Voorganger voert campagne tegen LHBT- lesprogramma op Israëlische scholen

Ariel Ben-David is voorganger van de messiaanse gemeente Ma’ayan Eilat, de zuidelijkste stad van het land. Hij voert momenteel campagne tegen het LHBT-lesprogramma op openbare scholen.

Door David Lazarus |

Afbeelding: Jongeren bij de ‘Gay Pride Parade’ eisen erkenning. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Samen met andere ouders vormt hij een vuist tegen het 33-delige Burger­schaps­les­programma van Hoshen, de meest prominente organisatie in Israël voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders.

Via het lesprogramma moeten Israëlische scholieren kennis opdoen over de geschiedenis, de activisten en de doelen van de LHBT-beweging. Voorganger Ben-David heeft een petitie aangeboden aan vertegenwoordigers van het gemeentebestuur. Prompt schilderde de belangrijkste krant van Eilat hem af als een fanaticus.

Ben-David richtte zich vervolgens tevergeefs tot het ministerie van Onderwijs. Het ministerie verklaart dat het zich inzet voor een pluralistische benadering en bijzondere waarde hecht aan een optimaal onderwijsklimaat, acceptatie van anderen, solidariteit en sociale verantwoordelijkheid. Over het thema LHBT schreef het ministerie van Onderwijs:
‘Deze actie [het gebruik van het Hoshen-lesmateriaal op scholen] gaat gepaard met de overtuiging dat het niet alleen gunstig is voor de LHBT-jongeren, maar ook de dialoog bevordert over de tolerantie en het pluralisme in de maatschappij als geheel en binnen het onderwijssysteem in het bijzonder, en dat het onze democratische maatschappij versterkt.


Van kleuterscholen tot en met universiteiten zijn er leerlingen en studenten die afkomstig zijn uit speciale en diverse gezinnen. Het zijn jonge kinderen en jongvolwassenen, die niet in de genderrol passen, die de samenleving hen heeft toebedeeld. Er zijn ook jongeren die bezig zijn met het vormen van hun identiteit en het ontdekken van hun seksuele geaardheid. Het is de plicht van het onderwijssysteem om een klimaat te creëren waarin alle scholieren het gevoel kunnen hebben dat hun ontwikkelingsproces legitiem en normatief is.’

Tolerantie en indoctrinatie

Voorganger Ben-David reageerde dat de messiaanse gemeenschap uiteraard tolerantie hoog in het vaandel heeft en het gebod predikt om alle mensen lief te hebben. De LHBT-agenda is echter grensoverschrijdend en indoctrineert jongeren met hun wereldbeeld. De voorganger uit Eilat schreef het volgende aan het ministerie:
‘Wij prediken liefde, ongeacht ras, geslacht of religie. Wij begrijpen dat het ministerie van Onderwijs recht probeert te doen aan de seksuele identiteit en gelijkheid van kinderen. Tegelijkertijd zien wij dat in de zoektocht naar oplossingen slechts één sector hulp ontvangt, namelijk de LHBT-gemeenschap. Die agenda zal tot problemen leiden met de seksuele identiteit.’

Waar blijven de gelovigen?

In een brief aan de gelovigen in Israël beklaagde voorganger Ben-David zich, dat zelfs veel messiaanse Joden afkeurend reageren op zijn campagne tegen de LHBT-agenda:
‘Veel gelovigen in het land zien het probleem niet. Het is hartver­scheu­rend dat we in plaats van gebed en steun, juist kritiek van gelovigen ontvangen. Gelovigen gingen zelfs zo ver dat ze de LHBT-beweging niet expliciet verdedigden, maar wel haar principes. Sommige jonge gelovigen beschouwen vertegen­woordigers van de homo­beweging zelfs als helden. Daarmee gaan ze tegen Gods Woord in. Het is zo triest dat de volgende generatie zo liberaal is, dat die alleen nog maar over humanistische liefde spreekt.’

Een taboe-onderwerp

In 2018 interviewde Israel Today een messiaans-Joodse gelovige die zijn homoseksuele levensstijl opgaf nadat hij tot geloof was gekomen. Hij riep kerkleiders op om meer open te zijn over homoseksualiteit om te voorkomen dat onze jongeren de onbijbelse trend in de samenleving zouden kopiëren.

De gelovige jongeman zei in dit openhartige interview dat wij destijds publiceerden: ‘Wat jongeren zien en horen over homoseksualiteit is niet goed. In Israël wordt homoseksualiteit aanvaard als een bepaalde manier
van leven. Veel jonge mensen gaan voorbij aan het feit dat veel beweringen van de LHBT-beweging ingaan tegen het Woord van God.’

Dit artikel verscheen in het maartnummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.