Toename Corona infecties toont noodzaak vaccinatie

Nog maar twee maanden geleden geloofde men in Israël dat de Corona-crisis voorbij was. Nu stijgen het aantal besmet­tingen en het aantal ernstig zieke patien­ten sterk, en wordt sterk aange­drongen op de booster­prik voor ouderen en het vaccineren van jongeren.

Door Redactie Israel Today |

Israël registreerde twee maanden geleden, op 31 mei, slechts vier nieuwe Covid-19 besmettingen en iedereen was ervan overtuigd dat er een eind was gekomen aan de Coronacrisis in de Joodse Staat. Maar nu is het infectiecijfer in Israël bijna duizendvoudig gestegen.

Het ministerie van Volksgezondheid meldde maandag 3.818 nieuwe besmettingen met het coronavirus, en 3,78 procent van de testen was positief. In mei was het aantal positieve testen nog gedaald tot nul.

Delta-variant verspreidt zich snel
Maar als gevolg van de snelle verspreiding van de Delta-variant stijgen die aantallen sneller dan de meesten hadden verwacht. Eind vorige week waren er ongeveer 2.000 nieuwe besmettingen per dag, wat betekent dat ze in slechts vier dagen bijna zijn verdubbeld.

De regering zei, dat ze zich meer richt op het aantal Covid-patiënten die in ernstige toestand in het zieken­huis worden opgenomen, maar ook dat aantal stijgt in een veront­rustend tempo. Op 1 juni waren slechts 49 Israëli’s in ernstige toestand in het zieken­huis opge­no­men als gevolg van Covid-19. Vandaag staat dat aantal op 221.
‘De situatie is zorgwekkend,’ zei directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid Nachman Ash maandag op een persconferentie.

Het ‘coronakabinet’ van de nieuwe regering besprak dinsdag hoe de beperkingen op het coronavirus, die aan het begin van de zomer bijna volledig waren opgeheven, kunnen worden aangescherpt. Op de lijst van beper­kingen die worden over­wogen, staan onder meer het weer dragen van mond­kapjes buitenshuis en de beperking van bijeen­komsten tot minder dan 100 mensen.

‘Aantal ongevaccineerden is onaanvaardbaar groot’

Een van Israëls belangrijkste deskundigen op het gebied van infectie­ziekten toonde zich maandag gefrustreerd, omdat een groot deel van de Israëli’s weigert zich te laten vaccineren tegen Covid-19, zelfs nu het aantal infecties en zieken­huis­opnames toeneemt.

‘Het is voor mij onaanvaardbaar dat 1,1 miljoen mensen in Israël niet gevaccineerd zijn. Dit is een zaak die moet worden opgelost,’ zei prof. Galia Rahav, hoofd van de afdeling Infectie­ziekten van het Sheba Medisch Centrum. In haar interview met het nieuwsportaal Ynet, benadrukte prof. Rahav dat het nu ‘van cruciaal belang’ is voor Israël om zijn vaccinatiekloof te dichten.

‘Terwijl we tien dagen geleden ongeveer acht [Covid-gerelateerde] zieken­huis­opnames per dag hadden, hebben we nu 23 ernstige patiënten en ten minste twee die worden beademd [per dag],’ zo vervolgde ze.

Prof. Rahav legde uit dat vaccinatie een besmetting door de Delta-variant niet zou voorkomen, maar wel zou voorkomen dat de meeste besmetten ernstig ziek zouden worden, wat de druk op de gezondheidszorg zou verlichten.

Daarom drong zij er bij Israëli’s boven de 60 sterk op aan om een Covid-19 booster-prik te krijgen, en voor alle kinderen van 12-15 jaar om volledig ingeënt te zijn voor het begin van het schooljaar.

Over school gesproken, prof. Rahav ging in tegen minister van Onderwijs Yifat Shasha-Biton, die vorige week zei dat het ‘misdadig’ was om vaccinatie­stations op te zetten in openbare scholen. Volgens prof. Rahav is dat juist wat er moet gebeuren. ‘Het ministerie van Volks­gezond­heid is verant­woorde­lijk voor de volks­gezond­heid, niet het ministerie van Onder­wijs, dus deze beslissing moet worden genomen op het ministerie van Volks­gezond­heid,’ benadrukte zij.

Prof. Rahav concludeerde dat zij weet dat de regering momenteel in een moeilijke even­wichts­oefening verwik­keld is. Enerzijds moet ze de groeiende vierde golf van het corona­virus beteu­gelen, terwijl ze tege­lijkertijd de economie zo open mogelijk moet houden, wat onder meer inhoudt dat de scholen begin september open moeten kunnen.

Vaccineren of lockdown?
Dinsdag vertelde premier Naftali Bennett aan de hoofden van de Israëlische zieken­fondsen, dat hij het aantal dagelijkse vaccinaties vervijfvoudigd wil zien en dat elke in aanmerking komende Israëli tegen eind augustus volledig gevaccineerd moet zijn.

Deskundigen waarschuwen, dat als dit niet wordt bereikt, Israël te maken zou kunnen krijgen met een lockdown, of op zijn minst ernstige beperkingen op sociale bijeenkomsten tijdens de komende Bijbelse feesten.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.