VN probeert Israëls “racisme” en “apartheid” te verankeren met dubieus rapport

Jeruzalem en Washington noemen het 18 bladzijden tellende document van het permanent onderzoek van de VN naar vermeende Israëlische misdaden een bevooroordeelde “geldverspilling”.

Door Ryan Jones | | Onderwerpen: Verenigde Naties, rapport, Apartheid
Israëliërs en Palestijnen bij een botsing in de Jordaanvallei begin vorige week. De VN beweert het antwoord te hebben, en legt in een belachelijk nieuw rapport alle schuld bij Israël. Foto: Nasser Ishtayeh / Flash90

Als we de pogingen van de Verenigde Naties, om Israël en het zionisme te delegitimeren, “schaamteloos” zouden noemen, dan zou het op dit punt een understatement zijn. De wereldorganisatie heeft zichzelf tot een openlijke vijand gemaakt van het volledige herstel van het Joodse volk.

En voor hen die de Bijbel lezen, betekent dit dat de VN zich tegen de doeleinden van God heeft gekeerd. Geen goede plek om te beginnen.

Wie u ter verantwoording roepen, zal Ík ter verantwoording roepen, uw kinderen zal Ík verlossen. Ik zal hen die u onderdrukken, hun eigen vlees te eten geven, en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden als van jonge wijn. En alle vlees zal gewaarworden dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, uw Verlosser, de Machtige van Jakob.‘ (Jesaja 49:25-26)

Dinsdag hebben de VN de schuld voor het Arabisch-Israëlische conflict uitsluitend bij de Joodse staat gelegd.

Een document van 18 bladzijden is vrijgegeven door de permanente onderzoekscommissie van de VN die vermeende Israëlische misdaden onderzoekt (een dergelijke commissie is nog nooit voor enig ander land ingesteld). In het document wordt geconcludeerd dat de “geweldscyclus” gedeeltelijk de schuld van Israël is:

  • Gedwongen verplaatsing
  • Dreiging van gedwongen verplaatsing
  • Vernietiging
  • Bouw en uitbreiding van nederzettingen
  • Geweld door kolonisten
  • De blokkade van Gaza

De lijst is belachelijk makkelijk uit elkaar te halen. Veel van deze punten zijn in feite Israëlische reacties op Palestijns geweld. Huizen van terroristen worden vernietigd, Gaza wordt geblokkeerd, en Joodse “kolonisten” worden gewelddadig in antwoord op voortdurende Palestijnse aanvallen.

Even belachelijk is de aanbeveling van de VN dat Israël gewoon “een einde moet maken aan de bezetting” en dat alles dan goed zal komen. Als dat waar was, zou de “bezetting” in de eerste plaats niet hebben bestaan. Maar dat is niet waar. De Palestijnse Arabieren en hun beschermheren hebben Israël al lang voordat het in 1967 de controle over deze gebieden overnam, genadeloos aangevallen.

Het kan de VN echter niets schelen, hoe dom het ook mag lijken. Het echte doel is niet het oplossen van conflicten. Het gaat er veeleer om de voorwaarden te scheppen om de beschuldigingen van racisme en apartheid aan het adres van Israël in officiële resoluties vast te leggen.

Anne Herzberg, juridisch adviseur en VN-vertegenwoordiger van NGO Monitor, merkte treffend op:

“Het rapport valt het fundamentele beleid van Israël aan en maakt talrijke valse beweringen van discriminatie om een zaak van racisme op te bouwen en zodat deze permanente [onderzoekscommissie] Israël later kan beschuldigen van apartheid.”

Zij wees ook op het schimmige karakter van de hele zaak, aangezien de auteurs van het verslag niet bij naam worden genoemd en de commissie evenmin heeft bekendgemaakt hoe zij haar drie commissieleden heeft gekozen. Maar we kunnen wel raden – alle drie zijn bekende anti-Israël vijanden.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken omschreef het rapport als “bevooroordeeld en eenzijdig [en] bezoedeld met haat jegens de staat Israël”. Jeruzalem betreurde dat deze “heksenjacht” nog lang niet ten einde is, aangezien de nieuwe permanente commissie naar verwachting vanaf volgende week elk jaar verslag zal uitbrengen aan de VN-Mensenrechtenraad.

Ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het rapport terecht een “eenzijdige, partijdige benadering die de vooruitzichten op vrede niet verbetert”. Het verslag van de Commissie doet niets om onze bezorgdheid weg te nemen. Het is een voortzetting van het reeds lang bestaande patroon om Israël op oneerlijke wijze neer te zetten.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox