LedenVeiligheid voor Israël door Bijbelse geboden

De oorlog heeft veel Israëli’s religieuzer gemaakt. Het naleven van bijbelse geboden zou ook in de oorlog moeten helpen.

Door Michael Selutin | | Onderwerpen: Bijbel
Leden van het Moshav Amuka noodhulpteam tijdens een oefening. Foto: David Cohen/Flash90

Er staan veel verzen in de Bijbel die een goed leven voor Joden in Israël afhankelijk maken van het houden van de geboden. In onze wekelijkse passage zegt God bijvoorbeeld tegen Izaäk:

“…want aan jou en je zaad zal ik al deze landen geven, en ik zal de eed bevestigen die ik aan je vader Abraham gezworen heb. En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en Ik zal uw zaad de gehele aarde geven; en in uw zaad zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat Abraham mijn stem gehoorzaamd heeft en mijn inzettingen, mijn geboden, mijn oordelen en mijn wetten bewaard heeft.” (Genesis 26:3-5)

Het verbond tussen God en het Joodse volk was al gesloten met Abraham, wat er eenvoudig gezegd uit bestaat dat God de Joden een goed leven in het land belooft als zij zijn geboden houden.

Dit thema loopt door de hele Bijbel, waarbij de negatieve gevolgen van ongehoorzaamheid niet onvermeld blijven, zoals God aan koning Salomo verkondigde na de bouw van de tempel:

“En...

Israël Vandaag Lidmaatschap

Word Lid

 • Lees alle content voor leden

                     

  Krijg exclusieve en verdiepende artikelen uit Israël.

 • Steun betrouwbare journalistiek, rechtstreeks vanuit Jeruzalem

                     

  Raak verbonden met Israël, vanuit huis.

 • Laat de stem van hoop en waarheid horen

  Word onderdeel van de internationale Israel Today-familie