Voormalig gezant voor het Midden-Oosten beaamt dat Oslo nederzettingen niet uitsluit

Je kunt niet één stel regels hebben voor de ene partij en een ander stel regels voor de andere.

Door Stephen M. Flatow | | Onderwerpen: vredesonderhandelingen
De kleine Joodse nederzetting Alon Moreh bij het Bijbelse Sichem, die de Palestijnen nu Nablus noemen. Foto: Nasser Ishtayeh / Flash90

Wist je dat er geen woord in de Oslo-akkoorden staat dat Joodse bouw in de gebieden verbiedt? En dat zelfs enkele van de felste tegenstanders van de Israëlische nederzettingen dit feit erkennen?

Voormalig VS-afgezant voor het Midden-Oosten Aaron David Miller schrijft in de nieuwste uitgave van Foreign Policy dat enkele van de belangrijkste redenen voor het mislukken van het vredesproces van Oslo de “uitbreiding van Israëlische nederzettingen” en de “bouw van nederzettingen” zijn.

Als gezant of adviseur van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken voor het Arabisch-Israëlische conflict gedurende zo’n 25 jaar, is Miller zeer bekend met de Oslo-akkoorden. Dus schreef ik hem onlangs om hem te vragen waar precies in de akkoorden staat dat het Israël verboden is om te doen wat hij “uitbreiding van nederzettingen” of “bouw van nederzettingen” noemt.

Ik zal zijn antwoord niet citeren omdat het een privécorrespondentie was, maar het is een eerlijke samenvatting van zijn standpunt om te zeggen dat hij erkent dat er geen dergelijk verbod in de akkoorden staat. Miller’s standpunt is simpelweg dat, ook al wordt bouwen niet genoemd in de akkoorden, zowel het Palestijns-Arabische terrorisme als de Israëlische bouw de ondergang zijn geweest van het “Oslo-proces”.

Dit argument is op zijn zachtst gezegd controversieel. Ten eerste omdat het opgevat zou kunnen worden als een morele gelijkwaardigheid tussen moord en woningbouw. Je kunt het oneens zijn met het bouwen in dit of dat gebied. Maar beweren dat het bouwen van een huis, waar dan ook, vergelijkbaar is met het nemen van onschuldige levens is gewoon verkeerd.

Het tweede probleem met de visie van Miller en andere critici van het Israëlische beleid is dat hun standpunt inconsistent is. Ze veroordelen Israël voor het bouwen van huizen in het door Israël gecontroleerde deel van Judea en Samaria, maar ze veroordelen nooit de Palestijnse Autoriteit voor het bouwen van huizen in het door de PA gecontroleerde deel van deze gebieden.

Je kunt niet één stel regels hebben voor de ene partij en een ander stel regels voor de andere. Als Israëlische bouw een obstakel voor vrede is, dan is Palestijns-Arabische bouw dat ook. Maar Israëls critici weigeren deze logica te erkennen.

De derde reden waarom Miller het volgens mij bij het verkeerde eind heeft, is dat de kwesties van terrorisme en bouw in de Oslo-akkoorden totaal verschillend worden behandeld – en zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit hebben deze akkoorden ondertekend.

Volgens de Oslo-akkoorden is terrorisme de vijand van vrede en moet het met alle middelen worden bestreden. De akkoorden roepen de Palestijnse Autoriteit expliciet op om terroristen te bestrijden, en precies met dat doel werd een Palestijnse veiligheidsmacht opgericht. De Verenigde Staten hebben deze troepenmacht getraind en bewapend. Ze begonnen met 10.000 man. Vandaag de dag heeft het 60.000 man, maar de Palestijnse Autoriteit weigert nog steeds om het in te zetten om terroristen te arresteren of te ontwapenen.

De Palestijnse Autoriteit heeft zelfs Hamas of andere terroristische groeperingen niet verboden. En het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina en het Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina – twee onverbeterlijke terroristische groeperingen – zijn nooit verbannen uit de Palestijnse Autoriteit of haar moederorganisatie, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO).

Oslo verplicht de Palestijnse Autoriteit tot verdere antiterreurmaatregelen, zoals het inwilligen van Israëlische uitleveringsverzoeken van terroristen en het stoppen van het aanzetten tot terrorisme.

De Palestijnse Autoriteit heeft echter aan geen enkel uitleveringsverzoek van Israël voldaan. En de media, scholen en zomerkampen worden nog steeds overspoeld met terroristische ophitsing. Zelfs voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, een voorstander van de Oslo-akkoorden, heeft gezegd dat de indoctrinatie van Palestijnse Arabische kinderen door de Palestijnse Autoriteit neerkomt op “kindermishandeling”.

Het bouwen van gebouwen is daarentegen niet verboden in Oslo; het wordt niet eens genoemd in de Akkoorden. Vandaar mijn correspondentie met Miller, die nu senior fellow is bij de Carnegie Endowment for International Peace. Ik waardeer zijn openhartigheid in deze belangrijke kwestie.

Wat het Oslo-proces echt heeft gedoemd te mislukken, is het feit dat het Palestijns-Arabische leiderschap zich nooit serieus heeft ingezet voor vrede. De Verenigde Staten hebben er nooit op aangedrongen dat de Palestijnse Autoriteit zich zou houden aan de toezeggingen die ze heeft gedaan toen ze de akkoorden ondertekende.

De basisaanname van de akkoorden was dat de Palestijnse Arabieren het terrorisme en de anti-Israël haat oprecht hadden opgegeven en bereid waren om in vrede te leven met een Joodse staat. Dat was onjuist.

En toen de Palestijnse Autoriteit haar verplichtingen begon te schenden, verzuimden de Verenigde Staten om haar ter verantwoording te roepen. In de loop der jaren is er meer dan 10 miljard dollar aan Amerikaanse hulp in de kas van de PA gevloeid. De Verenigde Staten zijn doorgegaan met het bewapenen en trainen van de veiligheidstroepen van de PA. En de verschillende Amerikaanse regeringen zijn doorgegaan met het geven van diplomatieke steun aan de PA en het aandringen op de oprichting van een Palestijnse staat.

Dus als je wilt weten waarom het “Oslo-proces” mislukte, moet je naar andere zaken kijken dan huisvesting. Kijk in plaats daarvan naar wat er werkelijk in de documenten staat en welke van deze schriftelijke toezeggingen werkelijk zijn nagekomen.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox