Tempelberg: Geen Joods gebed na druk Biden en rellen

Hamas liet zaterdag een triomfantelijk geluid horen nadat een rechtbank in Jeruzalem haar stilzwijgende goedkeuring van het Joodse gebed op de Tempelberg had teruggedraaid. De terreurgroep schreef deze ‘overwinning’ toe aan het ‘standvastige verzet’ van de Palestijnse Arabieren.

Door Redactie Israel Today |

Afbeelding: Moslims protesteren tegen het Joodse gebed op de Tempelberg na een omstreden rechterlijke uitspraak. (Foto: Jamal Awad/Flash90)

Maar de Israëlische media wezen erop dat deze overwinning het resultaat was van druk van linkse elementen in de Israëlische regering en van de regering-Biden.

Vorige week veroorzaakte rechter Bilha Yahalom van de districts­rechtbank van Jeruzalem een schokgolf door Israël, toen zij een politie­verbod ophief voor een Joodse man die betrapt was op bidden op de Tempel­berg.

Hoewel Israël officieel de volledige vrijheid van gods­dienst voor iedereen beschermt, is het Joodse gebed op de Tempel­berg verboden. Hoewel het de heiligste plaats van het Jodendom is, wordt hij ook opgeëist door de moslimwereld, die dreigt met geweld als de Joden er God vereren. De Israëlische autoriteiten geven er de voorkeur aan de moslims gunstig te stemmen en een geweldsuitbarsting te voorkomen, in plaats van de Joodse soevereiniteit te doen gelden.

Maar in haar recente uitspraak bepaalde rechter Yahalom dat de ‘schuldige’, rabbijn Aryeh Lippo, geen wetten had overtreden door in stilte te bidden op de Tempelberg. Het werd gezien als stilzwijgende wettelijke toestemming voor Joden om openlijk te gaan bidden op de heilige plaats.

Moslims hielden zich aan hun woord en gingen onmiddellijk de straat op om een poging tot Joodse ‘over­name’ van de Tempel­berg te veroordelen, en Hamas dreigde met een nieuwe uitbarsting van geweld.

Aanhangers van de Islamic Liberation Party eisen een verbod op het Joodse gebed op de Tempelberg nadat een rechtbank in Jeruzalem haar goedkeuring leek te verlenen. (Foto: Wisam Hashlamoun/Flash90)

Minister van Binnenlandse Veiligheid Omer Barlev keurde de uitspraak af en benadrukte dat ‘een veran­de­ring in de bestaande status quo de openbare vrede in gevaar zal brengen en een uitbar­sting zou kunnen veroor­zaken’.

The Times of Israel meldde, dat de regering Biden ook contact had opgenomen met Israël en ophel­dering eiste over de klaar­blijke­lijke beleids­wijziging.

Een dag later legde de rechtbank het verbod op Rabbi Lippo opnieuw op.

‘Het is in feite een daad van overgave,’ schreef Abd al-Rahman Yunis, een redacteur voor de door Hamas in Gaza uitgegeven krant Palestina. Hij schreef deze prestatie volledig toe aan de dreiging van Palestijns geweld, terwijl hij Barlev of Biden niet één keer noemde. Natuurlijk heeft Yunis geen ongelijk. Het was inderdaad de dreiging van Palestijns geweld die zowel de Israëlische als de Ameri­kaanse regering ertoe bracht zich te verzetten tegen de beslissing van het Hof over het Joodse gebed op de Tempelberg.

‘De rechtbank draaide het besluit om het Talmoedisch gebed toe te staan terug uit vrees dat de situatie in de Palestijnse gebieden zou ontploffen of zou leiden tot een nieuwe confrontatie met het verzet in Gaza,’ schreef de Hamas-journalist. ‘Het terug­krabbelen was een gevolg van de druk die werd uitge­oefend door de inwoners van Jeruzalem die het gevaar voelden dat in het besluit besloten lag.’

Yunis drong er verder bij de Palestijnen op aan om waakzaam te blijven tegen elke verandering in de status quo, en moedigde hen aan door op te merken dat een arsenaal aan Hamas-raketten klaar staat.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.