Techniek: Precisielandbouw met drones

In de moderne landbouw worden steeds vaker drones of UAV’s (Unmanned Aerial Vehicles) gebruikt. De Israëlische land­bouw­sector onder­kent het enorme voor­deel van het gebruik van drones. De Israëlische firma ALTA Innovation Solutions ontwikkelt voor elk land­bouw­bedrijf een op maat gesneden pakket.

Door Esti Eliraz |

Naast hoge-resolutie foto­grafie voor carto­grafie, kunnen grotere UAV’s uitge­rust worden met op de klant afge­stemde appa­raten voor de toe­passing van chemicaliën. Maximale tijds­besparing, hoge nauw­keurig­heid en besparing van arbeids­krachten zijn slechts enkele van de vele voordelen bij toepassing van deze nieuwe techniek.

Allereerst worden met een hoge-resolutie vier­kleuren­camera met behulp van speciale algoritmes probleem­gebieden geïdenti­ficeerd. De ALTA -piloot weet zo bijvoorbeeld precies, waar later chemicaliën moeten worden gespoten. Dat gebeurt met grotere drones, de zoge­naamde Skipper-UAV. Middelen voor knaag­dier­bestrijding, toediening van pesticiden of feromoon­behandeling van insecten worden met bijna chirurgische precisie toegepast. Door exacte waarneming heeft ALTA de hoeveel­heid pesticiden en ander chemicaliën die op akkers en fruit­plantages worden ingezet, enorm kunnen
reduceren. En omdat de piloot op veilige afstand de drone bedient, is ook het gezond­heids­risico voor land­arbeiders drastisch verminderd.

Een aansprekend voorbeeld is de rups van de appel­blad­roller. De populatie van dit schadelijke insect wordt met feromo­nen klein gehouden. De geur­stof brengt het mannetje in verwarring waardoor de parings­cyclus van de mot wordt ver­stoord. Verder zijn er biologische en chemische prepa­raten, die de larven doden.
Met behulp van drones wordt het fero­moon in het bovenste deel van de boom­kronen aange­bracht. Het blijft tot twaalf weken werkzaam en is zelfs tegen zware regen bestand. De noodzakelijke dosis bedraagt zo’n 1,6 gram per boom.

Dit artikel verscheen in de bijzondere juni-editie ‘Israël tussen wetenschap, technologie en geloof’ van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.