Vaticaan vraagt Israëli’s om hulp voor waterproblemen

De Pauselijke organisatie Scholas Occurrentes (Scholen van Ontmoeting), opgericht door paus Franciscus om de ‘Cultuur van Ontmoeting’ op te bouwen en actief in 190 landen, heeft het ‘Jaar van het Water’ gelanceerd, dat ingevuld zal worden door activiteiten en evenementen op alle continenten, voor het aanmoedigen van het vinden van oplossingen voor waterproblemen.

Door Redactie Israel Today |

Het eerste van deze evenementen werd eind april online gehouden, in samenwerking met het Israëlische innovatie- en projectmanagementbedrijf Maof en universiteiten uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Er namen meer dan 400 mensen aan deel uit 28 landen, waaronder vier prominente Israëlische bedrijven die oplossingen bieden voor problemen op het gebied van water:

  • Aqua HD is al 60 jaar actief op het gebied van waterzuivering,
  • LED-UV,
  • Contel, industriële automatisering, is ook actief op het gebied van water­ontzilting en behan­deling van afval­water,
  • Metzer is een producent van druppel-irrigatie­systemen.

De Israëli’s en andere deelnemers presenteerden onderzoeksinnovaties op dit gebied en de problemen op het gebied van water in de regio. Ook spraken Giora Shaham, voorzitter van de Waterautoriteit in Israël, Hila Cohen Mizrav, belast met waterinnovatie bij de Inter-American Development Bank (IDB) en de Israëlische ambassadeur in de Dominicaanse Republiek, Daniel Biran Bayor.

Het evenement heeft al veelbelovende contacten tussen academici en de particuliere en de openbare sector opgeleverd, en zal naar verwachting de aanzet geven tot nieuwe projecten in Latijns-Amerika, waaraan voor­aan­staande inter­nationale bedrijven op het gebied van water deelnemen.

De voorzitter van Scholas, Prof. Jose Maria del Coral, kondigde op het evenement aan dat Scholas het hele jaar door onderwijs­programma’s zal organiseren met jongeren uit de hele wereld die zich richten op de waterproblematiek, waarbij zij oplossingen kunnen aandragen om deze in hun gemeenschappen aan te pakken. Hij toonde zich ‘blij met de contacten die Maof legt tussen de vertegenwoordigers van landen die te lijden hebben onder slechte waterbehandeling en -voorziening, en Israëlische bedrijven die geavanceerde oplossingen hebben voor dit probleem.’

Maof levert diensten op het gebied van water- en afval­beheer, houdt toezicht op de planning en uitvoering van milieu­projecten, en ontwik­kelt innova­tieve techno­logieën voor afval­verwerking, met name techno­logieën die afval van een gevaar in een hulpbron veranderen, terwijl duurzame bedrijfs­modellen worden ontwikkeld.

Ygdal Ach, CEO van Maof, verklaarde: ‘Onze unieke banden met universiteiten in Latijns-Amerika die een baken van stabiliteit en geavanceerde kennis zijn, scheppen kansen voor internationale bedrijven om hun oplossingen aan deze universiteiten aan te bieden en de toetredingsdrempels voor activiteiten op de Latijns-Amerikaanse markt aanzienlijk te verlagen.’

Eerder dit jaar ondertekende Maof een samen­werkings­over­een­komst met Scholas Occurrentes en het wereldwijde netwerk van Scholas-universitaire leerstoelen voor het plannen en uitvoeren van milieu­projecten, die ook een sociale en economische impact hebben. Deze projecten zullen duur­zaam­heid en fatsoenlijke levens­omstan­dig­heden bevorderen voor bevolkings­groepen waarvan de levens­omstandig­heden zijn verslechterd als gevolg van bedreigingen voor het milieu.

Enkele projecten zijn:

  • Groene-technologieparken met faciliteiten voor energie­produktie uit hernieuw­bare bronnen, afval­verwerking en afval­water­zuivering, die vervuiling zullen helpen voorkomen, de levens­omstan­dig­heden van de bewoners zullen verbeteren en de economische groei en het scheppen van nieuwe banen zullen stimuleren.
  • Internationale centra voor de uitwisseling van kennis over milieu­vraag­stukken die universiteiten, organisaties, overheids­instanties en kleine en middel­grote onder­nemingen met elkaar zullen verbinden.
  • Het opzetten van een accelerator­programma voor startende bedrijven die problemen op het gebied van milieu­bescherming kunnen oplossen.

De bijeenkomst was een van de stappen die Maof neemt om het innovatieve Israëlische ecosysteem dat oplos­singen voor watervraagstukken ontwikkelt in landen en regio’s waar daar behoefte aan is, met elkaar te verbinden, met de steun van Scholas Occurrentes.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.