Toerisme: Lod, toen men er vreedzaam samenleefde

De stad Lod, ten zuidoosten van Tel Aviv, naast het vliegveld Ben Goerion, heeft een gemengde Joodse en Arabische bevolking, die tot voor de huidige zware rellen vreedzaam samenleefde als een mozaiek van culturen. We hopen en bidden dat die situatie terugkeert.

Door Redactie Israeltoday.nl |

Lod heeft een geschiedenis van meer dan 5.000 jaar. Het is een van de oudste steden in Israël en een van de weinige waar de bewoning nooit ophield. Haar unieke positie in het centrum van Israël trok onze Bijbelse vaders aan. In de loop van de geschiedenis werd het geregeerd door Christenen en Moslims en de Turkse sultans lieten een overvloed aan architectonische souvenirs na.

In zijn bloeitijd werd Lod beschouwd als de tweede stad na Jeruzalem, de grootste rabbijnen zetelden er en het had een klein Sanhedrin en een grote yeshiva, geleid door Rabbi Eliezer Ben Hurcanus en waar de grootste geleerden les gaven, Rabbi Tarfon en Rabbi Akiva om er maar een paar te noemen.

Na een beslist niet vlekkeloze strijd om de stad Lod tijdens de Onaf­hanke­lijk­heids­oorlog werd Lod aangewezen als absorptiestad, waar in de eerste jaren van de Staat Israël duizenden Joden uit de hele wereld werden opgenomen. Na verloop van tijd werden de duizenden immigranten een onlosmakelijk deel van het bestaan van de stad en voegden zich zonder onder­scheid samen tot een prachtig mozaïek van cultuur en een kleurrijke samen­leving – religieus en niet-religieus; veteranen en immigranten; jongeren en volwassenen; Joden en niet-Joden. Lod als gemengde stad is – of was – een symbool en voorbeeld in Israël voor co-existentie gebaseerd op waarden van tolerantie, begrip en weder­zijds respect in een stad waar Joden, Christenen en Moslims samenleven, zij aan zij. Momenteel telt de bevolking van Lod 69.500 inwoners.

De luchthaven Ben-Goerion, die met Lod is verbonden, geeft haar de titel van ‘de poort van het land’. De centrale ligging van Lod, in de onmid­dellijke nabijheid van de centrale verkeersaders, naast de weg die dwars door Israël loopt en bij het centrale treinknooppunt van het land, wordt onderstreept dankzij het wegennet en de knooppunten, die de afstanden en de tijd verkorten: slechts 10 minuten rijden van Lod naar Tel-Aviv en 30 minuten naar Jeruzalem.

Over deze gemakkelijke toegangswegen komt een steeds grotere stroom mensen naar Lod, waaronder tientallen industriële fabrieken die profiteren van de centrale ligging van de stad en de snelle toegang tot lucht- en zeehavens. Het noordelijke industriegebied van Lod wordt beschouwd als een van de belangrijkste en meest gewilde industriële centra in het hele centrum, dankzij de nabijheid van de luchthaven Ben-Goerion en voor de beschikbare grondreserves in de buurt.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.