UNRWA vraagt personeel Gaza homo’s niet te discrimineren. Hoe reageren de Palestijnen?

Laat deze tekst eens lezen aan een progressieve vriend die de strijd van de Palestijnen tegen “de bezetting” steunt.

Door | | Onderwerpen: LGBT, Gazastrook, VN
UNRWA wordt verondersteld geld en voedsel te leveren, maar geen eisen te stellen. Foto: Nasser Ishtayeh/Flash90

De vreemde alliantie tussen progressieve linksen en islamisten is gebaseerd op het feit dat de linksen hun ogen sluiten voor de ongemakkelijke realiteit. Een bijzonder treffend voorbeeld werd aangehaald door de blogger Elder of Ziyon toen de UNRWA in Gaza deze week eiste dat haar personeel een gedragscode zou ondertekenen. De code was meerdere pagina’s lang. Eén paragraaf luidde als volgt:

UNRWA beschouwt gendergelijkheid in overeenstemming met de standpunten van de Verenigde Naties en omschrijft gendergelijkheid als inclusief lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender collega’s (UNRWA-personeel) en begunstigden (ontvangers van diensten – de vluchtelingenbevolking).

Hier staat eenvoudigweg dat UNRWA-medewerkers alle mensen gelijk en met respect moeten behandelen, in lijn met het VN-beleid.

De reactie in Gaza was voorspelbaar: heftig. En elke organisatie die zich erover uitsprak, vond dat de UNRWA homoseksuelen moest discrimineren.

Het Gemengd Comité voor Vluchtelingen in Gaza gaf een verklaring uit waarin het zei: “Deze code schendt het morele systeem van ons Palestijnse volk … kwetst schaamteloos de gevoelens van vluchtelingen en werknemers, roept op tot moreel verval en veracht alle gewoonten, tradities, strijd en geschiedenis van ons Palestijnse volk en schendt de wetten van het gastland … Zogenaamde rechten voor homoseksuelen worden volledig verworpen en hebben geen plaats in onze Palestijnse samenleving en beweringen dat ze deel uitmaken van de mensenrechten zijn valse beweringen. “

In Tel Aviv leven Arabieren en homo’s vreedzaam naast elkaar. Foto: Hadas Parush/FLASH90

Het Gemengd Comité van Werknemersvakbonden van de Westelijke Jordaanoever en Gaza bij UNRWA veroordeelde de code met de woorden: “We roepen het management van UNRWA op om onze waarden, gezond verstand en islamitische moraal te respecteren en dergelijke ideeën niet te verspreiden.” Ze vroegen de vakbondsleden om het boekje ongetekend terug te sturen.

Het hoofd van het mediabureau van de Hamasregering, Salama Maarouf, zei: “We verklaren expliciet dat deze zaak voor ons onaanvaardbaar is en we zien het als een duidelijke schending door het management van de hulporganisatie van haar interne regels en haar oprichtingsprotocol, volgens welke zij zich moet houden aan de waarden, gewoonten en wetten van de gemeenschappen waaraan zij diensten verleent.”

De Democratische Vergadering van UNRWA-werknemers “riep het UNRWA-management op om de mededelingen terug te trekken en onmiddellijk te onderzoeken wie ze in de publicaties heeft geplaatst en zich te verontschuldigen bij het grote Palestijnse volk voor dit incident, dat wordt beschouwd als een steek in de rug van de Palestijnse vluchteling.” Ze zei ook dat de code “aanzet tot immoraliteit”.

De Unie van Palestijnse Wetenschappers zei dat de UNRWA “obsceniteit en ondeugd verheerlijkt en de morele en humanitaire waarden van de Palestijnse samenleving aanvalt”.

Zal er onder de progressieve activisten iemand zijn die zal demonstreren voor LGBTQ+ rechten in Gaza na zulke uitspraken?

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox