Tijd om toe te geven: de strijd tegen het antisemitisme faalt

Het jaarlijkse rapport van de Universiteit van Tel Aviv over wereldwijde antisemitische trends schetst een somber beeld van de behandeling van Joden wereldwijd.

Door Redactie Israel Today | | Onderwerpen: antisemitisme, Holocaust, herdenking, rapport
De geest van het antisemitisme dat de Holocaust voedde, is nog steeds sterk aanwezig, en wint vandaag opnieuw aan kracht. Foto: Flash90

“Ondanks de uitgebreide inspanningen en middelen die de afgelopen jaren zijn geïnvesteerd in de bestrijding van antisemitisme, neemt het fenomeen toe,” schrijven de auteurs van het Annual Report on Antisemitism Worldwide 2021, uitgevoerd door de Universiteit van Tel Aviv.

“Meer fondsen, meer conferenties en meer wetten zullen niet noodzakelijk het verschil maken. We moeten de doeltreffendheid van de bestaande strategieën onverbiddelijk onderzoeken,” voegden ze eraan toe.

Enkele van de punten die in een persbericht van de universiteit worden belicht, zijn:

  • Het rapport identificeert een dramatische toename van antisemitische incidenten in bijna alle landen met een grote Joodse bevolking. In de meeste landen was de toename ook aanzienlijk in vergelijking met 2019, voordat er Covid-19-gerelateerde beperkingen werden opgelegd.
  • Belangrijkste oorzaken van de stijging van het antisemitisme in 2021: versterking van radicaal rechts en links in verschillende landen, en de wildgroei aan complottheorieën die door de Covid-19-crisis is gegenereerd.
  • Wanneer Israël zich verdedigt, worden Joden over de hele wereld het doelwit van ophitsing en haatmisdrijven – het conflict tussen Israël en Hamas in Gaza in mei 2021 leidde tot een sterke stijging van antisemitische incidenten.

Verontrustende bevindingen

Aan de vooravond van Holocaust Herdenkingsdag publiceerde het Centrum voor de Studie van Hedendaags Europees Jodendom van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tel Aviv haar 28e jaarrapport over antisemitisme wereldwijd. Het rapport, dat betrekking heeft op gebeurtenissen in 2021, is gebaseerd op een analyse van tientallen studies uit de hele wereld, naast informatie van rechtshandhavingsinstanties, de media en Joodse organisaties in verschillende landen.

De verontrustende bevindingen wijzen op een sterke stijging van het aantal antisemitische incidenten in veel landen, zelfs in vergelijking met het pre-pandemische jaar 2019.

De auteurs melden een dramatische stijging van het aantal antisemitische incidenten in de VS, Canada, het VK, Duitsland en Australië – en ook in andere landen. Volgens het rapport komt de toename voort uit de versterking van zowel de radicaal rechtse als de linkse politieke bewegingen in verschillende landen en het enorme bereik van sociale netwerken voor het verspreiden van leugens en ophitsing. Vooral de toename aan samenzweringstheorieën als gevolg van de pandemie en het conflict tussen Israël en Hamas in Gaza in mei 2021 hebben geleid tot een acute golf van antisemitisme.

Jonge Israëli’s verzamelen zich opnieuw stijgend antisemitisme over de hele wereld. Maar ondanks zware investeringen in onderwijsinspanningen, neemt dit goddeloze fenomeen alleen maar toe. (Foto: Hadas Parush / Flash90)

Mislukte pogingen

Professor Uriya Shavit, hoofd van het Centrum voor de Studie van Hedendaagse Europese Jodendom: “Iets werkt gewoon niet. In de afgelopen jaren heeft de strijd tegen antisemitisme wereldwijd veel middelen gekregen, en toch, ondanks vele belangrijke programma’s en initiatieven, neemt het aantal antisemitische incidenten, waaronder gewelddadige aanvallen, snel toe. Het is gemakkelijk om te zeggen dat er meer wetten en meer geld nodig zijn. Maar wat we echt nodig hebben is een moedig en onverbiddelijk onderzoek naar de doeltreffendheid van de bestaande strategieën.”

Professor Shavit voegde eraan toe dat “Russische oorlogsmisdaden, vergezeld van de cynische vervorming van de herinnering aan de Holocaust, bewijzen dat sommigen van hen die verklaarden zich in te zetten voor de strijd tegen antisemitisme, het niet echt serieus meenden en de lessen van de Tweede Wereldoorlog niet hebben begrepen. De Joodse wereld moet zich vermannen en begrijpen dat de strijd tegen antisemitisme en de strijd voor liberale democratische waarden één en dezelfde zijn.”

Sociale media als versterker

De oprichter van het Centrum, professor Dina Porat, schreef een analyse van de redenen voor de toename van antisemitische incidenten, waarbij de negatieve invloed van sociale netwerken op de versterking van antisemitisme werd onderstreept. Volgens professor Porat nam de blootstelling aan samenzweringstheorieën die gedijen op het internet toe tijdens de pandemische lockdowns, die mensen thuis aan hun schermen gekluisterd hield.

Deze giftige ideeën omvatten beweringen dat het Covid-19 virus was ontwikkeld en verspreid door Israël en de Joden, legt ze uit. Sommigen van hen die zo lang door dergelijke theorieën waren vergiftigd, kwamen verbitterd en agressief uit de lockdowns. De professor benadrukt ook de inspanningen van Iran om antisemitische propaganda te verspreiden via de sociale media en om specifieke kanalen te financieren, en de noodzaak om deze inspanningen overal bekend te maken en aan de kaak te stellen.

Institutionalisering van antisemitisme

De uitgebreide, diepgaande onderzoeken van de auteurs van het rapport brengen verontrustende fenomenen in een reeks landen aan het licht.

Dr. Inna Shtakser bespreekt de opkomst van, door de staat gesponsord, antisemitisme onder het autoritaire bewind van Wit-Rusland.

Dr. Carl Yonker en dr. Lev Topor beschrijven hoe antisemitische ‘white supremacists’ (blanken die zich superieur voelen) het Amerikaanse conservatisme binnendringen.

Dr. Ofir Winter analyseert stemmen in de Arabische wereld die de Abraham Akkoorden onmiskenbaar antisemitisch kleuren.

En advocaat Talia Naamat laat zien hoe moeilijk het voor Franse rechtbanken is om islamitisch antisemitisme te herkennen voor wat het is.

Hoofdpunten van het Jaarverslag over Antisemitisme wereldwijd 2021

Hieronder volgen de belangrijkste punten van het rapport, waaruit een aanzienlijke toename blijkt van verschillende soorten antisemitische incidenten in de meeste landen met een grote Joodse bevolking gedurende 2021. Het volledige rapport vind je hier.

Verenigde Staten:

In 2021 registreerde de New Yorkse politie 214 anti-Joodse haatmisdrijven (vergelijk met 126 in 2020). De politie van Los Angeles registreerde 79 van dergelijke misdrijven (vergelijk met 40 in 2020). In slechts drie weken tijd werden 251 antisemitische incidenten geregistreerd in de VS, ten tijde van de rellen rond het Israël-Hamas conflict in mei.

Volgens de jaarlijkse enquête van het Amerikaans-Joods Comité (AJC) zei 2,6% van de Amerikaanse Joden de afgelopen vijf jaar het slachtoffer te zijn geweest van antisemitische fysieke aanvallen.

De Anti-Defamation League (ADL) registreerde een stijging van 27% ten opzichte van 2020 en een stijging van 113% ten opzichte van 2019 in incidenten met antisemitische propaganda van witte extremisten. Deze gegevens zijn bijzonder verontrustend gezien het feit dat er een lichte daling was in het totale aantal verspreidingen van witte racistische propaganda.

Frankrijk:

De Service de Protection de la Communauté Juive (SPJC), in samenwerking met het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken, registreerde 589 antisemitische incidenten in 2021. Dat is een stijging van 74% ten opzichte van 2020 en een daling van 14% ten opzichte van 2019.

Canada:

In mei 2021 meldde B’nai Brith Canada 61 mishandelingen tegen Joden in één maand – een record in 40 jaar (sinds het begin van de monitoring in 1982). In totaal werden in mei 226 incidenten geregistreerd – een stijging van 54% ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

Verenigd Koninkrijk:

De Community Service Trust (CST) registreerde 2.255 antisemitische incidenten in 2021, een stijging van 34% ten opzichte van 2020 en 24% ten opzichte van 2019. Een sterke stijging van 78% ten opzichte van 2020 werd geregistreerd in fysieke aanvallen tegen Joden.

Duitsland:

De Duitse politie registreerde 3.028 antisemitische incidenten in 2021 – een stijging van 29% ten opzichte van 2020, en 49% ten opzichte van 2019.

Een ander verontrustend fenomeen werd in 2021 geregistreerd: Duitse anti-vaxxers vergeleken hun situatie met die van de Joden in de Holocaust. De auteurs van het rapport stellen dat dit heeft geleid tot een bagatellisering van de Holocaust.

Australië:

In 2021 werden 447 antisemitische incidenten geregistreerd – een stijging van 35% ten opzichte van 2020 en 21,5% ten opzichte van 2019. Het hoogste maandtotaal ooit werd geregistreerd in mei – 88 incidenten.

Joden werden door antisemitische samenzweringstheoretici eerst beschuldigd van het zijn van de scheppers en verspreiders van Covid-19, en vervolgens van het opdringen van een “duivels” vaccin aan de wereldbevolking. De succesvolle vaccinatiecampagne van Israël werd gepresenteerd als “bewijs” voor deze afschuwelijke beschuldiging. (Foto: Avshalom Sassoni / Flash90)

Redenen voor de sterke stijging van antisemitische incidenten wereldwijd

Het rapport suggereert dat het aantal antisemitische incidenten in de wereld direct werd beïnvloed door twee belangrijke gebeurtenissen: Het conflict tussen Israël en Hamas in Gaza in mei 2021 (Operatie: Guardian of the Walls), en de Covid-19 pandemie.

  • Operatie: Guardian of the Walls: De auteurs van het rapport merken op dat de operatie in Gaza leidde tot een sterke stijging van antisemitische incidenten over de hele wereld. Ze stellen dat “het conflict een onaanvaardbare realiteit blootlegde: wanneer Israël zich verdedigt, worden Joden over de hele wereld aangevallen.” Sociale netwerken speelden een belangrijke rol in deze golf. Dit geeft aanleiding tot bezorgdheid over het nut van wetgeving en afspraken met sociale mediabedrijven over het weren van antisemitische uitingen van hun platforms. Het meest zorgwekkend is het dark web, dat onderdak biedt aan extremisten van allerlei slag en waar antisemitische inhoud vrij en openlijk wordt verspreid. In het verslag wordt ook opgemerkt dat Iran veel tijd en geld steekt in de verspreiding van antisemitische propaganda online, waarbij de campagnes vooral in de Verenigde Staten en Latijns-Amerika worden gevoerd.
  • De Covid-19 pandemie: Meteen bij het begin van de pandemie in 2020 begonnen overal ter wereld samenzweringstheorieën de ronde te doen, waarin Joden en Israël de schuld kregen van de verspreiding van het virus. Deze beschuldigingen deden denken aan eeuwenoude bloedlaster. De lockdowns, waardoor mensen thuis aan hun scherm gekluisterd zaten, droegen aanzienlijk bij tot de popularisering van giftige antisemitische uitlatingen op sociale netwerken. Toen in 2021 de lockdowns geleidelijk werden versoepeld, kwamen antisemieten weer op straat en nam het fysieke geweld tegen Joden toe. Tegelijkertijd nam de activiteit op sociale media niet af en werd zij voor sommige deelnemers een bepalende factor van identiteit.
  • Sommige anti-vaxxers beschuldigden de Joden ervan de vaccins te ontwikkelen om er een fortuin aan te verdienen. Het succes van de vaccins, en in het bijzonder de efficiënte vaccinatiecampagne van Israël, heeft deze valse beschuldigingen alleen maar versterkt. Antivaxxers introduceerden ook onjuiste vergelijkingen tussen door de overheid verplichte vaccinatie en de situatie van de Joden in de Holocaust, wat leidde tot bagatellisering van de Holocaust. Zo werd bijvoorbeeld een foto van Albert Bourla, CEO van Pfizer en zoon van overlevenden van Auschwitz, gepubliceerd naast die van de beruchte nazi-arts Joseph Mengele, om te suggereren dat beiden experimenten op mensen uitvoerden.

Uit een persbericht van het kantoor van de woordvoerder van de Universiteit van Tel Aviv.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox