Technologie in plaats van bekers

 

Door Redactie Israel Today |

Omdat Israël wat voetbal betreft bij Europa hoort (en niet bij Azië), blijft een ereplaats bij de Europese Kampioen­schappen voorlopig nog een droom. Maar Israël levert wel een belang­rijke bijgedrage aan het Europese Kampioen­schap.

Playermaker is een start-up die zich gespecialiseerd heeft in sporttechnologie. Het Israëlische bedrijf is opgenomen in het innovatie­programma van de FIFA. Dit programma stelt bedrijven in staat hun producten uit te proberen zodat ze het beste kunnen aansluiten bij de behoef­ten en eisen van de sporters.

Playermaker is een bedrijf uit Tel Aviv. De start-up heeft een verfijnd sensorapparaat ontwik­keld dat aan een schoen vastge­maakt kan worden. Het kan een analyse maken van de prestaties van de voet­baller. Deze techno­logie wordt al op meer dan honderd­vijftig voetbal­acade­mies en door profes­sionele teams wereld­wijd toegepast, onder andere door Norwich, Liverpool en Arsenal. Trainers en spelers kunnen hun spel verbeteren aan de hand van de analyse die door dit apparaat wordt gemaakt.

Dit artikel (zonder de video) verscheen eerder in het juli/augustus­nummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.