‘Toen de Heer de gevangenen van Sion terugbracht’

Slechts ongeveer de helft van de Joden in Israël vindt dat de Israëlische regering moet zorgen voor het diaspora Jodendom, zelfs terwijl ze geen onderzoek naar de diaspora doen. En slechts 40 procent van de Amerikaanse Joden beschouwt Israël niet als belangrijk voor hun Joodse identiteit.

Door Yossi Aloni |

Afbeelding: Joodse jongeren uit tal van landen brengen een kennismakingsbezoek aan Israël in het kader van het ‘Birthright’-programma. (Foto: Yossi Zamir/Flsh90)

Deze conclusies komen voort uit een nieuw onderzoek naar de connectie van Israël met de Joodse diaspora, dat gepubliceerd is door de Amerikaanse Joodse Commissie (AJC). Het onderzoek schetst een somber beeld van de kennis en opleiding van Israëli’s over het Amerikaanse Jodendom en van het Amerikaanse Jodendom over Israël.

Meer dan een derde van de Amerikaans-Joodse respondenten beantwoordde de basisvragen over Israël verkeerd, en meer dan de helft van de Israëli’s beantwoordde basisvragen over het Amerikaanse Jodendom onjuist.

Voormalig minister van Diaspora-aangelegenheden Omer Yankelevich voor een kaart van het wereld- Jodendom. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Dit jaar was de jaarlijkse peiling van de Amerikaanse Joodse Commissie (AJC) gericht op onderwijs voor beide zijden, in Israël en onder de Joden in de Verenigde Staten. Uit de peiling bleek dat ongeveer 69% van de Israëlische onder­vraagden vond dat ze niet genoeg hadden geleerd over het diaspora-Jodendom. Meer dan 77% van de Israëli’s was geïnteres­seerd in meer informatie. Ongeveer een derde van de Joden in Israël gaf aan dat ze helemaal niets over het onderwerp had geleerd. In de Verenigde Staten zegt 40% van de Joden dat het Joodse onderwijs, dat ze over Israël hebben gekregen, zwak of niet bestaande was.

Deze situatie kwam ook tot uiting in een reeks vragen betreffende basis­informatie over elkaars geschiedenis. Ongeveer 51% van de Amerikaanse Joden wist niet dat David Ben-Goerion de eerste Israëlische premier was, en ongeveer 61% van de Israëli’s wist niet wat de Joodse Reform-beweging in de Verenigde Staten had betekend.

Naast dit sombere beeld was er ook een positief punt: ongeveer 81% van de Amerikaanse Joden omschrijft de houding van hun familie ten opzichte van Israël als pro-Israël, en meer dan 74% van de Israëlische Joden beschouwt het succes van het diaspora-Jodendom als cruciaal voor de toekomst van het Joodse volk.

Het onderzoek van de Amerikaanse Joodse Commissie, dat tussen 25 maart en 9 mei 2021 werd uitgevoerd door SSRS, was een represen­tatieve steekproef van 1.000 Amerikaans-Joodse respondenten van 18 jaar en ouder. De foutmarge was ± 4,5%. Het Amerikaanse onderzoek werd telefonisch afgenomen.

Het onderzoek in Israël, dat in de laatste week van april 2021 werd uitgevoerd door de Geo-cartography Company, was een represen­tatieve steekproef van 1.000 Israëlisch-Joodse respondenten van 18 jaar en ouder. De foutmarge was ± 3%. Het onderzoek is online gehouden onder 750 respondenten en telefonisch onder 250 respondenten uit de ultraorthodoxe sector en 70-plussers.

Opmerking van de uitgever:
De afgelopen 100 jaar hebben de overgang en het profetische herstel van de Joodse wereld­bevolking en activiteiten naar Israël plaatsgevonden. De Holocaust verstikte letterlijk het centrum van het Ashkenazische Jodendom, dat in Oost-Europa had gelegen, en veel overlevenden kwamen naar Israël.
Toen, ongeveer tijdens het eerste decennium van de Staat Israël, brachten enorme golven van Aliyah van Midden-Oosterse/Sefardische Joodse gemeen­schappen deze centra van Joods leven effectief naar Israël.
Tegenwoordig leeft Israël in een delicaat evenwicht met de resterende Joodse diaspora­ gemeen­schappen, waarvan de grootste zich in de Verenigde Staten bevindt.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.