Treft Gaza voorbereidingen voor de volgende oorlog?

In het zuiden van de Gazastrook, in de stad Khan Yunis, trainden deze week Pales­tijnse militanten voor de volgende oorlog tegen Israël. En bij controle van post­pakketten voor de Gazastrook zijn meer dan 1000 voorwerpen in beslag genomen, geschikt voor terrorisme.

Door Redactie Israel Today |

Afbeelding: Fatach-militanten hielden op 7 juni een anti-Israël rally in Khan Younis. (Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90)

Iedereen die denkt dat de Gaza-oorlog van vorige maand niet zal worden herhaald, houdt zich bezig met wishful thinking. Israëlische functionarissen wijzen er op, dat zolang Gaza een toevluchtsoord blijft voor enkele van ‘s werelds meest gewelddadige terroristische organisaties, het nooit vrede zal kennen.

Door het burgerlijk bestuur in beslag genomen apparatuur.

Personeel van het burgerlijke bestuur (COGAT), dat werkt bij de inspectie van post aan de grensovergang Betunia, heeft de afgelopen maanden meer dan 1000 pogingen verijdeld om postpakketten te smokkelen die goederen bevatten die (al zijn het geen wapens), geschikt zijn voor tweeërlei gebruik (vreedzaam en voor terrorisme), en die bestemd waren voor de Gazastrook om te worden gebruikt door terroristische organisaties.

Bij de in beslag genomen en verbeurd verklaarde appa­ratuur waren drones, radio’s, frequentie­stoor­zenders en afluister­apparatuur.

De apparatuur werd ontdekt in de inspectiefaciliteit bij de grensovergang Betunia, die ongeveer een jaar geleden in gebruik werd genomen en dienst doet als exclusief controlepunt voor het vervoer van post tussen Israël, Judea en Samaria, de Gazastrook en het buitenland.

Het hoofd van de civiele administratie, brigadegeneraal Fares Atila, zei: ‘ Wij nemen elke poging om misbruik te maken van het civiele medium van postbezorging om producten voor tweeërlei gebruik te leveren die de veiligheid van de Staat Israël en zijn burgers kunnen schaden, zeer ernstig.’

Na de recente Gaza-oorlog besprak minister van Defensie Gantz het gevaar van het smokkelen van producten voor tweeërlei gebruik naar de Gazastrook. In de humanitaire hulpzendingen kunnen goederen worden toegelaten die zowel civiele als militaire functies kunnen hebben.

‘Ik ben niet naïef; een deel van het materiaal dat we binnenlaten zal naar Hamas gaan,’ zei Gantz tijdens een briefing. ‘Uiteindelijk is het ingewikkeld. Je hebt cement nodig om te bouwen, en een deel daarvan gaat naar de terreur­tunnels,’ zei Gantz, die toegaf dat het onmo­gelijk zou zijn om Hamas er volledig van te weer­houden een deel van het materiaal voor weder­opbouw in beslag te nemen en voor militair gebruik aan te wenden.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.