Tien Pandemieën uit de laatste eeuwen (Deel 2)

Wanneer u zich opgesloten voelt door de coronavirus lockdown, zoals wij hier in Israël op dit moment, of nerveus, of gewoon nieuwsgierig, bieden we u dit Israëlische perspectief op tien grote pandemieën. Vandaag deel 2. Klik hier voor deel 1.

Door Anat Schneider |

In het licht van de huidige wereldwijde uitbraak van Covid-19 en de pogingen om dit te stoppen en een vaccin te vinden, maakten twee Israëli’s, de journalist en historicus Oren Nahari en de directeur van de afdeling Infectieziekten, Dr. Galia Rahav, een korte serie over ‘Ten Great Plagues’

Deze twee Israëli’s hebben een fascinerende en leerzame serie geproduceerd, en hieronder volgt een samenvatting, met aanvullende informatie, waarvan we dachten dat die u zouden interesseren.

  • van welke gruwelijke plaag kregen de Joden de schuld?
  • Hoe kwam de Spaanse griep aan zijn naam?
  • Met welke plaag werd de nieuw geboren Staat Israël geconfronteerd?
  • Hoe hebben de koeien geholpen bij het vinden van een vaccin?
  • Welke plaag werd door de Joden genezen?
  • Wanneer eerder droegen de mensen mondkapjes, voor de corona?
  • Wanneer wordt er een coronavaccin gevonden?

De antwoorden op deze vragen en meer vindt u in deze serie.

AIDS/HIV

De AIDS-epidemie begon in de jaren tachtig met berichten mannen die leden aan een nieuwe vorm van longontsteking. Het duurde een tijdje, ongeveer een jaar, totdat onder­zoekers het virus vonden dat de ziekte veroorzaakte . Het begon als een epidemie van homo­seksuelen, en om die reden zagen sommige het als een straf van God, ondanks het feit dat het ook werd verspreid door besmette bloed­transfusies, en door huwelijkse relaties in het geval van een echtgenoot die de ziekte bij zich draagt.

In de beginjaren van AIDS stierven degenen die AIDS hadden opgelopen gewoon aan de gevolgen ervan, waaronder beroemdheden als Freddie Mercury en Rock Hudson.

Tot op de dag van vandaag is er nog steeds geen genezing voor AIDS. Echter, speciale ‘cocktails’ van medicijnen kunnen het verloop van de ziekte vertragen, waardoor de levensverwachting bijna normaal is voor degenen die toegang hebben tot deze medicijnen.

Hoewel infectie kan worden voorkomen, zien we dat de ziekte zich nog steeds verspreidt. Elk jaar sterven nog steeds ongeveer 700.000 mensen als gevolg van AIDS/HIV. Het merendeel van de sterftegevallen door AIDS vindt plaats in Afrika.

Net als veel andere landen heeft Israël te maken met het indammen en behandelen van een kleine maar gestage stroom AIDS-patiënten. Enkele duizenden Israëli’s dragen de ziekte bij zich. Israël rouwt nog steeds om de dood van de geliefde zangeres Ofra Haza in het jaar 2000 als gevolg van AIDS.

Ebola

Deze virusziekte is begonnen in het gebied van de Ebolarivier in Congo. Ebola is een angst­aanjagende ziekte met een sterfte­cijfer tot 70%, zonder genees­middel. De bron van de ziekte is niet duidelijk, het kwam waar­schijn­lijk van dieren. De meesten denken dat het van apen afkomstig is. Het virus dringt het bloed binnen en veroorzaakt ernstige bloedingen, nierfalen en de dood.

Gelukkig is het niet erg besmettelijk, hoewel er nog veel mensen aan zijn overleden. Als het besmettelijker was, zouden er al miljoenen mensen aan gestorven zijn.

Na de uitbraak van Ebola in 2014 is een vaccin gebruikt. Ebola heeft zich in zeer beperkte mate buiten Afrika verspreid, doordat geïnfecteerd medisch personeel reizen heeft gemaakt.

Mazelen

Dit is een heel ander soort ziekte. We kennen de mazelen tot op de dag van vandaag als een zeer besmet­telijk virus, misschien wel het meest besmet­telijke. Bedenk dat ieder van ons, gemiddeld, in nauw contact staat met 12 tot 18 mensen om ons heen.

Mazelen verspreiden zich via aërosolen, druppeltjes in de lucht, wanneer we ademhalen. Het is over het algemeen niet levensbedreigend, maar veroorzaakt een ernstige huiduitslag, koorts en hoesten. Velen geloven dat het beter is om als kind de mazelen te krijgen en er klaar mee te zijn.

Omdat het niet levensbedreigend is, vragen velen zich af waarom we een vaccin voor de ziekte nodig hebben. Maar er is een probleem met de mazelen. Een van de ernstige complicaties, bij minder dan 1 procent van de zieken, is een cerebrale degeneratie­ziekte genaamd SSPE, die ernstige neuro­logische schade veroorzaakt, met bijna 100% sterfte binnen een paar maanden tot jaren.

Om ernstige complicaties te voorkomen is er dus een vaccin ontwikkeld dat de ziekte voorkomt. Als het brede publiek het vaccin zou accepteren, zou de mazelen kunnen worden uitgeroeid door middel van vaccinatie.

SARS

Het is dit jaar, 2020, niet de eerste keer dat miljoenen mensen een mondkapje dragen om een infectie te voor­komen. Twintig jaar geleden droegen mensen mond­kapjes om zich te beschermen tegen het SARS-virus, dat zich verspreidde via druppeltjes in uitgeademde lucht. (Zelfs in 1918 droegen mensen mond­kapjes tegen de Spaanse griep).

Het duurde maanden voordat China het SARS-virus meldde, dat inmiddels de grenzen van China had overschreden en zich via Singapore naar Taiwan en Zuid-Korea had verspreid. In deze landen werden velen besmet en werden speciale ziekenhuizen voor epide­mieën geopend.

De gezond­heids­autoriteiten bemerkten op welke manier ze zich moesten verdedigen tegen SARS. Ze blokkeer­den het verkeer tussen de regio’s. Dit was de eerste keer dat velen van ons zagen hoe iedereen op zijn hoede was voor zijn gezondheid. Mensen waren bang om de uitgeademde lucht van voorbijgangers in te ademen, en men leerde om een veilige afstand tot elkaar te bewaren.

Het SARS-virus en het Coronavirus komen uit dezelfde familie, die sinds de jaren zestig bekend is. Deze virussen veroor­zaken koorts, hoesten, luchtweg­infecties en diarree.

Tot 2002 veroorzaakte deze familie van virussen geen ernstige problemen, maar hij werd toen een bedreiging. Ongeveer 8000 mensen werden ziek van SARS, en 10% stierf voordat SARS afzwakte. We dachten dat het slechts een Aziatisch fenomeen was, maar nu, enkele jaren later, hebben we allemaal te maken met dit fenomeen. Misschien kunnen we ons laten bemoedigen door het verloop van SARS, en hopen dat het coronavirus binnenkort voorbij zal zijn.

Coronavirus, Covid-19

Het grootste deel van de wereld bevindt zich midden in een Covid-19/Corona-crisis. We weten niet hoe dit in Israël en elders zal worden opgelost en hoeveel mensen zullen sterven. Uiteindelijk zal er een oplossing komen. Er zal zeker ergens een vaccin worden ontwikkeld.

Uiteindelijk zal dit gewoon weer een seizoens­gebonden ziekte worden, maar tot die tijd zijn er dramatische veranderingen in de wereld. Het coronavirus verspreidt zich snel, omdat het een zeer besmettelijke ziekte is, zelfs als er geen symptomen zijn.

De veranderingen die in de wereld zullen plaatsvinden na de corona zullen in de eerste plaats economische veranderingen zijn. We zien ze al, en de economische veranderingen zullen leiden tot techno­logische veranderingen. We zitten al vele maanden in een tijdperk waarin mensen functioneel vanuit huis kunnen werken. Sommige bedrijven vragen zich af: ‘Waarom is het eigenlijk nodig dat alle werknemers elke dag naar de kantoren komen? Ze zullen economische beslissingen nemen over hun onroerend goed en over de voertuigen voor de werknemers; en over het meten van de produc­tiviteit.

Het afnemen van een Coronatest. (Foto: Yossi Aloni/Flash90)

Wordt er een vaccin gevonden?

Nogmaals, wat maakt er een einde aan deze epidemie? Waarschijnlijk een vaccin! Maar vaccins hebben tijd nodig om ze te ontwikkelen en te testen – een jaar, soms meer. Het is niet zeker dat er in de nabije toekomst een behandeling wordt gevonden die een einde maakt aan deze uitbraak. En dus blijft het bij het voorkomen van besmettingen. Dat is wat ze in China deden toen corona daar uitbrak, met quarantaines en lockdowns. Dat is wat Israël doet. Mensen krijgen beperkte bewegingsvrijheid. Gezondheids­ambtenaren proberen alle patiënten te lokaliseren en te isoleren, en hen dan allemaal te volgen.

Alles wat nu gedaan wordt zou, volgens de experts, de plaag moeten stoppen.

Natuurlijk zullen er politieke invloeden zijn. De mensen zullen verantwoording eisen van hun regeringen. Misschien zie je een toename van autoritaire regimes. De burgers zullen vragen: ‘Wie heeft het virus het beste aangepakt?’ De Chinese dictatuur? Het democratische Westen?

Dit zal worden gevolgd door een reeks spinoffs, een uitbarsting van cultuur op alle gebieden, variërend van docu-series, tot films, boeken en liedjes. Sommige van de gevolgen kunnen we ons nog niet voorstellen. Uiteindelijk komt de wereld op de een of andere manier door de pandemieën heen, maar er is één ding dat altijd blijft bestaan, en misschien is dat ook wel een epidemie op zich: ANGST

Elke pandemie die over de wereld komt, roept verschil­lende soorten angst in ons op, angst voor het financieel ineenstorten van ons bedrijf, of angst om de hele dag thuis te zijn met jonge kinderen als scholen in lockdown zijn, of angst om alleen te zijn. Er zijn zeer veel angsten die epidemieën in ons oproepen. En er is één grote angst die we allemaal gemeen hebben, de angst dat er iets komt dat we niet kunnen overwinnen. Pandemieën, plagen en de angst ervoor bestaan al heel lang. En als je bewijs nodig hebt, lees dan deze oude verzen:

‘U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,
voor de pijl die overdag aan komt vliegen,
voor de pest, die in het donker rondgaat,
voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

Psalm 91:5-6 (HSV)

Wij mensen zijn niet zo machtig als we soms wel denken. In de woorden van Daniël 5:23: onze adem ligt in Gods handen.

Kijk hier voor een visuele vergelijking van de dodentallen van pandemiën.