Van landbouwland tot hightech-natie

Bij de wedergeboorte van Israël, 74 jaar geleden, waren er pioniers die gewassen verbouwden op het land dat enkele tientallen jaren daarvoor nog als onvruchtbaar werd beschouwd.

Door Redactie Israel Today | | Onderwerpen: Israel
Een Joodse pionier bewerkt het heilige land aan het begin van de twintigste eeuw. Foto: Kluger Zoltan / GPO

Eeuwen van overexploitatie van de bosgebieden en verwaarlozing hadden juist hiertoe geleid. Waterschaarste was vanaf het begin een constante metgezel. Ondanks ongelooflijke uitdagingen en het ontbreken van bijna alle natuurlijke hulpbronnen, slaagden deze pioniers er toch in door hard te werken en te innoveren.

Zij slaagden erin de woestijn te vergroenen en moerassen om te vormen tot akkerland. Intussen is de landbouwgrond in Israël bijna verdrievoudigd, van ongeveer 1600 vierkante kilometer tot 4330. De uitbreiding van de landbouwproductie heeft zelfs de snelle bevolkingsgroei van Israël overtroffen.

Dit alles werd mogelijk gemaakt door de kibboetsbeweging. Individuele boeren zouden in zo’n korte tijd nooit zoveel hebben bereikt als honderden pionier-kibboetsim. Velen zien dit als een wonder.

De Israëlische landbouwbedrijven slaagden er niet alleen in de jonge staat te voeden, maar ook om nieuwe gewassen te ontwikkelen, denk bijvoorbeeld aan de populaire variëteiten kerstomaten en pomelit, een kruising tussen grapefruit en pomelo. Op het gebied van de landbouwtechnologie mag de druppelirrigatie niet onvermeld blijven. Gezien Israëls beperkte omvang en middelen, werd er speciaal op gelet dat niet te veel producten bederven. Israël ontwikkelde daarom rassen met een langere houdbaarheid. Boeren over de hele wereld profiteren hiervan.

Het aandeel van de landbouw in het BBP daalde van bijna 6 procent in 1979 tot slechts 2,5 procent in 2008. Hoewel dit percentage laag lijkt, produceert Israël nog steeds bijna 95 procent van zijn eigen voedselbehoeften.

Vandaag de dag is spitstechnologie de parel van de economie van de Joodse staat en de aanpak lijkt sterk op die van de eerste kolonisten. De vruchten van de huidige hoogtechnologische innovaties veranderen ook levens over de hele wereld. Biotechnologie en medisch onderzoek helpen letterlijk de lammen om te lopen en de blinden om te zien. Betaalbare therapieën worden beschikbaar gemaakt voor bevolkingsgroepen met lagere inkomens over de hele wereld. Technologieën zoals GPS-navigatie in real time of de mogelijkheid om grote hoeveelheden gegevens zo snel mogelijk te verwerken, zijn eveneens mogelijk gemaakt door het Israëlische vernuft. Keer op keer vielen globale oplossingen weg naarmate lokale problemen werden opgelost.

In slechts 70 jaar heeft Israël zich ontwikkeld van een bonte agrarische samenleving die worstelde om opbrengsten te halen uit dorre grond, tot een hoogtechnologische wereldmacht. Wie weet waar innovatie en ijver deze natie in de komende 70 jaar zullen brengen?

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox