eten. Niet alleen dat, maar alle bijen­producten hebben een extreem hoge voedings­waarde en unieke medicinale eigen­schappen.

Hoe kan een klein prikkend insect verant­woor­delijk zijn voor het grootste deel van de overvloed in de wereld en voor zoveel gezondheidsproducten en geneesmiddelen? Het antwoord is, voor zover we kunnen nagaan, dat de bijen (dat zijn er gemiddeld zo’n 50.000 in de bijenkast) in uitzonderlijke harmonie leven, zowel onderling als met het plantenrijk, de bodem en de wereld in het algemeen.

Is er hier iets dat wij mensen van de bijen kunnen leren? Wat als wij als samenleving in harmonie zouden samenwerken zoals de bijen? Dan zouden wij toch ook een overvloed aan gezondheid, harmonie en welzijn voor iedereen creëren?

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.