Toerisme: Wat is de beste berg in Israël, en waarom?

Ik kan het nog steeds niet geloven. De Kadoorie Basisschool van mijn kinderen haalde mij en tientallen ouders over om voor zonsopgang deze berg, die ik de mooiste berg vind, te beklimmen om het schooljaar mee te beginnen.

Door David Shishkoff |

Dus we maakten onze kinderen ruim voor zonsopgang wakker, reden met onze jonge zonen in het donker naar de voet van de berg en begonnen met zaklantaarns de steile weg naar de top van de berg op te lopen. Halverwege begonnen we dennenbomen te zien opdoemen in het vage schijnsel van de ochtendnevel. Tegen de tijd dat we de top bereikten, maakte het niet eens meer uit dat de wolken ons verhinderden de eigenlijke zonsopgang te zien. De voldoening van de gezamenlijke inspanning van alle gezinnen was op zich al een beloning. Terwijl we tevreden aan de warme appelcider nipten, werden witte duiven uit een kooi losgelaten om het begin van een nieuw schooljaar aan te geven.

Ik ben benieuwd naar uw mening: Wat is Israëls ‘beste’ berg?

Is het de beroemde berg Zion – de centrale heuvel waarop Jeruzalem is gebouwd?

Is het de berg Karmel – de lange bergrug die eindigt in Haifa en uitkijkt over de Middellandse Zee aan de ene kant en Galilea aan de andere?

Is het de berg Hermon op de noordelijke punt van de Golan-hoogvlakte, die als een bruid in een witte jurk boven de Hoela-vallei zweeft in de winterweken wanneer hij met sneeuw is bedekt?

Ik moet u eerst mijn criteria voor een ‘goede’ berg meedelen: Wat is de berg in Israël die de prachtige symmetrische uitstraling heeft van een ideale berg?

Welnu, voor mij is de ‘beste’ en mooiste Israëlische berg toevallig de berg bij in mijn buurt in Neder-Galilea, de berg Tabor.

De berg Tabor tijdens de tarweoogst. (Foto: David Shishkoff)

Het lijkt erop dat ik niet de enige ben die gecharmeerd is van deze berg. Verschillende schrijvers in de Hebreeuwse geschriften verwijzen naar zijn majes­tueuze toegankelijkheid:

‘Het noorden en het zuiden, die hebt Ú geschapen,
Tabor en Hermon zingen vrolijk om Uw Naam.’
(Psalm 89:12 HSV)

‘Zo [waar] Ik leef, spreekt de Koning – HEERE van de legermachten is Zijn Naam – voorzeker, als de Tabor onder de bergen en als de Karmel bij de zee zal hij komen!’ (Jeremia 46:18)

De berg Tabor was de plaats van een opzienbarende Israëlitische overwinning over de vijanden onder leiding van een vrouwelijke held, de profetes Debora:
‘En Debora zei tegen Barak: Sta op, want dit is de dag waarop de HEERE Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de HEERE niet uitgetrokken voor u uit? Toen daalde Barak van de berg Tabor af met tienduizend man achter zich. En de HEERE bracht Sisera met al zijn strijd­wagens en heel zijn leger door de scherpte van het zwaard in verwarring vóór Barak, zodat Sisera van zijn wagen afklom en te voet vluchtte.’ (Rechters 4:14-15)

De volgende grote bijbelse gebeurtenis die in verband wordt gebracht met de berg Tabor is de verheerlijking van Yeshoea (hoewel het Nieuwe Testament niet specificeert op welke berg deze plaatsvond):

‘Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl Hij bad, dat de aanblik van Zijn gezicht veranderd werd en Zijn kleding blinkend wit werd. En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over Zijn heengaan, dat Hij zou volbrengen in Jeruzalem.’
(Lucas 9:28-31)

Een van de belangrijkste handelsroutes in de oude wereld liep direct langs de voet van de berg Tabor en liep door geheel Israël, en verbond Egypte met Ashoer aan de andere kant van de Vruchtbare Halve Maan: Deze weg werd de Weg van de Zee genoemd (Derech HaYam of Via Maris), wat ook de plaats aangeeft waar de voorspelde Messias zou komen in Jesaja 8:23 – 9:1.

De berg Tabor ligt op een goed te lopen afstand ten zuidoosten van Nazareth. De Israëlische Nationale Wandelroute (Shvil Yisrael) gaat er recht op af en er overheen. Dit gedeelte van de oude Weg van de Zee is nu de schilderachtige maar onopvallende eenbaansweg die Route 65 heet, met af en toe een kuil in het asfalt. Rond de voet van de berg liggen enkele Arabisch-Israëlische dorpen.

Tegenwoordig wordt een deel van de top van de berg Tabor omsloten door de Kerk van de Verheerlijking, een groot en indrukwekkend stenen bouwwerk met enorme houten balken. Je kunt een smalle, kronkelige weg oprijden om de top en de kerk gratis te bezoeken (of te voet naar boven gaan). Als je bij de kerk staat, heb je op een heldere dag een prachtig uitzicht in alle richtingen – Jordanië in het oosten, Gilboa in het zuiden, de Jezreëlvallei in het westen. De berg rijst zo plotseling op uit de vallei dat zijn westelijke helling een van de beste plekken in heel Israël biedt om ‘s zomers in de middagwind te gaan deltavliegen.

Een deltavlieger gaat van start vanaf de berg Tabor. (Foto: Anat Hermony/Flash90)

Bedankt dat u met ons meeging op deze korte rondreis in Galilea.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.