Techniek: Gewoon puur geluk – of de hand van God?

Israël staat bekend als een startupnatie die wereldwijd een goede reputatie geniet. Het is opvallend hoeveel innovatieve bedrijven dit kleine land voortbrengt. Wat is de bron van dit succes?

Door Arthur Schwartzman |

Afbeelding: twee astronauten bereiden zich voor in de woestijn op een leven op Mars. In Israël is de toekomst gebaseerd op traditie. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

Het afgelopen decennium slaagden Israëlische startups erin ongeveer tien ’exits’ per jaar te behalen. Een exit bestaat uit de verkoop van een bedrijf met een enorme winst. Het jaarlijkse gemiddelde van Israël is een opmer­kelijk hoog aantal. Zo kocht de micro­chip­magnaat Intel niet minder dan tien Israëlische bedrijven voor in totaal 17,7 miljard dollar. Andere prominente kopers zijn Google (negen Israëlische bedrijven) Apple (zeven) en Microsoft (negen), evenals IBM, Qualcomm, Amazon, Broadcom en Cisco. De meest specta­culaire exit tot nu toe werd gerea­liseerd door Aviram Shashua en Ziv Aviram die hun bedrijf Mobileye voor 15,3 miljard aan Intel verkochten.

Er zijn verschillende verklaringen waarom Israël op technisch gebied zoveel successen boekt. Zo hangt Israëls voort­bestaan af van het defen­sie­leger. En dat heeft de beste high-tech toepas­singen nodig. De kennis die nood­gedwongen in het leger wordt opgedaan, stroomt door naar de burger­maat­schappij. Bovendien werpt de overheid geen belem­meringen op als het gaat om het aan­trek­ken van risico­kapitaal.

Is het Israëlische succes op het gebied van innovaties, waardoor er ‘Solarbomen’ in het land groeien, het gevolg van Joodse gebeden? (Foto: Mendy Hechtman/Flash90)

Ook de immigratie­golf uit de voor­malige Sovjet-Unie is het vermelden waard. Die bracht veel getalenteerde ingenieurs naar het land. De sterke punten van Israël op het gebied van innovatie en menselijk kapi­taal trekt honderden techno­logie­bedrij­ven aan uit de hele wereld. Inmiddels hebben veel bekende bedrijven onder­zoeks- en ont­wikke­lings­centra (R&D-centra) in het heilige land.

We vroegen jonge mannen en vrouwen, die in deze industrie werken, wat volgens hen Israël zo succesvol maakt. Religieuze mensen zien zichzelf als ‘Am s’goela’, een uitverkoren volk met unieke capaci­teiten en zege­ningen, die voort­vloeien uit hun speciale status bij God. ‘Het is aan God te danken, want Hij heeft ons de Torah gegeven.’ Je hoort vaak het beknopte antwoord: ‘Omdat God ons zegent.’

Seculiere hightech-medewerkers hebben niet de neiging om over zo’n exclu­sieve positie in te spreken. ‘Wij zijn mensen zoals iedereen’, zei iemand. ‘Ik weet niet waarom Israël uitblinkt op dit gebied, maar elk land heeft wel iets waar het bijzonder goed in is. Wij zouden niet zo goed zijn in klompen maken zoals Nederlanders, of in bier zoals Duitsers of chocolade zoals Zwitsers. Wij hebben onze eigen specialiteit: hightech!’

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het juninummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.