Vijanden van de Vrede binnen de Knesset?

De tijden waarin we leven zijn gek, sommigen zeggen cruciaal – misschien de tijd van de komst van de Messias, of misschien de oorlog van Gog en Magog. De recente normalisering van de betrek­kingen met de Emiraten en vervolgens met Bahrein heeft de spelregels in de regio veranderd.

Door Edy Cohen |

De winnaars tot nu toe zijn Israël en de landen aan de Perzische Golf. De verliezers zijn de Palestijnse Autoriteit, Turkije, Qatar en Iran.

Maar raad eens? Het blijkt dat er naast de externe tegenstanders ook binnen Israël tegenstanders zijn van de nieuwe vrede. Israëlische Arabische Knesset­leden, die geacht worden de belangen van de Staat en de Israëlische Arabische burgers te behartigen (zie hieronder), stemden gezamenlijk tegen de overeenkomsten met de VAE en Bahrein.

Deze vreemde stemming zal niet snel worden vergeten. Het doet me denken aan een andere gebeurtenis, een paar jaar geleden: In 2016 weigerden de Israëlische Arabische Knessetleden en hun leider, Ayman Odeh, de begrafenis bij te wonen van de Israëlische president die zich het meest had bekommerd om de belangen van de Arabisch-Israëlische burgers – Shimon Peres. Zelfs de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit, Machmoud Abbas, was aanwezig. Hij huilde zelfs bij de begrafenis, terwijl Israëlische Arabische Knesset-leden niet eens de moeite namen om te komen opdagen.

Israel Today heeft in het verleden al geschreven, hoe Israëlische Arabische Knessetleden zich niet echt inspannen voor de belangen van de Arabische burgers van Israël, die hen hebben gekozen. Ze werken veeleer voor de belangen van de Palestijnse Autoriteit. De leden van de Arabische Knesset maken gebruik van hun positie om de Palestijnse kwestie te bevorderen, een kwestie waarin de Arabische landen hun belang­stelling hebben verloren.

Alleen de naïeve Europeanen blijven geld doneren aan de Palestijnen, terwijl de Arabische Staten hiermee zijn gestopt, omdat het geld wordt doorgesluist naar hoge PA-functionarissen.

Opgemerkt moet worden dat de Oslo-akkoorden zijn aangenomen met de steun van de Arabische Knessetleden. Vandaag de dag is het Arabische leiderschap echter radicaler en minder pragmatisch geworden. De aanpak van de leden van de Arabische Knesset kan ook negatieve gevolgen hebben. Toen Yasser Arafat bijvoorbeeld in 1990 de bezetting van Koeweit door Saddam Hoessein steunde, heeft Koeweit uiteindelijk de 400.000 Palestijnen die daar woonden gestraft en gedeporteerd!

De Golfstaten zullen de Israëlische Arabieren vandaag waarschijnlijk anders behandelen vanwege de vergissing van degenen die hen zouden moeten vertegenwoordigen.

Wat de Arabische Knessetleden irriteert, is dat de ‘Abraham-akkoorden’ geen betrekking hebben op de zaak van de Palestijnse Staat en geen enkele echte concessie bevatten voor de Palestijnen. Een van de Israëlische Arabische Knesset-leden, Sami Abu Shehadeh, haastte zich om op de dag van de stemming door Al-Jazeera te worden geïnterviewd. In zijn interview verklaarde dit Knessetlid herhaaldelijk dat hij zichzelf als een Palestijn beschouwt en dat hij zich verzet tegen de hele overeenkomst, die hij als niet meer dan ‘een wapendeal’ beschouwde.

Israëlische Arabische burgers zijn een integraal onderdeel van de Israëlische samenleving met gelijke rechten. De meesten van hen integreren met succes in de Israëlische samenleving. Maar helaas helpen de Arabische Knessetleden hen niet, omdat ze nu aan elke Israëlische burger, Jood of Arabier, hebben bewezen dat ze tegen de vrede zijn en slechts een instrument zijn van de onbuigzame Palestijnse Autoriteit.

Opmerkingen van de redactie
• In het novembernummer van de Israel Today Magazine verschijnt een artikel over de auteur Edy Cohen. Hij heeft een unieke positie vanwege zijn opvoeding en taalkundige/scholastieke achtergrond, om een doortastende analyse van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten te brengen, en heeft een enorme aanhang gekregen in de Arabisch sprekende wereld.

• Van de Israëlische burgers zijn er bijna 2 miljoen Arabier, zij maken 20% van de Israëlische bevolking uit. De Arabieren die onder Palestijns bewind leven op de zogenaamde ‘Westelijke Jordaanoever’ en in de Gazastrook zijn geen Israëlische burgers.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.