VAE en Israël investeren in Hi-Tech ondernemingen

‘Israël en de VAE delen een passie voor het ontwikkelen van geavanceerde techno­logieën die de levens­kwaliteit van de mens zullen verbeteren’. Een gezamenlijk opgericht investerings­fonds zal deze ontwik­kelingen verder stimuleren.

Door Yossi A | | Onderwerpen: Arabische wereld, innovatie
Minister van Innovatie, Wetenschap en Technologie Orit Farkash Hacohen. (Foto: Miriam Alster/Flash90)

De Israëlische regering heeft een voorstel goedgekeurd van de minister van Buitenlandse Zaken, Yair Lapid, en de minister van Innovatie Wetenschap en Technologie, Orit Farkash HaCohen, voor de oprichting van een gezamenlijk Onderzoeks- en Ontwik­kelings­fonds voor Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), dat dient voor investeringen in de hi-tech sectoren, van in totaal NIS 300 miljoen.

Het gaat om een internationaal industrieel onderzoeks- en ontwikkelingsfonds met de VAE, dat verzoeken voor gezamenlijke activiteiten van Israëlische en VAE-bedrijven zal gaan ondersteunen. Evenals andere internationale fondsen die thans bestaan, zal het fonds financiële impulsen ter beschikking stellen voor Israëlische bedrijven, om nieuwe techno­logische producten te ontwikkelen of bestaande techno­logieën aanzienlijk te verbeteren, en tevens helpen bij het vinden van buitenlandse technologie-partners.

Internationale hulpbronnen

De steun van dit fonds zal toegang verschaffen tot inter­nationale hulp­bronnen, en tot kennis, technologie en infrastructuur die in Israël niet voor­handen is. De steun zal het ook mogelijk maken Israëlische bedrijven te helpen bij de werving van lokale partners, de aanpassing aan buiten­landse voor­schriften en het creëren van marketing-technische, economische en zakelijke voordelen.

Israël zal gedurende 10 jaar een budget van NIS 15 miljoen per jaar aan het fonds toewijzen, en de VAE zullen een even groot bedrag ter beschikking stellen. Verwacht wordt dat dit bedrag in 10 jaar een totale investering van 300 miljoen (94 miljoen dollar) zal opleveren.

Het initiatief voor de oprichting van de stichting, die zal worden geleid door het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Wetenschap, de Innovatie Autoriteit, het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken, ontstond tijdens Naftali Bennett’s bezoek van premier aan Abu Dhabi afgelopen december, en werd wereldkundig gemaakt in zijn gezamenlijke verklaring met de kroonprins.

Gedeelde passie

De minister van Buitenlandse Zaken, Yair Lapid, legde uit: ‘Israël en de VAE delen een passie voor het ontwikkelen van geavanceerde techno­logieën die de levenskwaliteit van de mens, het milieu en de economie zullen verbeteren. Het bilaterale R&D-fonds is de motor om dit proces in de particuliere sector op gang te brengen, door bedrijven, met name de midden- en klein­bedrijven, aan te moedigen om samen te werken en innovatieve techno­logische producten op regionaal en mondiaal niveau te ontwikkelen, te vervaar­digen en op de markt te brengen. Ik feliciteer en dank mijn collega, de minister van Buiten­landse Zaken van de Emiraten, voor zijn steun tijdens de start van dit initiatief. Hi-tech is een strategische troef voor het land en het is belangrijk deze te behouden en verder te ontwikkelen’.

Minister van Innovatie, Wetenschap en Technologie Orit Farkash Hacohen: ‘Ik acht de oprichting van een wederzijds inves­terings­fonds in de hi-tech sector, tussen de Israëlische regering en die van de Emiraten, van groot belang. De VAE heeft van oudsher geïnvesteerd in energie, infra­structuur en meer, waardoor het nieuwe fonds een brug zal slaan, die inves­teringen van de Emiraten in Israëlische technologie op deze en op andere gebieden zal faciliteren’.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox