Toen Chanoekah een ‘oorlogsmisdaad’ werd

De Palestijnse Autoriteit heeft nooit geaarzeld om grote woorden te gebruiken haar strijd tegen Israël en het Joodse volk. Deze keer hekelen de Palestijnen de Joden, omdat zij de Joodse geschiedenis van Chanoekah vieren bij het graf van de Aartsvaders.

Door Ryan Jones |

Gelukkig luisteren steeds minder mensen, zelfs in de Arabische wereld, nog steeds naar deze onzin. Maar het is nog steeds een teken aan de wand dat de vermeende ‘vredespartners’ van Israël zelfs de meest elementaire voorwaarden van de Joodse Staat niet accepteren.

We weten allemaal door het lezen van de Bijbel dat de vaders van Israël en de Joodse natie Abraham, Isa’ak en Jakob zijn. En we weten ook uit de Schrift dat ze alle drie begraven zijn in een grot die Abraham in de stad Hebron heeft gekocht. Dat graf staat vandaag de dag bekend als de Grot der Patriarchen en herbergt ook de overblijfselen van de matriarchen Sarah, Rebecca en Leah.

Maar ter ondersteuning van hun nationalistische zaak probeert de Palestijnse Autoriteit de Joodse geschiedenis en de Bijbel zelf te herschrijven.

En zo wordt het vieren van Joodse feesten in de Grot van de Patriarchen (de tweede heilige plaats van het Jodendom, na de Tempelberg) een duivels kolonia­listisch plan van buitenlandse indringers om een ‘ islamitische ‘ heilige plaats te veroveren, en dus een ‘oorlogsmisdaad’.

In overeenstemming met die schandelijke retoriek en denkwijze, waaraan de Palestijnen zich niet meer lijken te kunnen onttrekken, heeft de Hoge Sharia rechter van de Palestijnse Autoriteit, Machmoud Al-Habbash, een verklaring afgelegd (vertaald door Palestinian Media Watch) waarin hij het feit aan de kaak stelt dat de Joden het aangedurfd hebben om een Chanoekak-menora aan te steken bij de graven van de Bijbelse patriarchen.

Al-Habbash, die tevens de topadviseur is van de Palestijnse president Machmoud Abbas op het gebied van religieuze zaken, beschuldigde de Joden van het ‘ontheiligen’ van een ‘zuiver islamitisch erfgoed’ door het vieren van hun ‘zogenaamde “Joodse feestdagen”.’ Alleen moslims hebben recht op de Grot der Patriarchen. Hij noemde de viering van Chanoekah op de plek ‘weer een ‘oorlogsmisdaad’ die het bezettings­regime begaat.’

En u dacht dat de christelijke vervangingstheologie slecht was! De Kerk, die zich als opvolger en vervanger van het Joodse volk superieur voelt, erkent tenminste nog steeds de Joden. Moslims zoals Al-Habbash, die als een autoriteit op dit gebied wordt beschouwd, schrijven de Joden volledig uit het verhaal.

Dergelijke beweringen moeten niet alleen beledigend zijn voor het Joodse volk, maar voor iedere christen die gelooft in de authenticiteit en de geldigheid van de Bijbel. Zelfs degenen die de moderne Staat Israël niet accepteren als een vervulling van de profetie, kunnen de historische band tussen de Joden en plaatsen als de Grot der Patriarchen niet omzeilen zonder de waar­heids­getrouw­heid van het Bijbelse verslag volledig te ontkennen.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.