Veel Israëlisch erfgoed in handen van PA door Deal van de Eeuw

President Donald Trumps Deal van de Eeuw-vredesplan laat honderden Israëlische erfgoederen en archeologische vindplaatsen onder de rechtsbevoegdheid van de Palestijnse Autoriteit (PA) vallen, wat hun bestaan in gevaar kan brengen.

Door TPS |

Honderden Israëlische en Joodse erfgoederen en archeologische locaties in Judea en Samaria zouden worden overgeplaatst van Israëlisch beheer naar de PA, volgens een kaart die het Israëlische dagblad Yediot Ahronot op dinsdag vrijgaf. Deze kaart bakent de grenzen van Israël af zoals gepland in het plan van Trump.

Organisaties die campagne voeren voor het Israëlische beheer over deze plaatsen hebben hun bezorgdheid geuit. Zij vrezen dat Trumps plan (dat nog in voorbereiding is) ervoor zal zorgen dat ‘de nu al omvangrijke overname, de herinterpretatie en de verduistering van historische plaatsen door de PA, en het nu al tragische patroon van doelgerichte verwaarlozing door de PA – die verdere plundering en vernietiging van deze onbetaalbare plaatsen en artefacten zal vergemakkelijken – zal versnellen.’ (Zie: ’Why Jewish Settlers Reject Annexation’)

De Commissie Buitenlandse Zaken en Defensie van de Knesset zal dinsdag een hoorzitting over deze kwestie houden, waar een uitgebreide lijst van bedreigde locaties zal worden gepresenteerd. Tijdens de hoorzitting zullen de stappen worden onderzocht die de Israëlische regering heeft genomen om de overname door de PA van gebied C tegen te gaan. Gebied C bestaat uit de gebieden in Judea en Samaria die onder volledige Israëlische controle staan in het kader van de Oslo-akkoorden.

In Judea en Samaria zijn er zo’n 6.000 locaties met een historische en archeologische waarde die door de wetenschappelijke gemeenschap worden erkend, maar slechts zo’n 2300 zijn officieel tot beschermde archeologische locaties verklaard.Foto: de kaart die door Yediot Ahronot werd gepubliceerd.

Nadat Trumps Deal van de Eeuw eerder dit jaar werd gepubliceerd, heeft Shomrin Al Hanetzach (Behoud van het eeuwige) een onderzoek uitgevoerd voor het Shiloh Beleidsforum. Shomrin Al Hanetzach is een project wat gewijd is aan het behoud van de archeologische schatten die zich in heel Judea en Samaria bevinden. Het onderzoek richtte zich op 365 belangrijke archeologische locaties die een belangrijke fysieke getuigenis vormen van het nationale erfgoed van Israël.

Van de 365 onderzochte locaties bevinden zich er 258 in gebied C. Volgens de conceptuele kaarten die met het Trump Plan zijn vrijgegeven, zal ongeveer 30% van deze locaties deel gaan uitmaken van de toekomstige Palestijnse Staat. En 135 erfgoedlocaties die momenteel onder Israëlisch beheer staan, zullen onder de rechtsbevoegdheid van de PA komen. Opvallend onder deze locaties zijn: het Hasmonese fort in Horkania in de noordelijke Judea-woestijn, het Hasmonese fort in Kypros in de Jordaanvallei, de Hasmonese paleizen bij Jericho, de Bijbelse stad Shomron (Samaria-Sebastia), het altaar van Jozua op de berg Ebal, Tel Beitar, Tel Maon en Tel Hebron.

In de video:Een oud Hasmonees fort werd uitgeroepen tot een ‘Palestijnse erfgoedlocatie’. Vervolgens vernietigde de Palestijnse Autoriteit de oude ruïnes en legde er een weg over. Israël vreest een soortgelijk lot voor andere overblijfselen uit de Joodse geschiedenis.

In het algemeen heeft het merendeel van de archeologische locaties in Judea en Samaria te lijden onder voortdurend vandalisme en plunderingen. De afdeling van de civiele administratie die verantwoordelijk is voor wetshandhaving en preventiemaatregelen, is onderbezet en ondergefinancierd. Bovendien heeft de PA onlangs haar activiteiten opgevoerd om de geschiedenis van deze locaties te herschrijven en te herdefiniëren, ze te veranderen in ‘Palestijnse erfgoedlocaties’ en hun Joodse geschiedenis uit te wissen of te verbergen. Ook beperkt ze de toegang tot de locaties voor Israëlische toeristen, archeologen en andere bezoekers.

‘Er is goede reden voor de bezorgdheid dat deze trends zullen worden verergerd, waardoor de geschiedenis en de fysieke staat van dienst van de Joodse verbinding met het land Israël op de archeologische locaties die Israël in de steek zal moeten laten, verder uitgewist zullen worden,’ aldus de Regavim-beweging. Dit is een organisatie die zich inzet voor het beschermen van Israëlische hulpbronnen en land.

‘Helaas heeft de Staat Israël in de afgelopen 20 jaar zijn erfgoedlocaties niet onderhouden,’ zei Etan Melet, veldcoördinator van het Shomrin Al Hanetzach-project. ‘Onbetaalbare archeologische locaties zijn door de overheid verwaarloosd en zijn gedegradeerd tot een zeer respectloze plaats op de lijst van nationale prioriteiten. 4000 jaar geschiedenis zou veel meer respect moeten krijgen,’ zei hij. Daarbij eiste hij van de beleidsmakers dat ze ‘hun volledige aandacht geven aan onze nationale erfgoedlocaties en alle nodige stappen ondernemen om ze te onderhouden.’

Meir Deutsch, directeur-generaal van Regavim, voegde eraan toe dat ‘de bepalingen van de Oslo-akkoorden over het behoud van en de toegang tot deze werelderfgoed-schatten volledig hebben gefaald.’ ‘Het coördinatiemechanisme is nooit van de grond gekomen, en de archeologische locaties zijn onophoudelijk geplunderd, waardoor ze zozeer zijn beschadigd dat er in veel gevallen niets meer over is voor de archeologen om te onderzoeken of te documenteren, om nog maar te zwijgen van behouden,’ verklaarde hij. Ondertussen waarschuwde hij dat ‘veel meer locaties op het punt staan voorgoed verloren te gaan voor de wetenschappelijke gemeenschap, en andere belangrijke locaties zijn het doelwit geworden van de PA voor overname en ‘herbestemming’ als ‘Palestijnse erfgoedlocaties’.’

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.