Tweede lockdown wegens gemis aan discipline

‘Ons volk heeft geen discipline!’, hoorden we de laatste twee weken regelmatig zeggen. Maar ondanks die zelfkennis krijgt de regering toch de schuld van de chaos in het land. De verwijten liegen er niet om: ‘De vis rot vanaf de kop’, zeggen de Israëli’s over de regering.

Door Aviel Schneider |

Afbeelding: Protest tegen Benjamin Netanyahu in Jeruzalem. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

De tweede lockdown, nota bene tijdens de hoge feestdagen, zou het volk bespaard zijn gebleven als de regering de moed had gehad om alle veertig ‘rode’ coronasteden af te sluiten van de buitenwereld, zoals de regering begin september nog had aangekondigd.

Helaas zwichtten de politici voor hun onge­discipli­neerde achterban, en dus kozen ze voor persoonlijk belang ten koste van de algemene gezondheid van het volk. Joodse websites verwijzen naar de Bijbelse geschiedenis. Ze herinneren ons eraan dat onge­hoor­zaam­heid altijd een kenmerk is geweest van het volk Israël. Zo las ik: ‘Ongehoorzaamheid ten koste van het belang van het volk, staat gelijk aan onge­hoor­zaam­heid aan God.’

De huidige regeringscoalitie is samengesteld uit de breedste coalitie die de moderne staat Israël ooit heeft gehad, maar tegelijkertijd is het ook de zwakste regering. Begin augustus zei een lid van de Likoedpartij van Netanyahu dat anoniem wil blijven in de media: ‘De Israëlische regering functioneert niet. De huidige situatie is ernstiger en gevaarlijker dan nieuwe verkiezingen.’

Volgens een nieuwe studie van het Israel Democracy Institute (IDI) is 72 procent van de Israëlische bevolking ontevreden over de manier waarop Netanyahu de corona­crisis aanpakt. Bijna zestig procent van de rechtse Likoed-stemmers is teleur­gesteld in de regering. Er is dus sprake van een vertrouwenscrisis tussen het volk en de regering. In plaats van de ongebrei­delde pandemie te bestrijden, wijzen politici naar elkaar.

Twistpunten zijn de hervorming van het rechts­systeem en de financiële begroting. Beide onder­werpen doen veel stof opwaaien onder de Israëli’s, en zo neemt de frustratie alleen maar toe. De brede regerings­coalitie werd gevormd vanwege de wereld­wijde pandemie en moest tijdens de corona­crisis onpopu­laire en moeilijke beslissingen nemen in het belang van de gezondheid van alle mensen.

Maar het volk doet wat het wil. Bruiloften worden gevierd, feesten georganiseerd, zonder dat men zich houdt aan de corona­voorschriften. Dit is duidelijk zicht­baar in alle lagen van de bevolking en in het hele land. Orthodoxe joden houden van megabruiloften die zoals gebruikelijk gevierd worden in gesloten zalen. Zelfs de orthodoxe staatssecretaris Meir Porush nam in Haifa deel aan zo’n megafeest.

En de Israëlische Arabieren doen precies hetzelfde in hun dorpen en steden. Ali Sallam, burgemeester van Nazaret, zei voor de camera dat zijn stad ondanks de avondklok ‘s avonds open zou blijven en dat alle Israëli’s uitgenodigd waren om de stad te bezoeken.

In de kustplaatsen doen vooral de jongeren alsof er geen corona bestaat. In de woestijnstad Jerucham gingen scholieren uit hun dak met een coronadans’ op het schoolplein. Dertig studenten raakten hierdoor besmet met het virus. Gasten in allerlei hotels klaagden in de media dat de regels vrijwel nergens worden nageleefd.

De wekenlange protesten waarbij duizenden Israëli’s zich verzamelden voor de woning van Netanyahu in de Balfourstraat in Jeruzalem, worden ook gezien als een broeinest van corona. Men leeft het leven alsof er geen wetten en geen voorschriften zijn.

En de regering? Die is bang om reeds genomen besluiten uit te voeren en raakt de weg kwijt door de huidige politieke zigzag-koers. Dit brengt de samenleving nog meer in verwarring. Het volk verliest het vertrouwen in de volks­ver­tegen­woordigers. Beslis­singen die worden genomen, blijken vooral politiek gemotiveerd te zijn, en zijn onpraktisch en zonder effect.

Dit artikel verschijnt in zijn geheel in het oktobernummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.